Praca BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

1-20 z 1084 wyników

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Rzeszów

 ...jednostek organizacyjnych oraz instytucji cywilnych. Wymagania związane ze stanowiskiem...  ...ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o służbie cywilnej oraz kpa; umiejętność... 
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Toruń

 ...plantacji nasiennych i produkcyjnych Kontrola materiału siewnego pod kątem GMO Sporządzanie planu kontroli GMO wg wytycznych Ministra Środowiska, MRiRW oraz GIORIN Kontrola stosowania materiału siewnego kukurydzy MON810 Pobieranie prób materiału siewnego i... 
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Bydgoszcz

 ...Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz pok. 712 VII piętro (kancelaria) z dopiskiem: WSS - specjalista Inne informacje: W...  ...oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia nawiązania... 
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Gdańsk

Inspektor Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego Warunki pracy...
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Łowicz, Łódzkie

 ...procedurą naboru obowiązującej w komendzie.Wynagrodzenie zasadnicze brutto wg.mnożnika 1,3947 kwoty bazowej ustalonej dla korpusu służby cywilnej, tj.: 1873,84. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni... 
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Żary, Lubuskie

 ...inżynierskich, przygotowywanie propozycji planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału, współpraca z właściwymi służbami, w szczególności Policją i Strażą Pożarną, weryfikowanie prowadzonych spraw z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych,... 
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Gorzów wielkopolski

 ...ostrzeżeń, komunikatów i informacji o ekstremalnych zjawiskach meteorologicznych oraz sytuacji hydrologicznej i innych zdarzeniach do służb, instytucji centralnych, jednostek samorządu terytorialnego, środków masowego przekazu, mieszkańców województwa, mających wpływ na... 
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Olsztyn

Inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyna Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu w tym przygotowanie...
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Katowice

 ...zakresu zamówień publicznych, znajomość procedur przetargowych Banku Światowego, EBI, UE, warunków kontraktowych FIDIC oraz kodeksu cywilnego. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie... 
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Żary, Lubuskie

 ...organizowanych przez Rejon i Oddział; współpraca z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną oraz organami...  ...ruchu drogowym, znajomość przepisów z zakresu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych... 
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Żary, Lubuskie

 ...udział w przygotowywaniu propozycji planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału, współpraca z właściwymi służbami, w szczególności Policją i Strażą Pożarną, współuczestnictwo w prowadzeniu spraw z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych,... 
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Mikołów, Śląskie

 ...doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami...  ...niezbędne”. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/... 
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Gorlice, Małopolskie

Inspektor Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw prowadzenia ewidencji i dystrybucji sprzętu i materiałów gospodarki materiałowo-technicznej Referat Wspomagający ...
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...Zagranicznych w Warszawie Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\...  ...Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera –... 
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Płońsk, Mazowieckie

 ...ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KPP w Płońsku) Kopia poświadczenia bezpieczeństwa...  ...prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku dostępnym w... 
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników...  ...sądami administracyjnymi, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o finansach publicznych,... 
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Lipno, Kujawsko-Pomorskie

 ...Umiejętność analitycznego myślenia Komunikatywność Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy...  ...o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.... 
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...Podreferendarz w Zespole Obsługi Sekretarskiej w Biurze Ministra Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku...  ...z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: BM_83 Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15 Inne informacje: W miesiącu... 
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Olsztyn

 ...organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej...  ...59A 10-950 Olsztyn lub składać do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie... 
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Katowice

 ...: średnie Znajomość ustawy o służbie cywilnej Znajomość ustawy o statystyce publicznej...  ...Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016... 
4 dni temu