Praca Komisariat policji

179 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

1. Obsługa kancelaryjna Komisariatu Policji2. Ewidencja i kolportaż korespondencji jawnej wpływającej i wychodzącej z jednostki3. Prowadzenie ewidencji, dzienników i rejestrów obowiązujących w jednostce4. Bieżące sporządzanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji5. Przygotowanie... 
Gniezno, Wielkopolskie
1 dzień temu

SPRZĄTACZKA

18,3 zł / stawka godzinowa

Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach wewnętrznych Komendy Miejskiej Policji w Tychach Inne wymagania Wykształcenie podstawowe. Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług Zmianowosc nie dotyczy Wyksztalcenia podstawowe,... 

Komenda Miejska Policji w Tychach

Tychy
1 dzień temu

KONSERWATOR

2764,27 zł

 ...swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: ****@*****.***. Cel przetwarzania danych:... 

Komenda Stołeczna Policji

Warszawa
1 dzień temu

SPECJALISTA

3445 zł

 ...prowadzenie badań ankietowych odroczonych w czasie;3) prowadzenie badań ankietowych zleconych przez Komendanta lub Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie;4) opracowywanie wyników z prowadzonych badań ankietowych.Zadania dodatkowe:1) współpraca z podmiotami policyjnymi i... 

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

Legionowo, Mazowieckie
1 dzień temu

STRAŻNIK / DZIAŁU OCHRONY FUNKCJONARIUSZ /

3703 zł

 ...uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;7)wykształcenie średnie lub średnie branżowe -10... 

Areszt Śledczy w Kielcach

Kielce
1 dzień temu

KURSANT / POLICJANT

3250 zł

Zakres obowiązków wynikający z zadań Policji będącej umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.Służba na podstawowym etacie policjanta prewencji, co... 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LUBINIE

Lubin, Dolnośląskie
1 dzień temu

POLICJANT SŁUŻBY PREWENCJI

4300 zł

Wynikający z zadań policji. Inne wymagania Obywatelstwo polskie, korzystanie z pełni praw publicznych, osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy... 

Komenda Wojewódzka Policji

Gorzów wielkopolski
1 dzień temu

STAŻ - REFERENT ADMINISTRACYJNY

Pon-Pt 7.00-14.30 lub 8.00-15.35 lub 10.25-18.00 Inne wymagania umiejętność obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole Rodzaj zatrudnienia Nie dotyczy Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia średnie ogólnokształcące, brak
Opole
1 dzień temu

STAŻ - PRACOWNIK BIUROWY

tworzenie zapytań ofertowych, czytanie zapytań ofertowych DTR, tworzenie list materiałowych, poznanie zasad łańcuchów CadMax, opieka nad logistyką dostaw (rozważanie materiałów ) Rodzaj zatrudnienia Nie dotyczy Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia średnie ogólnokształcące...
Bytom
1 dzień temu

REFERENT STAŻYSTA+STAŻ FP

-przygotowywanie akt dotyczących skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego-sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej w tym udzielanie odpowiedzi na wezwania Woj. Sądu Administracyjnego w Łodzi i Naczelnego ...
Łódź
1 dzień temu

FUNKCJONARIUSZ POLICIJI - KURSANT

3250 zł

funkcjonariusz policji - ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Rodzaj zatrudnienia Mianowanie System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc inna Wyksztalcenia średnie ogólnokształcące, brak

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Lubliniec, Śląskie
1 dzień temu

PORTIER

2800 zł

 ...niepożądanych zdarezniach pracownik informuje odpowiednie osoby i służby, a także kieruje ewakuacją do chwili przybycia straży pożarnej, policji. Do obowiązków portiera należy także prowadzenie wymaganej dokumentacji, takiej jak: księga gości, wykaz wymaganych przepustek,... 

GL GROUP SPÓŁDZIELNIA

gm. Huszlew, Mazowieckie
1 dzień temu

OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH

3492 - 3806 zł

 ...alarmowych, znajomość ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o ochronie przeciwpożarowej, o Policji, o zarządzaniu kryzysowym, znajomość rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego... 

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH

Katowice
1 dzień temu

STARSZY TECHNIK

3188,27 zł

 ...wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (ze zm.); - jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji, - przepisów wewnętrznych regulujących zasady terminowego załatwiania spraw, rozliczania pracowników oraz archiwizacji dokumentów... 

Komenda Stołeczna Policji

Warszawa
1 dzień temu

inspektor

 ...Przygotowywanie i wprowadzanie danych z formularzy statystycznych do systemu KSIP oraz ERCDŚ, Wpowadzanie do Krajowego Sytemu Informacji Policji danych dotyczących kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego; Kontrolowanie poprawności wprowadzania danych do systemu... 

Komenda Powiatowa Policji w Pile

Piła, Wielkopolskie
1 dzień temu

POLICJANT

4330 zł

Obowiązki wynikające z zadań Policji. Inne wymagania Wykształcenie średnie Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc trzy zmiany Wyksztalcenia średnie branżowe, brakśrednie zawodowe... 

Komenda Powiatowa Policji Żary

Żary, Lubuskie
1 dzień temu

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

2800 zł

 ...osobowego i materiałowego w przypadku konieczności interwencji powiadamiania właściwych służb wewnętrznych oraz zewnętrznych takich jak: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe czy pogotowie gazowe,pracownik ochrony fizycznej zadania realizauje zgodnie z obowiązującymi... 
Mielec, Podkarpackie
1 dzień temu

referent

3300 zł

 ...Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Komenda Wojewódzka Policji Korfantego 2 45-077 Opole z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 12 BIP KPRM" i z adresem nadawcy... 

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Opole
1 dzień temu

STOLARZ

2891,47 zł

 ...swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: ****@*****.***. Cel przetwarzania danych:... 

Komenda Stołeczna Policji

Warszawa
1 dzień temu

POLICJANT

4300 zł

Zakres obowiązków wynikających z zadań Policji będącej umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Proponowane wynagrodzenie 4300 zł, w okresie pierwszych... 

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu

Bolesławiec, Dolnośląskie
1 dzień temu