Praca Pszów, Śląskie

4302 oferty pracy

Wyniki wyszukiwania:

Pracownik biurowy

Pracownik biurowy Miejsce pracy: Gliwice Twój zakres obowiązków operacje na dokumentach, kontakt z kandydatami i pracownikami, inne zadania związane z funkcjonowaniem biura Nasze wymagania doświadczenie w pracach biurowych, znajomość obsługi...

NEOBUDMA

Gliwice
2 dni temu

PRACOWNIK BIUROWY

Numer oferty: StPr/21/1435 Obowiązki: Ogólna obsługa klienta (telefon, email, osobiście), umiejętność podtrzymywania kontaktów z klientami, odbiór i przygotowywanie poczty wychodzącej i przychodzącej (w tym elektronicznej), kontakt z zagranicznymi urzędami, sortowanie...

Sylwia De Almeida ALDORTAX BUSINESSTAX

Kędzierzyn-Koźle, Opolskie
3 dni temu

Pracownik Biurowy

Pracownik Biurowy Miejsce pracy: Żory Twój zakres obowiązków sporządzanie dokumentów sporządzanie oraz kontrola sprawozdań w programie Excel inne zadania biurowe Nasze wymagania znajomość pracy biurowej znajomość programu Excel wykształcenie...

FELDER Group Polska Sp. z o.o.

Żory
6 dni temu

pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Obs?uga biura, przygotowywanie um�w, wystawianie faktur.Praca w firmie budowlanej. Wykształcenie: ?rednie zawodowe Inne wymagania: wykszta?cenie min. ?rednie budowlane lub administracyjne, obs?uga komputera, mile widziane prawo jazdy kat....

Powiatowy Urząd Pracy Zabrzu

Gliwice
4 dni temu

Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Prace biurowe, obs?uga poczty, wystawianie faktur. Oferta pracy r�wnie? dla osoby z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci. Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: wykszta?cenie ?rednie, obs?uga komputera pakiet OFFICE, do?wiadczenie...

Powiatowy Urząd Pracy Zabrzu

Gliwice
2 dni temu

Sekretarka

Zakres obowiązków: pomoc w obs?udze centrali telefonicznej, obs?uga urzadzen biurowych, wysy?anie i segregowanie korespondencji,obs?uga klienta, wykonywanie innych czynno?ci zleconych przez Dyrektora Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce

Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie

Cieszyn, Śląskie
8 dni temu

pracownik biurowy

Zakres obowiązków: zapoznanie si? z przepisami BHP i p. po?., dzia?alno?ci? kom�rek organizacyjnych tut. S?du, prace kancelaryjne : rejestrowanie korespondencji, wprowadzanie danych do system�w komputerowych, pomoc w archiwum zak?adowym, przygotowywanie projekt�w pism...

Powiatowy Urząd Pracy Pszczynie

Pszczyna, Śląskie
8 dni temu

referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) zagrożenie...

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Rybnik
9 dni temu

Pakowacz

Zakres obowiązków: Przyjmowanie towaru na magazyn. Pakowanie paczek oraz ich wydawanie kurierowi. Praca fizyczna na produkcji. Praca w godzinach od 8.00 do 16.00. Kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy z pracodawc?: ****@*****.*** Wykształcenie: podstawowe...

FERENC PIOTR CUSTOM COLOURS

Rybnik
2 dni temu

pracownik socjalny

Zakres obowiązków: przeprowadzanie rodzinnych wywiad�w ?rodowiskowych,planowanie pomocy dla os�b i rodzin znajduj?cych si? w trudnej sytuacji ?yciowej, praca socjalna, realizowanie innych zada? przez pracownika socjalnego zatrudnionego w O?rodku Pomocy Spo?ecznej, ...

O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Pszczynie

Pszczyna, Śląskie
10 dni temu

Pracownik Biurowy

Talent Partners to firma zajmująca się rekrutacją pracowników na stanowiska średniego i wyższego szczebla, głównie specjalistów, inżynierów, managerów.  Jeżeli szukasz lepszej pracy lub nowych wyzwań zawodowych –  wyślij do nas swoje CV – pomożemy Ci postawić kolejne...

Talent Partners

Gliwice
10 dni temu

PRACOWNIK BIUROWY

Numer oferty: StPr/21/1372 Obowiązki: Obsługa administracyjna sekretariatu, tworzenie opinii pism, tworzenie zestawień, sprawozdań raportów i notatek, współpraca z Inspektorami Nadzoru i innymi pracownikami biura. Wymagania: Wymagania pożądane: Wykształcenie...

FIRMA INŻYNIERSKA ARCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ...

Ujazd, Opolskie
13 dni temu

Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Oferta sta?u dla os�b w szczeg�lnej sytuacji na rynku pracy Wykszta?cenie: min. ?rednie, obs?uga komputera, mile widziane prawo jazdy kat. B, zakres obowi?zk�w: szeroko poj?ta obs?uga biura, obs?uga programu finansowo-ksi?gowego wsp�lnot mieszkaniowych...

Powiatowy Urząd Pracy Gliwicach

Gliwice
1 dzień temu

Recepcjonistka

Zakres obowiązków: Oferta sta?u dla os�b pozostaj?cych bez pracy na regionalnym rynku pracyWykszta?cenie ?rednie; minimalne praktyczne do?wiadczenie; zakres obowi?zk�w: bie??ca obs?uga recepcji, przyjmowanie p?atno?ci, rozliczenia dzienne, tygodniowe, miesi?czne, rejestracja...

Powiatowy Urząd Pracy Gliwicach

Gliwice
1 dzień temu

inspektor

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej w Wydziale Kontroli 47-400 Racibórz Ul. Dąbrowskiego 2 Zakres zadań wykonywanych...

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Racibórz, Śląskie
3 dni temu

PRACOWNIK BIUROWY

Zakres obowiązków: Obs?uga administracyjna sekretariatu, tworzenie opinii pism, tworzenie zestawie?, sprawozda? raport�w i notatek, wsp�?praca z Inspektorami Nadzoru i innymi pracownikami biura. Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: wyk. wy...

FIRMA IN?YNIERSKA ARCUS SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?...

Ujazd, Opolskie
7 dni temu

pakowacz

Zakres obowiązków: obs?uga linii pakuj?cej s?odycze, obs?uga maszyn pakuj?cych

kontakt przez OHP MCK Jastrz?bie Zdr�j

Cieszyn, Śląskie
4 dni temu

pakowacz

Zakres obowiązków: Pakowacz r?czny karmy dla zwierz?t - pakowanie w kartony, etykietowanie.Praca na umow? zlecenie, docelowo z mo?liwo?ci? zatrudnienia na umow? o prac?. Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Inne wymagania: wykszta?cenie bez znaczenia...

PRIMA PET FOOD Izabela Jendrysik

Gliwice
15 dni temu

inspektor

Warunki pracy Praca biurowa w sytemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wymuszona pozycja ciała - siedząca.Stanowisko pracy wyposażone jest w telefon, drukarkę, skaner i komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy...

Komenda Miejska Policji w Żorach

Żory
4 dni temu

Pokojowa / Pokojowy

Pokojowa / Pokojowy Miejsce pracy: Gliwice Twój zakres obowiązków ~ Dbanie o czystość w obiekcie hotelowym Nasze wymagania Dobra organizacja pracy i samodzielność na stanowisku pracy Dyspozycyjność w tygodniu oraz w weekendy Zaangażowanie w wykonywaną...

PUH TRZY ŚWIATY

Gliwice
16 dni temu