Według danych statystycznych wypełnienie pola "miasto" zwiększa szansę na znalezienie pożądanej oferty o 83.7%.

Praca Pracownik socjalny

1-20 z 14035 wyników

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu  -  Wrocław
 ...administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń rodzinom zastępczym. 1. Dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym... 
5 dni temu
Urząd Pracy m.st. Warszawy  -  Warszawa
 ...Wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej. Zakres obowiązków: przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych; prowadzenie pracy socjalnej; współpraca w zakresie pomocy społecznej z instytucjami i organizacjami. Miejsce pracy: Warszawa-Targówek. Praca w godzinach 08:00... 
9 dni temu
Urząd Pracy m.st. Warszawy  -  Warszawa
 ...Wykształcenie wyższe- praca socjalna, znajomość Ms Office, doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi we współpracy z OPS i innymi służbami pomocy społecznej. Praca w godzinach 9-19, zgłoszenia należy kierować na e-mail... 
7 dni temu
Urząd Pracy m.st. Warszawy  -  Warszawa
 ...Wykształcenie: wyższe, kierunek: pracownik socjalny, znajomość Word i Excel, uprawnienia kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, mile widziana znajomość języków obcych, obowiązki: prowadzenie pracy socjalnie z osobami bezdomnymi 4-5 razy w tyg, kontakty z Ośrodkami Pomocy... 
15 dni temu
Urząd Pracy m.st. Warszawy  -  Warszawa
 ...Wykształcenie wyższe, pracownik socjalny, 1 rok doświadczenia w pracy socjalnej. Zakres obowiązków: ewidencjowanie przebywających w oddziałach szpitalnych chorych samotnych wymagających opieki społecznej, przkazywanie informacji o potrzebach chorych samotnych do dzielnicowych... 
miesiąc temu
Urząd Pracy m.st. Warszawy  -  Warszawa
 ...Wykształcenie wyższe, zgodne z art. 116 ust. o pomocy społecznej; kierunek/specjalność: pracownik socjalny; uprawnienia stanowiskowe. Zakres obowiązków: przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla celów Ośrodka i na wniosek uprawnionych instytucji; rozpoznanie i diagnoza... 
miesiąc temu
Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach  -  Zebrzydowice, gm. Kalwaria Zebrzydowska, Małopolskie
Zakres obowiązków prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi Inne wymagania Wykształcenie min. średnie kierunkowe, mile widziane wyższe kierunkowe, chęci do pracy w tym zawodzie
2 dni temu
kontakt przez PUP  -  Kępice, Pomorskie
Zakres obowiązków zgodnie ze stanowiskiem
2 dni temu
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE  -  Szczecin 2000 zł
 ...Zakres obowiązków WYKONYWANIE PRACY SOCJALNEJ, PRACA W ŚRODOWISKU; WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ TJ. PRACOWNIKIEM SOCJALNYM MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA POSIADA: 1) DYPLOM UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY LUB, 2) DYPLOM... 
1 dzień temu
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie  -  Koszalin 2200 - 2350 zł
 ...kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń. 4. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 5. Świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej. 6. Realizacja programów/ projektów pomocowych na rzecz mieszkańców miasta Koszalina. Inne wymagania Szczegółowe informacje -... 
8 dni temu
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE  -  Mielno, gm. Mielno, Zachodniopomorskie
 ...Wykształcenie wyższe Wymagania Dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lubukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub do dnia 31grudnia 2013 roku ukończył/ła studia wyższe o specjalnościprzygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym... 
1 dzień temu
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie  -  Koszalin 2200 zł
 ...Wykształcenie wyższe Wymagania Szczegółowe informacje - ogłoszenie o naborze znajduje sie nastronie Pracownikiem socjalnym może byćosoba, która posiada: 1.poziom wykształcenia zgodny z przepisamiustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zuwzględnieniem... 
8 dni temu
kontakt przez PUP  -  Kęty, Małopolskie
 ...informacji, wskazówek i pomocy rodzinom mającym trudną sytuację życiową. Inne wymagania Wykształcenie wyższe na kierunku: praca socjalna lub ukończnoe do dnia 31.12.2013r. studia wyższe o specjalności praca socjlanana kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna,... 
5 dni temu
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "OSTOJA"  -  Gdańsk
 ...Zakres obowiązków POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW SOCJALNO-BYTOWYCH UCZESTNIKÓW DDP. WSPÓŁPRACA Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI W REJONACH W SPRAWACH OSÓB UCZĘSZCZAJĄCYCH DO DDP. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ I POSTAW W STOSUNKACH INTERPERSONALNYCH W ŻYCIU CODZIENNYM, ZAPOBIEGANIE... 
9 dni temu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym  -  Bargłów Kościelny, gm. Bargłów Kościelny, Podlaskie
 ...Zakres obowiązków Przeprowadzanie wywiadów środowiskowch,prowadzenie kontaktów socjalnych;poradnictwo socjalne Inne wymagania do dnia 31.12.2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunkow: pedagogika... 
11 dni temu
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1  -  Łódź 2200 zł
Zakres obowiązków Przeprowadzanie ankiety środowiska - współpraca z rodziną naturalną i bliskimi dziecka, uczestnictwo w w pracy zespołu ds okresowej oceny sytuacji dziecka, prowadzenie dokumentacji na zajmowanym stanowisku, prowadzenie ewidencji wychowanków.Praca w...
2 dni temu
kontakt przez PUP  -  Bartoszyce, Warmińsko-Mazurskie 2000 zł
Zakres obowiązków udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastepczym, zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa, organizowanie okresowych ocen sutuacji dziecka i rodziny
2 dni temu
Ośrodek Pomocy Społecznej  -  Łaziska Górne, Śląskie 2200 zł
 ...Zakres obowiązków - świadczenie pracy socjalnej w środowisku zmierzającej do poprawy sytuacji osób i rodzin wymagających pomocy,- rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej- sporządzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu... 
2 dni temu
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Bielsko-Biała  -  Bielsko-Biała 2200 zł
 ...Zakres obowiązków Praca socjalna; dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które... 
2 dni temu
Stowarzyszenie "HORYZONT"  -  Słupsk
 ...wynagrodzenie miesięczne 2570 zł brutto. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1) opracowywanie Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,2) monitorowanie i ewaluacja programów, o których mowa pkt 1,3) prowadzenie dokumentacji uczestników oraz dokumentacji... 
2 dni temu