Praca Zakres gm. Biskupice, Małopolskie

18 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Pracownik gospodarczy

Nowa
 ...Zakres obowiązków: Dbanie o nale?yty stan techniczny budynku; prace naprawcze; drobne prace porz?dkowe na terenie obiektu i terenie przynale??cym. Praca w godz.: 7:00-15:00, pn-pt. Oferta dost?pna w sali B. Kontakt z pracodawc? - e-mail: ****@*****.***... 

Dongshin Motech Poland Sp. z o.o.

gm. Biskupice, Małopolskie
9 godzin temu

Pracownik ds. administracji

 ...Zakres obowiązków: - bie??ce zakupy i kontrola posiadanych stan�w magazynowych, - nadz�r i wsp�?praca z firmami zewn?trznymi, - nadz�r nad flot aut s?u?bowych,- wsp�?praca z jednostkami samorz?dowymi i urz?dami, - wsparcie pracownik�w z Korei, - przygotowywanie... 

DSC POLAND SP�?KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO?CI?

gm. Biskupice, Małopolskie
1 dzień temu

Robotnik gospodarczy

18,3 zł / stawka godzinowa

 ...Zakres obowiązków: Umiej?tno?ci obs?ugi odkurzacza BOSCH B2GL2A430; umiej?tno?ci obs?ugi KARCHER BD 50/50 C BP CLASSIC; prowadzenie prac porz?dkowych; systemetycznie usuwa? ?mieci, opr�?nia? kosze, ?mietniczki i popielniczki, bie??ce naprawy i usuwanie usterek, dba... 

PWP NIAGARA SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?

gm. Biskupice, Małopolskie
3 dni temu

Prace produkcyjne

18,6 zł / stawka godzinowa

 ...Zakres obowiązków: Prace produkcyjne przy produkcji kleju dla element�w plastikowych. Oko?o 220 godzin pracy miesi?cznie, dyspozycyjno?? ca?odobowa. Przewidywany okres wykonywania pracy: min. 18 miesi?cy. Umowa zlecenie w ramach pracy tymczasowej. Wykształcenie... 

Max Power Sp. z o.o

gm. Biskupice, Małopolskie
1 dzień temu

Prace administracyjno-biurowe

Nowa

22,23 zł / stawka godzinowa

 ...Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji biurowej, komunikacja w j?zyku angielskim z zarz?dem i klientami, koordynowanie biura. Oko?o 180 godzin pracy miesi?cznie, dyspozycyjno?? w godz.: 9-17. Przewidywany okres wykonywania pracy: 24 miesi?ce. Umowa zlecenie... 

HR Power Sp. z o.o.

gm. Biskupice, Małopolskie
11 godzin temu

OPERATOR PRODUKCJI

 ...Zakres obowiązków: Nadz�r nad prac? maszyn.Obs?ug? komputera i paneli dotykowych.Transport i za?adunek materia?�w produkcyjnych.Kontrol? i w razie potrzeby zmian? parametr�w produkcyjnych.Oferujemy:Stabilne zatrudnienie umowa o prac? bezpo?rednio z LG Energy Solution... 

LG ENERGY SOLUTION WROC?AW SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIAL...

gm. Biskupice, Małopolskie
22 godziny temu

OPERATOR JAKO?CI

 ...Zakres obowiązków: Weryfi kowanie jako?ci komponent�w na produkcji - kontrola wizualna i pomiarowa.Raportowanie wynik�w przeprowadzonych inspekcji (praca przy komputerze).Nadzorowanie materia?�w niezgodnych (blokowanie, oznaczanie).Oferujemy:Stabilne zatrudnienie... 

LG ENERGY SOLUTION WROC?AW SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIAL...

gm. Biskupice, Małopolskie
22 godziny temu

CZYNNO?CI PRODUKCYJNE, MONTERSKIE, LOGISTYCZNE, KONFEKCYJNE

18,3 zł / stawka godzinowa

 ...Zakres obowiązków: Wykonywanie czynno?ci produkcyjnych przy produkcji akumulator�w i baterii, Montowanie element�w i komponent�w, Planowanie pracy w?asnej. Nadz�r i kontrole nad jako?ci? wykonywanych czynno?ci, Pakowanie gotowych produkt�w.Miejsce pracy: ul. LG 1A... 

Renesans International sp. z o.o.

gm. Biskupice, Małopolskie
7 dni temu

OPERATOR W�ZK�W WID?OWYCH

 ...Zakres obowiązków: Roz?adunek palet z samochod�w dostawczych.Transport komponent�w na produkcj? w obr?bie magazynu.Wdro?enie i stosowanie standard�w 5S.Raportowanie wynik�w pracy.Kontrol? jako?ciow? i ilo?ciow? przyjmowanego wyrobu.Oferujemy:Stabilne zatrudnienie... 

