Praca Sąd rejonowy Dolnośląskie

227 ofert

Wyniki wyszukiwania:

REFERENT

3250 zł

•przyjmowanie rezerwacji na sale w gmachu głównym UWr.;•prowadzenie korespondencji związanej z wynajmem sal;•przygotowywanie umów i innych dokumentów związanych z najmem sal w tym sporządzanie faktur i rozliczeń wewnętrznych;•współorganizowanie uroczystości akademickich...
Wrocław
18 godzin temu

SAMODZIELNY REFERENT DS. KADR I SEKRETARIATU

3000 zł

- prowadzenie spraw osobowych- sporządzanie umów o pracę, wymiarów wynagrodzeń, świadectw pracy- prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów w programie Kadry Vulcan- sporządzanie wykazów imiennych do wypłat- sporządzanie sprawozdań do GUS Inne...
Kłodzko, Dolnośląskie
18 godzin temu

REFERENT

1440 zł

Zgodnie z programem stażu. Rodzaj zatrudnienia Nie dotyczy Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia wyższe (w tym licencjat), brak
Złotoryja, Dolnośląskie
18 godzin temu

REFERENT - KOMENDA 4RBLOG

2858 zł

Referent na zajmowanym stanowisku odpowiada za:1) Prowadzenie zakupów na potrzeby podległych ogniw obsługowo-naprawczych i ścisła współpraca z Zespołem Zabezpieczenia;2) Prowadzenie dokumentacji postepowań w sprawie zakupów i przygotowanie jej do archiwizacji;3) Prowadzenie...
Wrocław
18 godzin temu

REFERENT W DZIALE ADMINISTRACJI

2800 zł

1.Naliczanie obciążeń i wystawianie faktur na podstawie zawartych umów w Dziale Administracji, w tym obsługa kasy fiskalnej.2.Opisywanie i rozliczanie rachunków w Dziale.3.Prowadzenie ewidencji kart drogowych, wynajmu samochodów, rozliczanie zużycia paliwa, ubezpieczanie...
Legnica
18 godzin temu

SAMODZIELNY REFERENT - KOMENDA 4RBLOG

3178 zł

Samodzielny referent na zajmowanym stanowisku odpowiada za:1) Wykonywanie rozdzielników materiałowo-technicznych oraz ich przesyłanie do zatwierdzenia do Szefa szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;2) Prowadzenie doraźnego zaopatrywania...
Wrocław
18 godzin temu

KUCHARZ

1440 zł

zgodnie ze stanowiskiem Rodzaj zatrudnienia Nie dotyczy Zmianowosc jedna zmiana
Lwówek Śląski, Dolnośląskie
18 godzin temu

KUCHARZ - 1132

5500 zł

przygotowywanie dań Inne wymagania doświadczenie, dyspozycyjność, chęć do pracy Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia zasadnicze zawodowe, brak
Świdnica, Dolnośląskie
18 godzin temu

Marketing Manager

 ...skutecznej komunikacji Michael Page International (Poland) Sp. z o.o. (nr licencji agencji zatrudnienia: 6359), ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, NIP: 525-23-45-586, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial KRS, Nr KRS 0000241698, Kapitał zakładowy: 3.620.000 zł... 
Wrocław
3 dni temu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO- REFERENT- 1 etat

 ...korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem; ~oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem; ~... 
Wrocław
13 dni temu

ASYSTENT RODZINY

2800 zł

 ...okresowej oceny sytuacji rodziny;15/ monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;16/sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;17/ współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi... 
Bolesławiec, Dolnośląskie
18 godzin temu

KURSANT / POLICJANT

3250 zł

 ...szczególnych predyspozycji kandydata. Inne wymagania obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do... 
Lubin, Dolnośląskie
18 godzin temu

Specjalista ds. technicznego wsparcia klienta biznesowego

 ...rekrutacyjnego prowadzonego przez OpsTalent spółka z o.o. sp.k. z siedzibą na ul. Ślężnej 132 53-111 Wrocław, Polska; zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564554; NIP: 899-27... 
Wrocław
21 dni temu

POLICJANT

4300 zł

 ...Inne wymagania Wykształcenie średnie , posiadanie obywatelstwa polskiego , nieposzlakowana opinia , nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przprzestępstwo lub przestępstwo skarbowe , korzystanie z pełni praw publicznych , posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej... 
Środa Śląska, Dolnośląskie
18 godzin temu

REFERENT DS. KADROWYCH

3000 zł

Bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów, współpraca z urzędami skarbowymi, ZUS i innymi instytucjami, wspracie zespołu kadr i płac w codziennych zadaniach...
Wrocław
18 godzin temu

MŁODSZY REFERENT W WYDZIALE ORGANIZACYJNO - PRAWNYM

1440 zł

Obsługa punktu informacyjnego urzędu: pomoc interesantom w wypełnianiu wniosków, wykonywanie prac biurowych w zakresie punktu informacyjnego. Zapoznanie się czynnościami kancelaryjno - technicznymi i ich wykonywanie w Wydziale Organizacyjno - Prawnym. Praca w elektronicznym...
Lubań, Dolnośląskie
18 godzin temu

REFERENT DO SPRAW ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

2800 zł

1. Znajomość i stosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu postępowania administracyjnego; 2. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń z funduszy pomocy społecznej:-zasiłki stałe,-zasiłki okresowe,-zasiłki celowe,-zapewnienie posiłku dzieciom ...
Bolesławiec, Dolnośląskie
18 godzin temu

REFERENT DS. PRACOWNICZYCH

2600 zł

prowadzenie programu PPK/Pracowniczych Programów Kapitałowych, archiwizowanie akt osobowych, zapoznanie się z całym zakresem działalności Działu Zatrudnienia i Polityki Płacowej Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na okres próbny System wynagradzania Czasowy ze stawką...
Kłodzko, Dolnośląskie
18 godzin temu