Średnia wypłata: zł4328 /miesięcznie

Więcej statystyk

Młodszy Wartownik Służby Ochrony Lotniska

 ...Młodszy Wartownik Służby Ochrony Lotniska Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków obsługa pasażerów w punktach kontroli bezpieczeństwa zdobycie uprawnień OKB (operator kontroli bezpieczeństwa) i docelowo zmiana stanowiska na Wartownika SOL realizacja... 
Zasugerowane
Praca stała
Umowa
Gwarancja zatrudnienia
Praca fizyczna

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Gdańsk
20 dni temu

Obserwator meteorologiczny/stażysta z wyższym wykształceniem

 ...Lotniczych Meteorologicznego Biura Nadzoru. ~Ścisła współpraca ze służbami kontroli ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej....  ...wykwalifikowanych specjalistów. ~Bliski kontakt z lotnictwem cywilnym. Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praktyka/staż
Tydzień
Nocna zmiana

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instyt...

Gdańsk
19 dni temu

Asystent

 ...niezbędnewykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Umiejętność pracy w zespole W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę... 
Zasugerowane
Praca siedząca

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Gdańsk
3 dni temu

księgowy

 ...- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej ~ Informacje o etapach naboru dostępne są na stronie BIP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wymagania związane... 
Zasugerowane
Umowa
Legalna praca
Praca siedząca
Umowa na zastępstwo
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdańsk
1 dzień temu

specjalista

 ...Umiejętność argumentowania Umiejętność pracy w zespole Umiejętność pracy z trudnym klientem Umiejętność obsługi MS Excel W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę... 
Zasugerowane

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Gdańsk
5 dni temu

referent

 ...połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych praca w zespole pod presją czasu czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: trzykondygnacyjny budynek urzędu jest przystosowany do... 
Zasugerowane
Umowa na zastępstwo
Umowa o pracę

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdańsk
1 dzień temu

Referent

 ...dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych praca w zespole pod presją czasu czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek posiada windę budynek posiada toaletę... 
Zasugerowane

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Gdańsk
3 dni temu

asystent

 ...doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Umiejętność pracy w zespole W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę... 
Zasugerowane
Praca siedząca

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdańsk
3 dni temu

referent

 ...dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych praca w zespole pod presją czasu czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek posiada windę budynek posiada toaletę... 
Zasugerowane
Umowa na zastępstwo
Umowa o pracę

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Gdańsk
3 dni temu

młodszy specjalista

 ...pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość przepisów o Inspekcji Ochrony Środowiska, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Podróż służbowa
4 godziny dziennie
Praca na dyżurze

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdańsk
1 dzień temu

starszy specjalista

 ...- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej... 
Zasugerowane
Umowa
Legalna praca
Praca siedząca
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdańsk
1 dzień temu

Młodszy specjalista

 ...administracja doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Znajomość przepisów o Inspekcji Ochrony Środowiska, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Podróż służbowa
4 godziny dziennie
Praca na dyżurze

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Gdańsk
2 dni temu

starszy specjalista

 ...przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę... 
Zasugerowane
Praca siedząca
Podróż służbowa
Umowa na zastępstwo
Praca w dni powszednie

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Gdańsk
11 dni temu

referent

4989,85 zł

 ...całego województwa pomorskiego praca wykonywana samodzielnie lub w zespole pod presją czasu czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp... 
Zasugerowane
Praca siedząca
Umowa o pracę

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Gdańsk
11 dni temu

Referent

 ...połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych praca w zespole pod presją czasu czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: trzykondygnacyjny budynek urzędu jest przystosowany do... 
Zasugerowane

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Gdańsk
2 dni temu

specjalista

4380 zł

 ...kreatywność, znajomość przepisów o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, znajomość budowy pojazdów samochodowych, w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę... 
Praca siedząca
Podróż służbowa
Umowa na zastępstwo
Praca w dni powszednie

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Gdańsk
11 dni temu

Starszy specjalista

 ...pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej, znajomość... 
Umowa
Legalna praca
Praca siedząca
4 godziny dziennie

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Gdańsk
1 dzień temu

referent prawno-administracyjny

 ...karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w... 
Umowa na zastępstwo
4 godziny dziennie
Praca w dni powszednie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Gdańsk
miesiąc temu

Pracownik prac porządkowych, stocznia

 ...Polska S.A. Przetwarzanie odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji i dążenia do zawarcia z Tobą umowy o pracy lub innej umowy cywilno - prawnej. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich... 
Umowa
Podróż służbowa

Rekeep Polska SA

Gdańsk
24 dni temu

Starszy Specjalista Do spraw: rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej Oddział Księgowości Dysponenta III Stopnia w Wydziale Finansów i Budżetu

5000 zł

 ...wykształcenie: wyższe. Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w księgowości. Znajomość ustaw: o rachunkowości, o nansach publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, znajomość przepisów dotyczących klasykacji budżetowej, znajomość... 
Praca na pełen etat
Umowa
Legalna praca

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku GUP w Gdańsku

Gdańsk
2 dni temu

Księgowy Do spraw: ewidencji wydatków budżetowych Oddział Księgowości Dysponenta III Stopnia w Wydziale Finansów i Budżetu

4800 zł

 ...średnie zawodowe Inne wymagania: wykształcenie średnie. Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji... 
Praca na pełen etat
Umowa
Legalna praca

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku GUP w Gdańsku

Gdańsk
2 dni temu

laborant

 ...oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października... 
Umowa na zastępstwo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdańsk
5 dni temu

Asystent

 ...oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października... 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Gdańsk
5 dni temu

asystent

 ...oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października... 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Gdańsk
5 dni temu

Inżynier budowy

4000 - 8000 zł

 ...Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji budowy. Wsparcie kierownika budowy w przekazaniu budynków do odbiorów prowadzonych przez Służby i Administratora. Przygotowanie lokali do przekazania Klientom. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Inne wymagania: wykształcenie... 
Praca na pełen etat

DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA GUP w Gdańsku

Gdańsk
5 dni temu

starszy specjalista

 ...doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (wzory... 
Praktyka/staż
Podróż służbowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdańsk
3 dni temu

starszy specjalista

 ...doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (wzory... 
Praktyka/staż
Podróż służbowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Gdańsk
3 dni temu

Recepcjonista / Recepcjonistka

 ...przy lotnisku Gdańsk (nowy hotel - planowane otwarcie 11/2023) Poza stanowiskiem recepcjonisty/ki, poszukujemy również pracowników służby pięter do sprzątania pokoi i pomieszczeń ogólnodostępnych w hotelu. Jeśli jesteś osobą dbającą o czystość i porządek, zapraszamy do... 
Praca stała
Umowa
Praca zmianowa
Nocna zmiana

Hotel Milo

Gdańsk
6 dni temu

Laborant zmianowy

 ...przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. służbom ochrony mienia, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i... 
Praca stała
Umowa
Praca zmianowa

GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD...

Gdańsk
11 dni temu

Magazynier obsługi Cargo

5500 - 5900 zł

 ...ewidencja stanu magazynu, dbanie o porządek w hali magazynu oraz o przestrzeganie procedur, współpraca z innymi sekcjami naszej firmy i służbami lotniska. Praca od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 8-20, 13-1 (według grafiku ustalonego z pracodawcą). Wykształcenie:... 
Praca na pełen etat
Tydzień

WELCOME AIRPORT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO...

Gdańsk
2 dni temu