Sekretarka

Twoja rola: Bieżąca obsługa sekretariatu Spółki. Organizowanie spotkań. Pomoc administracyjna Członkom Zarządu. Nadzorowanie terminowego przepływu informacji, korespondencji i dokumentów przy zachowaniu poufności. Pomoc w organizacji podróży służbowych...
Podróż służbowa

VECTRA S.A.

Orłowo, Gdynia
2 dni temu