Praca Inspektor Pomorskie

1-20 z 401 wyników

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku  -  Gdańsk
Warunki pracyPraca biurowa kontrole i inspekcje w terenie (woj. pomorskie). Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcji w tym z nakładaniem mandatów. Zakres zadań Przeprowadza kontrole i inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego ...
4 dni temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Pruszcz Gdański, Pomorskie
 ...Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim ul. Wita Stwosza 4 83-000 Pruszcz Gdański Zakres zadań wykonywanych na... 
4 dni temu jeszcze...
Wejherowo, Pomorskie
nadzorowania robót budowlanych, oceny stanu technicznego budynku i typowania robót naprawczych, uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
11 dni temu jeszcze...
Urząd Morski w Gdyni  -  Gdynia
 ...prawidłowości wykonywanych prac w obwodach ochrony wybrzeża koordynowanie pracą pracowników inspektoratu pod nieobecność głównego inspektora w celu zapewnienia właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania inspektoratu oraz właściwej pod względem merytorycznym... 
7 dni temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Słupsk
 ...Urząd Morski w Słupsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Urząd Morski w Słupsku al. Sienkiewicza 18 76-200 Słupsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat w oparciu o zatwierdzone... 
8 dni temu jeszcze...
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY  -  Gdynia
Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne; Uprawnienia budowlane branżowe; Znajomość ustawy Prawo Budowlane i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; Umiejętność czytania dokumentacji projektowej; Umiejętność kosztorysowania robót – obsługa programu NORMA PRO...
13 dni temu jeszcze...
Straż Miejska w Gdańsku  -  Gdańsk
 ...dokumentów należy złożyć:pocztą na adres: Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem Oferta pracy na stanowisko od inspektora do starszego inspektora (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego) - do dnia 26.09.2017r. do godz. 15.30osobiście lub... 
2 dni temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Gdańsk
 ...Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku ul. Biała 1 80-435 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy... 
11 dni temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Gdańsk
 ...Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor zakładów górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku ul. Biała 1 80-435 Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy... 
24 dni temu jeszcze...
GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA  -  Kartoszyno, gm. Krokowa, Pomorskie 3000 - 3350 zł
Zakres obowiązków Kontrola międzyoperacyjna w toku produkcji, przestrzeganie norm jakościowych w trakcie produkcji, stanu sanitarno-higienicznego przedsiębiorstwa i pracowników, jakość dostaw surowca rybnego i pozytywnych komponentów. Wymagania: wykształcenie min średnie...
2 dni temu jeszcze...
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku  -  Gdańsk
Warunki pracy- praca w terenie, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność), - narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji...
7 dni temu jeszcze...
Poczta Polska S.A.  -  Gdańsk
 ...doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru, posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,... 
24 dni temu jeszcze...
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  -  Gdańsk
Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej Rozliczanie rachunków zleceniobiorców Kompleksowe prowadzenie bieżącej ewidencji i dokumentacji kadrowej, Rozliczanie czasu pracy, Tworzenie różnorodnych raportów oraz zestawień kadrowych, Wprowadzanie oraz aktualizowanie...
3 dni temu jeszcze...
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego O/R w Gdańsku  -  Gdańsk 2000 - 2200 zł
Zakres obowiązków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:analizowanie przyczyn powstawania niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i chorób zawodowych rolników dla określenia kierunków prewencji i rehabilitacji realizowanej przez Kasę;kierowanie na rehabilitację...
2 dni temu jeszcze...
Urząd Morski w Słupsku  -  Słupsk
Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4h dziennie. Bariery architektoniczne: - schody, - brak windy, - brak podjazdu, - brak odpowiednio dostosowanych toalet, - brak drzwi odpowiedniej szerokości. Narzędzia i materiały...
9 dni temu jeszcze...
GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA  -  Kartoszyno, gm. Krokowa, Pomorskie 3000 - 3350 zł
Zakres obowiązków Kontrola międzyoperacyjna w toku produkcji, przestrzeganie norm jakościowych w trakcie produkcji, stanu sanitarno-higienicznego przedsiębiorstwa i pracowników, jakość dostaw surowca rybnego i pozytywnych komponentów. Wymagania: wykształcenie min średnie...
miesiąc temu jeszcze...
ORLEN Eko  -  Gdańsk 3300 zł
Zakres obowiązków Nadzorowanie bieżących spraw związanych z ochroną środowiska i bhp, przygotowywanie dokumentacji w celu uzyskania zezwoleń, decyzji, kontrole obiektów w zakresie o.ś. i bhp, szkolenia z zakresu bhp. Inne wymagania wykształcenie wyższe. Miejsce ...
8 dni temu jeszcze...
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny...  -  Wejherowo, Pomorskie 2000 - 2200 zł
Zakres obowiązków Szczegóły na BIP KRUS praca Gdańsk Nr 0400-OP.110.10.2017 z dnia 03.08.2017. Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane administracyjne, rolnicze, techniczne, pedagogiczne, staż pracy: 2 lata ze średnim wykształceniem, prawo jazdy kat...
8 dni temu jeszcze...
KOCIEWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL...  -  Starogard Gdański, Pomorskie 2500 zł
Zakres obowiązków Nadzór budowlany nad remontami, budowami i przeróbkami remontowymi. Zlecenie wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:35. Inne wymagania wymagania konieczne: min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, dyspozycyjność, obowiązkowośćwymagania...
25 dni temu jeszcze...
CROP SERWIS KWIDZYN SP. Z O.O.  -  Kwidzyn, Pomorskie 2500 zł
Zakres obowiązków zawieranie umów kontraktacyjnych, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości, opieka i nadzór nad plantacjami Inne wymagania wykształcenie wyższe rolnicze lub ogrodnicze
15 dni temu jeszcze...