Praca Wsz Klaudyn, gm. Stare Babice, Mazowieckie

26 027 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Pracownik Kompletacji Zam�wie?

 ...Zakres obowiązków: - kompletowanie towar�w zgodnie z zam�wieniami klient�w- dbanie o zgodno?? jako?ciow? oraz ilo?ciow? towaru z zam�wieniem- odpowiednie pakowanie towar�w- stosowanie si? do wymaga? firmy w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy Wykształcenie:... 

Makro Cash and Carry Poland S.A. Urz?d Pracy m.st. Warszawy ...

Warszawa
1 dzień temu

Wo?na

 ...Zakres obowiązków: - utrzymanie w czysto?ci pomieszcze? szkolnych i sanitariat�w Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Wo?ny Inne wymagania: Obowi?zki: - utrzymanie w czysto?ci pomieszcze? szkolnych i sanitariat�w[Zg?oszenia: (***) ***-**** w. 114] Zawód... 

XXXIV Liceum Og�lnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im....

Warszawa
16 godzin temu

Wo?na

 ...Zakres obowiązków: - prace sprz?taj?ce wewn?trz budynku Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Wo?ny Inne wymagania: Wymagania: wykszta?cenie zawodowe, 2 miesi?ce do?wiadczenia zawodowego. Obowi?zki: - prace sprz?taj?ce wewn?trz budynku[Zg?oszenia: boguslawa... 

Zesp�? Szk�? Licealnych i Technicznych Nr 1 Urz?d Pracy m.st...

Warszawa
4 dni temu

Wo?na

 ...Zakres obowiązków: - sprz?tanie pomieszcze?, toalet, korytarzy, klatek schodowych- wynoszenie ?mieci- mycie okien- dy?ury w wej?ciu do szko?y Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wo?ny Inne wymagania: Wymagania: wykszta?cenie zawodowe, dok?adno??, sumienno??... 

Szko?a Podstawowa nr 204 Urz?d Pracy m.st. Warszawy przy ul....

Warszawa
14 dni temu

Wo?na

 ...Zakres obowiązków: - utrzymywanie czysto?ci w pomieszczeniach szkolnych- otwieranie i zamykanie szko?y Wykształcenie: podstawowe Wo?ny Inne wymagania: Wymagania: wykszta?cenie podstawowe, do?wiadczenie zawodowe co najmniej 1 miesi?c. Obowi?zki: - utrzymywanie... 

Zesp�? Szk�? Specjalnych Nr 90 Urz?d Pracy m.st. Warszawy pr...

Warszawa
8 dni temu

Wo?na

 ...Zakres obowiązków: - dbanie o czysto?? i estetyczny wygl?d pomieszcze?, korytarzy, schod�w ze swojego poziomu (sale szkolne, korytarz, ?azienki)- w?a?ciwa wsp�?praca z dyrekcj? szko?y, kierownikiem administracyjnym, nauczycielami i innymi pracownikami szko?y- wykonywanie... 

SZKO?A PODSTAWOWA Z ODDZIA?AMI INTEGRACYJNYMI NR 344 Urz?d P...

Warszawa
22 dni temu

Starsza wo?na

 ...Zakres obowiązków: - sprz?tanie sal lekcyjnych, korytarzy szkolnych, toalet Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Wo?ny Inne wymagania: Obowi?zki: - sprz?tanie sal lekcyjnych, korytarzy szkolnych, toalet[Zg?oszenia: ****@*****.***,... 

Szko?a Podstawowa Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny Urz?d Pr...

Warszawa
2 dni temu

Starsza wo?na

 ...pomieszcze? na wyznaczonym terenie obejmuje: - wietrzenie pomieszcze?- zamiatanie i mycie pod?�g, pastowanie powsta?ych plam i zaciek�w, odkurzanie dywan�w - wycieranie kurzu ze sprz?t�w mebli, kaloryfer�w i parapet�w- podlewanie i piel?gnowanie kwiat�w- mycie tablic... 

Szko?a Podstawowa nr 84 im. Waleriana ?ukasi?skiego w Warsza...

Warszawa
8 dni temu

Wo?na

 ...wymagania: Wymagania: wykszta?cenie podstawowe, co najmniej 1 miesi?c do?wiadczenia zawodowego, zgoda na prac? na wysoko?ci do 3 metr�w.Obowi?zki: - dbanie o czysto?? przydzielonego odcinka pracy (sale szkolne, korytarz, ?azienki)[Zg?oszenia: (***) ***-**** lub... 

SZKO?A PODSTAWOWA NR 382 Urz?d Pracy m.st. Warszawy przy ul....

Warszawa
29 dni temu

Starsza Wo?na

 ...Zakres obowiązków: - dbanie o czysto?? szko?y Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Wo?ny Inne wymagania: Wymagania: 3 mieis?ce do?wiadczenia zawodowego. Obowi?zki: - dbanie o czysto?? szko?y[Zg?oszenia: ****@*****.***, (***) ***-****] Zawód... 

Zesp�? Szk�? Licealnych i Technicznych Nr 1 Urz?d Pracy m.st...

