Praca Urząd Mazowieckie

169 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

inspektor wojewódzki

130000 zł / rocznie

 ...2021-10-25 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: - pocztą, kurierem bądź osobiście Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al.... 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa
8 dni temu

inspektor wojewódzki

 ...Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw zamówień publicznych w Oddziale Zamówień Publicznych w Biurze Obsługi Urzędu 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań... 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa
8 dni temu

starszy inspektor wojewódzki

 ...Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki do spraw kontroli jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej 00-950 Warszawa Plac Bankowy... 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa
5 dni temu

referent

 ...zdyscyplinowania podatników/płatników do terminowego i prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Warunki pracy Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście jest zlokalizowany w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Lindleya 14. W budynku przy głównym... 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
3 dni temu

młodszy specjalista

 ...Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista w Wydziale Ewidencji Badań Klinicznych Produktów Leczniczych w Departamencie Badań... 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych ...

Warszawa
2 dni temu

główny specjalista

 ...Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych, Departament Techniki Lotniczej 02-247 Warszawa ul... 

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa
8 dni temu

główny specjalista

 ...przygotowuje i przekazuje informacje o działaniach podejmowanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz kierowany przez niego urząd. ­Przygotowuje i realizuje projekty lub kampanie informacyjne, społeczne lub promocyjne dotyczycące działań resortu rodziny. ­... 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu

główny specjalista

 ...Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw nadzoru finansowego w Wydziale Nadzoru Finansowego, Departament Rynku Transportu Lotniczego 02-247 Warszawa ul. Marcina Flisa 2... 

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa
2 dni temu

główny specjalista

 ...Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw kodeksów przyłączeniowych w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 Zakres zadań... 

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu

główny specjalista

 ...Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw kosztów w Wydziale Licencji i Kosztów Dostępu w Departamencie Regulacji Rynku 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 134 Zakres... 

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa
4 dni temu

specjalista

 ...Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw rozwoju rynku transportu lotniczego w Wydziale Nadzoru Finansowego, Departament Rynku TransportuLotniczego 02-247 Warszawa ul. Marcina... 

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu

inspektor

 ...UWAGA Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę ,... 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu

starszy specjalista

 ...Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Planowania i Gospodarki Przestrzennej w Departamencie Obsługi Prawnej 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 134 Zakres zadań... 

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa
9 dni temu

młodszy księgowy

 ...sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań wynikającej z przepisów odrębnych w celu właściwej pracy Urzędu. Warunki pracy Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście jest zlokalizowany w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Lindleya 14. W budynku przy głównym... 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
4 dni temu

starszy specjalista

 ...Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw systemu prawa lotniczego w Wydziale II Systemu Prawa Lotniczego w Departamencie Prawno - Legislacyjnym 02-247 Warszawa ul. Marcina... 

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa
6 dni temu

podreferendarz

 ...Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz do spraw lotniczej działalności gospodarczej w Wydziale Lotniczej Działalności Gospodarczej, Departament Rynku Transportu Lotniczego 02-247 Warszawa... 

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa
2 dni temu

Młodszy Specjalista ds. Umów Cywilno-Prawnych

Biuro Główne Aleje Jerozolimskie 96 Poszukujemy osoby, która posiada: wykształcenie wyższe lub jest w trakcie studiów (kierunek księgowość, ekonomia, prawo, prawo pracy) minimum 6 m-cy doświadczenia w zespole kadr i płac podstawową znajomość przepisów...

Medicover Sp. z o.o.

Warszawa
4 dni temu

podreferendarz

 ...Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz do spraw wstępnej weryfikacji podań powodujących wszczęcie postępowania w Zespole Wstępnej Weryfikacji Spraw Departamentu Legalizacji Pobytu... 

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Warszawa
9 dni temu

wizytator

 ...niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,... 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Radom
3 dni temu

referent

 ...celem zaspokojenia zaległości podatkowych. Wydaje zaświadczenia dotyczące pomocy publicznej w celu dostarczenia posiadanych przez urząd informacji. Wnioskuje o wpis do hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego w celu zapobiegania przedawnieniom zaległości... 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
4 dni temu