Praca BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

1-20 z 979 wyników

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Krosno Odrzańskie, Lubuskie

Inspektor Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw administracyjno-gospodarczych, koordynacji bhp oraz ochrony przeciwpożarowej Zespół Finansów i Administracyjno...
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...posiedzeniach grup roboczych Rady UE, COREPER, Rady UE,...  ...realizacja obowiązków informacyjnych Ministra, w tym obsługa interpelacji...  ...nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Do udziału w naborze, zachęcamy... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Opole

 ...składania dokumentów: Komenda Wojewódzka Policji Korfantego 245-077 Opole z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 22 BIP KPRM" i z adresem nadawcy na kopercie Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...publicznych, norm obronnych, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków...  ...Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM. Inne informacje: W miesiącu... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...tekstu, arkusz kalkulacyjny) Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego, materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Gdańsk

 ...niezbędnego w zakresie wykształcenia oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy...  ...Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/7680-831 Gdańsk kancelaria p. 104 NABÓR NR 29196 Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Opole

 ...~-o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, ~-o służbie cywilnej, ~-kodeks postępowania administracyjnego ~ umiejętność pracy...  ...poszczególne etapy naboru. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i urzędu oraz na tablicy ogłoszeń... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Gdańsk

Specjalista Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw nadzoru robót budowlanych branży sanitarnej Wydział Techniki i Zaopatrzenia Warunki...
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Ruda śląska

 ...na danym stanowisku: z zakresu pracy kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych Znajomość i umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych Umiejętność komunikowania się i współpracy... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...~ wykształcenie: średnie znajomość ustawy Prawo o miarach i przepisów wykonawczych do tej ustawy, znajomość ustawy o służbie cywilnej znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

Podreferendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Podreferendarz do spraw wsparcia technicznego Wydział Wsparcia Technicznego, Biuro Informatyki i Łączności Warunki pracy ...
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...planu działalności dla kierowanych przez Ministra działów administracji rządowej,...  ...publicznej Znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej Znajomość Prawa zamówień publicznych... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników...  ...legislacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, opiniowanie projektów... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Łódź

 ...prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia...  ..., ustawy Prawo ochrony środowiska; ustawy o służbie cywilnej; znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Nowogard, Zachodniopomorskie

 ...składania dokumentów: Kuratorium Oświaty ul. Wały Chrobrego 470-502 Szczecin z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej –nadzór pedagogiczny” Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...pracy: prowadzenie spraw związanych z naborem do korpusu służby cywilnej ( w tym obsługa i organizacja naborów, sporządzanie dokumentacji...  ...według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...Warszawie Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje...  ...do wypowiedzi dla rzecznika i ministra na konferencje prasowe; uczestnictwo...  ...21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2016, poz. 1345- j.t.... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Białystok

 ...etap naboru), ze wskazanymi terminami zgłoszenia się na test pisemny zostaną zamieszczone na stronie internetowej KMP w Białymstoku, w BIP, w zakładce "wolne stanowiska pracy w SC". Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...informacji zainteresowanym realizacja obowiązków informacyjnych Ministra, w tym obsługa interpelacji i zapytań poselskich, odpowiedzi...  ...ul. Nowy Świat 6/1200-400 Warszawa lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12 z dopiskiem w liście motywacyjnym: DGWiZS... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Elbląg

 ...merytorycznym, prowadzenie dokumentacji związanej ze służbą policjantów ustalanie wysługi lat do...  ...DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ BIP KMP W ELBLĄGU W ZAKŁADCE "OCHRONA DANYCH... 
6 dni temu