Praca BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

1-20 z 978 wyników

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...Referendarz Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referendarz...  ...zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji Wzory... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego stażu pracy w służbach bhp znajomość przepisów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż znajomość przepisów Kodeksu Pracy kompetencje... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Lubań, Dolnośląskie

 ...zadanie praktyczne). - oferowane wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku: 2 220,88- zł (brutto) - mnożnik kwoty bazowej w korpusie służby cywilnej 1,1852; - dodatkowe informacje na temat stanowiska można uzyskać pod nr tel. 757229092; - oferty kandydatów i kandydatek,... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Kwidzyn, Pomorskie

 ...niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy...  ...Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/7680-831 Gdańsk kancelaria – I p. pok.104 Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ..., niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: zakładanie akt funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz prowadzenie ich rejestru, przygotowanie akt po ustaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Olsztyn

 ...pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania; znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej; znajomość przepisów ustawy Prawo oświatowe; znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty; znajomość przepisów... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...~ wykształcenie: średnie znajomość ustawy Prawo o miarach i przepisów wykonawczych do tej ustawy, znajomość ustawy o służbie cywilnej, znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego znajomość podstaw obsługi komputera, (WORD, EXCEL) Posiadanie... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Białobrzegi, Mazowieckie

 ...nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiazaniem stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych prowadzenia akt personalnych pracowników...  ...doświadczenia zawodowego w ksiegowości. znajomość kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, zasad rachunkowości i sprawozdawczości jednostek... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Nowy Targ, Małopolskie

Inspektor Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw ds. administracyjnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warunki pracy Praca...
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...politycznej na Świecie Umiejętność stosowania prawa w praktyce Umiejętność pracy pod presją czasu Znajomość ustawy o służbie cywilnej Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ..., 6-10 oraz dział II, rozdział 1, 2, 3, znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, znajomość...  ...urzędu pod adresem w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem w zakładce Praca i kariera. Oferty osób... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Poznań

 ...i systemów wykorzystywanych do pracy w Punkcie Informacji Drogowej. Analizowanie danych o zdarzeniach drogowych, współpraca ze służbami ratowniczymi, porządkowymi oraz zarządcami innych dróg i organami zarządzającymi ruchem na tych drogach. Gromadzenie i przetwarzanie... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

Technik Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Technik w Wydziale Wsparcia Technicznego w Biurze Administracyjno-Gospodarczym...
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...bazowej służący do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego wynosi 1,7 – 1,8 + dodatek za wysługę lat zgodnie z ustawą o służbie cywilnej. Oferta powinna zawierać w liście motywacyjnym wskazanie stanowiska, komórki organizacyjnej i numeru ogłoszenia, o które... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...koordynacyjne państw członkowskich UE oraz na posiedzenia grup roboczych Rady UE i Komisji Europejskiej w zakresie spraw dotyczących przewozu...  ...pracy DTK-45”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 – 16:15 Inne informacje: W... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Świnoujście, Zachodniopomorskie

 ...525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28) Prosimy o składanie...  ..., z późn. zm.), pracownik służby cywilnej nie może: - prowadzić działalności...  ...wzorami zamieszczonymi na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej... 
5 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

Inspektor Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Wydziale Prewencji KP Warszawa Targówek Warunki pracy praca administracyjno-biurowa...
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Bytom

 ...: średnie Znajomość ustawy o służbie cywilnej Znajomość ustawy o statystyce publicznej...  ...Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...do urzędu Miejsce składania dokumentów: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 100-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DMP-4-Ref Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia... 
6 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna  -  Gdańsk

 ...praca w zespole pod presją czasu, czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej. miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...  ...Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/7680-831 Gdańsk kancelaria – I p. pok.104 Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym... 
6 dni temu