Praca Pracownik socjalny

12 546 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

OPIEKUN MAŁEGO DZIECKA

3000 zł

sprawowanie opieki nad dziećmi żłobku Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc dwie zmiany Wyksztalcenia średnie branżowe, brak

KAM Katarzyna Matejek

Rzeszów
9 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY (Z WYKSZTAŁCENIEM ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ)

3500 zł

- świadczenie pracy socjalnej dla Mieszkańców DPS, w tym udział w czynnościach przyjmowania nowych Mieszkańców zgodnych z procedurami- prowadzenie dokumentacji Mieszkańca- czynny udział w pracach Zespołu terapeutyczno-opiekuńczo-terapeutycznego, w tym również w tworzeniu... 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE

Warszawa
9 godzin temu

WYCHOWAWCA

3400 zł

 ...rodzicami/opiekunami- dbanie o porządek Inne wymagania [Inne : wykszt.: pedagogika, ped. specjalna, psychologia, socjologia, pr. socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kier., którego progr. obejmuje resocjalizację, pr. soc., pedag. op.-wych. lub na dowolnym kier.,... 

Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

Łódź
9 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

3229 - 3629 zł

Wymagania: min. licencjat - praca socjalna, doświadczenie mile widziane, umiejętność pracy z osobą niepełnosprawnąOgólny zakres obowiązków: pomoc w załatwianiu codziennych spraw mieszkańców domu, odbieranie rent i emerytur, współdziałanie z zespołem terapeutyczno - opiekuńczym... 

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie

Zduny, Wielkopolskie
9 godzin temu

BB/ PRACOWNIK SOCJALNY

3500 zł

1. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz klienta pomocy społecznej przed przyjęciem do domu pomocy społecznej rozeznanie aktualnej sytuacji socjalno-bytowej. 2. Prowadzenie ewidencji akt osób oczekujących na przyjęcie do Domu oraz przeprowadzanie wywiadów aktualizacyjnych... 

Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora - Biały Kamień" w Wałbrzy...

Wałbrzych
9 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

4000 zł

przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, praca socjalna, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społ. oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadzceń, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań... 
gm. Rzeczyca, Łódzkie
9 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

3500 zł

 ...sytuacji rodzinnej pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia prawidłowej opieki nad nim w środowisku, analiza sytuacji socjalno-bytowej pacjenta, ustalenie zakresu potrzeb pomocy i sposobu jego realizacji godziny pracy 7:25-15:00 Inne wymagania... 

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Olsztyn
9 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

3000 zł

1. Diagnozowanie sytuacji życiowej osób i rodzin.2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.3. Zawieranie kontraktów socjalnych.4. Podejmowanie działań interwencyjnych.5. Pobudzanie aktywności społecznej.6. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.... 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ostróda

Ostróda, Warmińsko-Mazurskie
9 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

3200 - 3500 zł

- prowadzenie pracy socjalnej,- prowadzenie ścisłej pracy z rodzinami zastępczymi,- współpraca z instytucjami na rzecz pieczy zastępczej, - współdziałanie z pracownikami sekcji świadczeń w zakresie przyznawania świadczeń, przygotowania wniosków wraz z dokumentacją przewidzianą... 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Wrocław
9 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

3000 zł

1. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.2. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy

gm. Damnica, Pomorskie
9 godzin temu

Zatrudnimy Pracownika Socjalnego

 ...Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o. ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy: na stanowisku PRACOWNIKA SOCJALNEGO wykonującego pracę w Stołecznym Centrum Opiekuńczo - Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie z wykształceniem pracownika... 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. zo.o.

Warszawa
9 dni temu

PEDAGOG/PSYCHOLOG

3340 zł

Czynności wykonywane w ramach oceny rodzin zastępczych i sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej:- dokonywanie ocen rodzin zastępczych- prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych- przeprowadzanie wywiadów na temat sytuacji dzieci- sporządzanie ...

CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"

Poznań
9 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

3400 zł

 ...sumiennośc, praca z ludźmi.Wymagany 2-letni staż pracy w zawodzie. Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę w zastępstwie System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: praca socjalna

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PILE

Piła, Wielkopolskie
9 godzin temu

OPIEKUN ZWIERZĄT

2800 zł

Opieka nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku, przygotowanie karmy, karmienie pojenie zwierząt, wyjazdy interwencyjne i wyłapywanie zwierząt, pomoc lek. wet. przy zabiegach profilaktycznych i leczniczych, dbałość o czystość porządek na terenie schroniska. Przestrzeganie...

Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie

Olsztyn
9 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

Pracownik socjalny Inne wymagania komuniakatywność, umiejętność pracy z klientem, umiejetność pracy w zespole Rodzaj zatrudnienia Nie dotyczy Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Śrem, Wielkopolskie
9 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

3000 zł

Świadczenie pracy socjalnej na rzecz klienta, ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, przeprowadzanie wywiadów rodzinnych i ich aktualizacja, współpraca z różnymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów klienta. Inne wymagania wykształcenie wyższe... 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

Dębnica Kaszubska, Pomorskie
9 godzin temu

Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej

3400 zł

 ...Zakres obowiązków: 1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm) .2. Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej.3. Praca socjalna... 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNEJ

Szczytna, Dolnośląskie
1 dzień temu

PRACOWNIK SOCJALNY

2800 zł

WYKONYWANIE PRACY SOCJALNEJ, PRACA W ŚRODOWISKU.WYMAGANIA:DO WYKONYWANIA ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO UPRAWNIONA JEST OSOBA, KTÓRA POSIADA WYKSZTAŁCENIE ZGODNE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ TJ.:1. DYPLOM UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY LUB2.... 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Szczecin
9 godzin temu

SPECJALISTA DO SPRAW SPRZEDAŻY

1489 zł

zgodnie z programem stażustaż skierowany do osób bezrobotnych pow 30 roku życia zgodnie z założeniami programu RPO Rodzaj zatrudnienia Nie dotyczy Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia średnie ogólnokształcące, brak
Olsztyn
9 godzin temu