Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Praca BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

1-20 z 1019 wyników

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Nysa, Opolskie

 .... nr 16 z późn. zm.), znajomość przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych...  ...na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz nabory.kprm.gov.pl oraz bip.nysa.kpp.policja.gov.pl.... 
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Głubczyce, Opolskie

 ...1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa...  ...kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego...  ...jednostki organizacyjnej oraz numeru BIP KPRM, której aplikacja... 
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Gdynia

Specjalista Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw nadzoru rynku wyrobów w Wydziale Nadzoru Rynku w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni. Warunki...
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Głubczyce, Opolskie

 ...ustawy o rachunkowości, ustawa o służbie cywilnej, Ordynacja Podatkowa umiejętność...  ...operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Opolu);... 
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”; Współuczestniczenie w realizacji zadań związanych z prowadzeniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia nadzoru nad systemem transplantologii w Polsce; Opracowywanie bieżących ocen oraz sprawozdań z obszaru... 
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...przygotowywanie projektów pisemnych wypowiedzi dla ministra i wiceministrów (wydawnictwa okazjonalne...  ...wystąpień medialnych), współpraca ze służbami prasowymi ministerstw, urzędów... 
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Kraków

Referendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referendarz do spraw ds. postępowań, Sekcja Postępowań, Delegatura Południowa Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca...
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

Specjalista Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Specjalista w Wydziale Dostępności i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczychw Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Warunki pracy praca biurowa...
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

Specjalista Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw postępowań administracyjnych Sekcja do spraw przejazdów nienormatywnych, Wydział Postępowań Administracyjnych...
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej i pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, ustalanie uprawnień pracowniczych m.in. do urlopu wypoczynkowego... 
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Lublin

 ...niniejszym ogłoszeniu. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”). UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV... 
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Gdańsk

 ...podpis. Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów będą informowane mailowo lub telefonicznie. Wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP KMP w Gdańsku: Proponowane wynagrodzenie brutto: 2.263,41zł plus dodatek z tytułu wysługi lat. Zatrudnienie nowego... 
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Zielona góra

 ...oświaty ~ znajomość ustawy Prawo oświatowe ~ znajomość ustawy o służbie cywilnej ~ znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ~...  ...) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony... 
4 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...w Wydziale Broni, Amunicji i Materiałów Wybuchowych do Użytku Cywilnego Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku...  ...z dopiskiem w liście motywacyjnym /w tytule maila: DOT_99 Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15 Inne informacje: W miesiącu... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...planowanymi inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację; publikowanie na stronie internetowej UKE lub na stronie podmiotowej BIP UKE informacji przekazanych przez zarządców dróg, którzy poinformowali o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Katowice

Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Wizytator do spraw koordynacji i realizacji zadań kuratora oświaty z zakresu nadzoru edukacji w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli i Organizacji...
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Łódź

 ...Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie czasu niezbędnego do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Rzeszów

 ...niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi...  ...inną cechę prawnie chronioną. Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...Zadania wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy....  .... Znajomość ustawy o służbie cywilnej. Posiadanie obywatelstwa polskiego... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Kraków

 ...wykształcenie: średnie Umiejętność obsługi komputera i pracy w zespole, Znajomość ustawy o służbie cywilnej, Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji... 
5 dni temu