...Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw ochrony przyrody obszarów morskich i pasa technicznego w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża 81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10 Zakres zadań wykonywanych na... 
Zasugerowane
Praca dodatkowa
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdynia
1 dzień temu
 ...Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej w Zespole ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku... 
Zasugerowane
Praca dodatkowa
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdynia
17 godzin temu
 ...Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw inspekcji państwa portu (PSC) w Inspektoracie Państwa Portu (PSC) 81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: uczestniczy... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca dodatkowa
Podróż służbowa
Praca fizyczna
Praca na wysokości
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdynia
6 dni temu
 ...Urząd Morski w Gdyni Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: oficer portu do spraw służby dyżurnej w Kapitanacie Portu Gdynia 81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitoruje ruch statków w porcie... 
Zasugerowane
Praca dodatkowa
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdynia
2 dni temu
 ...ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,... 
Zasugerowane
Umowa na zastępstwo
Umowa o pracę

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdynia
8 dni temu
 ...data wpływu do WIJHARS). Oferty, które nie spełniają wymagań formalnych, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
Praca siedząca
Podróż służbowa za granicę
Praca za granicą
Praca fizyczna
Umowa na zastępstwo
4 godziny dziennie

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spo...

Gdynia
22 dni temu
 ...Każdej osobie która uzna, że w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca stała
Umowa
Praca fizyczna
Praca w dni powszednie

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Gdynia
10 dni temu
 ...oraz przeprowadzanie kontroli obowiązkowych i wizji lokalnych, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, redagowanie i przygotowywanie postanowień, decyzji i innej korespondencji z zakresu... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca na wysokości
4 godziny dziennie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta na Praw...

Gdynia
21 dni temu
 ...formularz aplikacyjny dostępny pod przyciskiem "Aplikuj" bądź w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Od specjalisty do głównego... 
Zasugerowane
Umowa
Umowa o pracę
Podróż służbowa
Praca na wysokości
Praca fizyczna
4 godziny dziennie

URZĄD MIASTA GDYNI

Gdynia
17 dni temu
 ...Każdej osobie która uzna, że w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca stała
Umowa
Praca fizyczna
Praca w dni powszednie

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Gdynia
8 dni temu
 ...wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru. Informacje o wszystkich stanowiskach pracy oferowanych przez Urząd Miasta Sopotu zamieszczone są na stronie bip.sopot.pl w zakładce Praca w Urzędzie Miasta. GMINA MIASTA SOPOTU OGŁOSZENIE O NABORZE... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
System 3/1

GMINA MIASTA SOPOTU

Sopot, Pomorskie
11 dni temu
 ...zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. urząd skarbowy, ZUS, policja, sądy; b. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Herkules, m.in. dostawcom usług informatycznych,... 
Zasugerowane
Praca na wysokości
Podróż służbowa
Umowa
Ciekawy zawód
Praca fizyczna

HERKULES S.A.

Gdynia
11 dni temu
 ...zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. GMINA MIASTA SOPOTU OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE URZĄD MIASTA SOPOTU ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT/ PODINSPEKTOR / INSPEKTOR / GŁÓWNY... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
System 3/1

GMINA MIASTA SOPOTU

Sopot, Pomorskie
14 dni temu