Wyniki wyszukiwania: 46 ofert pracy

Kluczowe obowiązki: Nadzór nad prawidłową realizacją projektów budowlanych Kontrola jakości użytych materiałów i prowadzonych prac Weryfikacja dokumentacji technicznej Raportowanie postępu prac Zapewnienie zgodności realizacji inwestycji z przepisami prawa...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa

Praca.pl Sp. z o.o.

Rzeszów
4 dni temu
 ...Inspektor ochrony fizycznej ​​ Miejsce pracy: Rzeszów Twój zakres obowiązków Rekrutacja, organizacja pracy, rozliczanie pracowników ochrony Nadzorowanie prawidłowej realizacji kontraktów w podległym rejonie Prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z zarządzaniem... 
Zasugerowane
Praca stała
Praca fizyczna
Umowa
Z własnym samochodem

Solid Security Sp. z o.o.

Rzeszów
6 dni temu

7000 zł

Zakres obowiązków: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla...
Zasugerowane
Praca stała
Praca na pełen etat
Ciekawy zawód
Umowa

ZDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rzeszów
12 dni temu
 ...Kierownik robót branży sanitarnej / Inspektor nadzoru robót sanitarnych Miejsce pracy: Rzeszów Twój zakres obowiązków Kontrola i nadzór nad prawidłowym realizowaniem prac; Weryfikacja dokumentacji projektowej; Dokonywanie odbiorów robót instalacyjnych;... 
Zasugerowane
Podwykonawca
Podróż służbowa

SB Complex Sp z o.o. Sp. Komandytowa

Rzeszów
28 dni temu
 ...Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych / Inspektor Ochrony Danych Miejsce pracy: Rzeszów Twój zakres obowiązków Informowanie kierownictwa i pracowników Spółki, podmiotów przetwarzających o obowiązkach wynikających z RODO oraz innych przepisów prawa, doradzanie... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Umowa
Praca fizyczna
Ciekawy zawód
Praca zdalna

PGE Obrót S.A.

Rzeszów
4 dni temu
 ...terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; j) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w...  ...związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: ****@*****.*** 3. WZS w... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praktyka/staż
Umowa
Ciekawy zawód
Praca fizyczna

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

Rzeszów
2 miesięcy temu
 ...prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe, pozytywne podejście do nowych tematów. Wymagania pożądane: minimum dwa lata pracy na stanowisku głównej lub samodzielnej... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca na pełen etat
Umowa o pracę
Umowa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA HURTOWNIKÓW "RESPAN" W RZESZOWIE

Rzeszów
12 dni temu
 ..., 5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 6) ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem inspektor@merkurymarket.pl, 7) podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji w celu zawarcia... 
Zasugerowane
Praca stała
Praca za granicą
Praca fizyczna
Umowa

Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k....

Rzeszów
10 dni temu
 ...procedury rekrutacyjnej, o której mowa powyżej, kandydaci na inspektorów pracy muszą spełnić wymagania dla osób nadzorujących lub wykonujących...  ...osobą karaną za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, • dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków... 
Zasugerowane
Praca stała

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzesz...

Rzeszów
10 dni temu
 ...zgody w dowolnym momencie, 5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 6) ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem @ 7) podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji w celu zawarcia umowy... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
Praca fizyczna
Umowa

Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k....

Rzeszów
10 dni temu
 ...korzystaniu z pełni praw publicznych,- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, Dokumenty należy składać w... 
Zasugerowane
Umowa o pracę
Bezpośredni pracodawca

Centralna Baza Ofert Pracy

Rzeszów
1 dzień temu
 ...współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.) Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowe... 
Zasugerowane
Praca siedząca
Podróż służbowa

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Rzeszów
8 dni temu
 ...złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym. Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na... 
Zasugerowane
Praca stała
Umowa
Podróż służbowa

Bank Pocztowy S.A.

Rzeszów
5 dni temu
 ...cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 6) ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 7) podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji w celu zawarcia umowy o pracę lub... 
Zasugerowane
Praca fizyczna
Umowa

Merkury Market

Rzeszów
18 dni temu
Bądź jednym z pierwszych
 ...administratorem, administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 2. Administrator nie ma obowiązku powoływania inspektora danych osobowych; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane w ofercie stanowisko i będą... 
Zasugerowane
Praca stała
Umowa

Agencja Pracy Select

Rzeszów
3 dni temu
 ...(na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność... 
Praca na pełen etat
Brygada
Podróż służbowa
Umowa

JWW INVEST S.A.

Rzeszów
10 dni temu
 ...polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe ~ Uprawnienia energetyczne G1E. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:... 
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Rzeszów
miesiąc temu
Bądź jednym z pierwszych
 ...administratorem, administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 2. Administrator nie ma obowiązku powoływania inspektora danych osobowych; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane w ofercie stanowisko i będą... 
Praca stała
Umowa

Agencja Pracy Select

Rzeszów
3 dni temu
 ...budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, Minimum dwa lata doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy/ Kierownika robót/ Inspektora Nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych z Budową lub Przebudową kolejowych obiektów inżynieryjnych,... 
Podwykonawca
Praca stała
Umowa
Ciekawy zawód

BERKER DOMINIS Sp. z o.o. właściciel marki pracownicybudowla...

Rzeszów
4 dni temu
 ...Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie spółka „Bonus-Diagnosta” Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu, zwana dalej Spółką; 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pan Mariusz Sarnecki, e-mail: ****@*****.***; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w... 
Umowa
Umowa zlecenie
Praca fizyczna

"BONUS-DIAGNOSTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rzeszów
10 dni temu