Warszawa
4 dni temu

Wo?na

 ...Zakres obowiązków: - sprz?tanie pomieszcze? szkolnych Wykształcenie: podstawowe Wo?ny Inne wymagania: Wymagania: wykszta?cenie podstawowe, 2 miesi?ce do?wiadczenia zawodowego. Obowi?zki: - sprz?tanie pomieszcze? szkolnych[Zg?oszenia: (***) ***-****, sekretariat... 

XXXV Liceum Og�lnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. ...

Warszawa
13 dni temu

Kierownik dzia?u zam�wie? publicznych

 ...obowiązków: - kierowanie, organizowanie, nadz�r nad prac? dzia?u zam�wie? publicznych- kontrole przestrzegania procedur PZP- sporz?dzanie...  ...rejestru udzielanych zam�wie?- prowadzenie szkole? wewn?trznych w zakresie ZP- nadz�r nad pracownikami; organizowanie pracy-... 

SZPITAL DZIECI?CY IM.PROF.DR.MED.JANA BOGDANOWICZA SAMODZIEL...

Warszawa
1 dzień temu

Wo?na

 ...Zakres obowiązków: - pomoc dzieciom w r�?nych czynno?ciach- podawanie posi?k�w- dbanie o czysto?? i porz?dek w sali i toalecie Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wo?ny Inne wymagania: Wymagania: wykszta?cenie zasadnicze zawodowe. Obowi?zki:- pomoc dzieciom... 

Urz?d Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej

Warszawa
6 dni temu

Wo?na

 ...Zakres obowiązków: - utrzymanie w czysto?ci i porz?dku przydzielonych pomieszcze? Wykształcenie: podstawowe Wo?ny Inne wymagania: Wymagania: wykszta?cenie podstawowe, 1 rok do?wiadczenia zawodowego.Obowi?zki:- utrzymanie w czysto?ci i porz?dku przydzielonych... 

Zesp�? Szk�? Nr 23 Urz?d Pracy m.st. Warszawy przy ul. Groch...

Warszawa
1 dzień temu

Wo?na oddzia?owa

 ...Zakres obowiązków: - sprzatanie sal- podawanie posi?k�w- zmywanie po posi?kach- pomoc przy dzieciach w czynno?ciach obs?ugowych Wykształcenie: podstawowe Wo?ny Inne wymagania: Wymagania: wykszta?cenie podstawowe, cierpliwo??, opieku?czo??, ?agodne podej?cie... 

Przedszkole Nr 294 Promyk Czerniakowa Urz?d Pracy m.st. Wars...

Warszawa
8 dni temu

Starsza Wo?na

 ...Zakres obowiązków: - prace sprz?taj?ce wewn?trz budynku Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Wo?ny Inne wymagania: Wymagania: umiej?tno?? obs?ugi maszyn czyszcz?cych, 2 lata do?wiadczenia zawodowego. Obowi?zki: - prace sprz?taj?ce wewn?trz budynku*... 

Zesp�? Szk�? Licealnych i Technicznych Nr 1 Urz?d Pracy m.st...

Warszawa
12 dni temu

Wo?na oddzia?owa

 ...Zakres obowiązków: - podawanie posi?k�w (?niadanie, obiad, podwieczorek)- zmywanie naczy? po posi?kach- rozk?adnie i sk?adanie le?ak�w- pomoc dzieciom w wykonywaniu czynno?ci samoobs?ugowych- spe?nianie czynno?ci obs?ugowych i opieku?czych z stosunku do dzieci, poleconych... 

Przedszkole Nr 444 Urz?d Pracy m.st. Warszawy przy ul. Groch...

Warszawa
13 dni temu

Starsza Wo?na

 ...Zakres obowiązków: - prace porz?dkowe na terenie plac�wki- sprz?tanie- zmywanie- rozdawnie posi?k�w- pomoc dzieciom w czynno?ciach sanitarno-higienicznych Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wo?ny Inne wymagania: Wymagania: wykszta?cenie zasadnicze zawodowe... 

PRZEDSZKOLE Z ODDZIA?AMI INTEGRACYJNYMI NR 430 Urz?d Pracy m...

Warszawa
22 dni temu

Sprz?taczka biurowa/wo?na

 ...Praca fizyczna obejmuje: 1. sprzatanie sal lekcyjnych, korytarzy, szatni, biur, innych pomieszcze?, 2. mycie okien, 3.pe?nienie dy?ur�w na portierni, 4. dostarczanie dokumentacji do urz?d�w oraz instytucji, 5. obs?uga odkurzacza, innych urz?dze? oraz narz?dzi, 6.... 

XXXVII Liceum Og�lnokszta?c?ce Urz?d Pracy m.st. Warszawy pr...

Warszawa
1 dzień temu

Starsza wo?na

 ...tanie pomieszcze? szkolnych Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wo?ny Inne wymagania: Wymagania: wykszta?cenie zasadnicze.Obowi?...  ...za wys?ug? lat, zapomogi losowe/socjalne, pensja "13"**Praca w godzinach: 07:30-15:30, 08:00-16:00, 09:00-17:00[Zg?oszenia: 22 300... 

Szko?a Podstawowa nr 118 Urz?d Pracy m.st. Warszawy przy ul....

Warszawa
13 dni temu