LG ENERGY SOLUTION WROC?AW SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIAL...

gm. Biskupice, Małopolskie
22 godziny temu

Pracownik ds. dokumentacji i obsługi klienta z jęz. angielskim

 ...doradztwa personalnego wyłącznie z polskim kapitałem, która od 15 lat skutecznie łączy kandydatów i pracodawców, świadcząc im kompleksowy zakres usług HR. Aktualnie dla jednego z naszych klientów poszukujemy kandydatów na stanowisko: Pracownik ds. dokumentacji i... 

LeasingTeam Group

gm. Biskupice, Małopolskie
9 dni temu

Operator w�zka wid?owego - 1012

Zakres obowiązków: obs?uga w�zka wid?owego, transport wewn?trz zak?adowy Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Inne wymagania: mile widziane do?wiadczenie

DSC POLAND SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?

gm. Biskupice, Małopolskie
22 godziny temu

Operator maszyny pomiarowej CMM

6 zł / stawka godzinowa

 ...Zakres obowiązków: Obs?uga maszyny pomiarowej CMM, zajmowanie si? bie??c? konserwacj? maszyny, w tym ustawianiem jej parametr�w, odczytywanie rysunk�w technicznych, prowadzenie dokumentacji produkcyjnej w j?zyku korea?skim.Praca na czas okre?lony: 3 lataGodziny pracy... 

Dongshin Motech Poland Sp. z o.o.

gm. Biskupice, Małopolskie
2 dni temu

Technik elektryk

Nowa
 ...Zakres obowiązków: Konserwacja urz?dze? i instalacji elektrycznych w zak?adzie produkcyjnym; usuwanie awarii i usterek; przeprowadzanie napraw i remont�w urz?dze? elektrycznych; wykonywanie planowanych inspekcji i przegl?d�w; instalacja nowych system�w; rozwi?zywanie... 

Dongshin Motech Poland Sp. z o.o.

gm. Biskupice, Małopolskie
9 godzin temu

Elektryk

 ...Zakres obowiązków: - konserwacja urz?dze?, - usuwanie usterek i awarii, - naprawa i remonty urz?dze? elektrycznych, - inspekcja i przegl?d. Praca w godz.: 7:00-15:00. Umowa o prac? tymczasow?. Oferta dost?pna w sali B. Kontakt z pracodawc? - tel.: (***) ***-****... 

AB OVO SOLUTIONS Sp. z o.o. Sp.k

gm. Biskupice, Małopolskie
9 dni temu

Inspektor ds. kontroli jako?ci

 ...Zakres obowiązków: Wsparcie procesu produkcyjnego w zakresie dzia?a? jako?ciowych, wizualna kontrola wyrobu gotowego, zapewnienie wysokiej jako?ci produktu, tworzenie raport�w. Oferta dost?pna w sali F. Kontakt z pracodawc? - e-mail: ****@*****.***, tel.: 664 922... 

DSC POLAND SP�?KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO?CI?

gm. Biskupice, Małopolskie
7 dni temu

ELEKTRYK - TECHNIK UTRZYMANIA BUDYNKU

 ...Zakres obowiązków: Obs?ug? i prowadzenie ruchu urz?dze? elektroenergetycznych.Prowadzenie dokumentacji urz?dze?.Przeprowadzanie przegl?d�w, konserwacji i napraw urz?dze? elektroenergetycznych.Zapobieganie awariom.Diagnozowanie usterek w instalacjach elektrycznych... 

LG ENERGY SOLUTION WROC?AW SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIAL...

gm. Biskupice, Małopolskie
22 godziny temu

Operator CNC

 ...Operator CNC Miejsce pracy: Bodzanów (pow. wielicki) Twój zakres obowiązków obsługa frezarek CNC dobór parametrów skrawania i obróbka detali na podstawie programów CAM oraz dokumentacji technicznej kontrola jakościowa realizowanych części Nasze wymagania... 

ZETEK sp. z o.o.

Bodzanów, gm. Biskupice, Małopolskie
9 dni temu

OPERATOR Centrum Szkoleniowe LG Energy Solution Wroc?aw

 ...Zakres obowiązków: W zwi?zku z ci?g?ym rozwojem otwieramy zupe?nie nowe Centrum Szkoleniowe LG. Nie musisz mie? do?wiadczenia na produkcji, wszystkiego Ci? nauczymy! Po 6 tygodniowym szkoleniu podejmiesz prac?na stanowisku: Operator Produkcji/Jako?ci.W czasie szkolenia... 

LG ENERGY SOLUTION WROC?AW SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIAL...

gm. Biskupice, Małopolskie
22 godziny temu