Praca Służby socjalne

9,988 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

PRACOWNIK SOCJALNY

3200 zł

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i praca socjalna; praca na czas określony 6 m-cy docelowo na czas nieokreślony; godz. pracy 7.30...  ...:1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna... 
Słupsk
19 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

2800 zł

1. Załatwianie spraw emerytalno - rentowych mieszkańców, 2. Pomoc w robieniu zakupów, 3. Nadzór nad podtrzymywaniem kontaktów z rodzną. Inne wymagania Kierunek/specjalność musi być zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Rodzaj zatrudnienia...
gm. Góra Świętej Małgorzaty, Łódzkie
19 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

400 zł / dziennie

Prowadzenie fizjoterapii z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną Rodzaj zatrudnienia Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług Zmianowosc nie dotyczy Wyksztalcenia wyższe (w tym licencjat), brak
Świnoujście, Zachodniopomorskie
19 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

3000 zł

 ...przysługujących świadczeniach i formach pomocy. Zawieranie kontraktów socjalnych, prowadzenie pracy socjalnej . Realizacja zadań wynikających z...  ...kierunek - pracownik socjalny, min. średnie - Kolegium Prac. Służb Społecz. Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas... 
Lubań, Dolnośląskie
19 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

3100 zł

 ...wymagania Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z warunków: 1) dyplom kolegium pracowników służb społecznych, 2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna, 3) ukończenie studiów wyższych do dnia 31.12.2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu... 
Stronie Śląskie, Dolnośląskie
19 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

praca socjalna na rzecz osób i rodzin w szczególności aktywizacja środowisk długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;...  ...wymienionych warunków:-posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników slużb społecznych;-ukończyła studia wyższe na kierunku praca... 
Chełmek, Małopolskie
19 godzin temu

ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ

2800 zł

 ...wniosków ze środków PFRON realizacja programów PFRON Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę w zastępstwie System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: praca socjalna, socjologia
Wschowa, Lubuskie
19 godzin temu

Monter klimatyzacji/ wentylacji/ systemów chłodniczych

8000 - 15000 zł

 ...kontrakty. Zatrudniamy wyłącznie na niemieckich warunkach - niemiecka umowa o pracę na czas nieokreślony z ca ł ym pakietem socjalnym, opieką medyczną i polskojęzyczną opieką naszych koordynatorów. Oferujemy: stabiln ą pracę, umowę o pracę na czas... 
Niemcy
3 dni temu

PRACOWNIK SOCJALNY

2800 zł

świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych/rodzinnych i...  ...poniższych warunków: a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca... 
Olecko, Warmińsko-Mazurskie
19 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

3000 zł

 ...przeprowadzanie wywiadów środowiskowych- opracowywanie planów pomocy dla osob i rodzinWykształcenie wyższe o specjalności praca socjalna Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc jedna... 
Zdzieszowice, Opolskie
19 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

Nowa

3000 zł

 ...ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej Inne wymagania wyksztacenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownik socjalny, wyższe kierunkowe -pracownik socjalny lub studia na kierunku pedagogika, lub pedagopgika specjalna, lub politologia lub polityka... 
Krasne, Podkarpackie
2 godziny temu

PRACOWNIK SOCJALNY

Nowa

3250 zł

1) praca socjalna; 2 )dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych4) pomoc w... 
Kłodzko, Dolnośląskie
2 godziny temu

PRACOWNIK SOCJALNY

3000 zł

Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów w środowisku, udzielanie informacji oraz pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomoc w uzyskaniu poradnictwa dot. możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy poprzez właściwe instytucje państwowe, współpraca... 
Mysłowice
19 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

2800 zł

Wskazanie zakresu zadań na stanowisku pracownika socjalnego: Praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom pomoc przezwyciężaniu...  ...z niżej wymienionych warunków:ukończone kolegium pracowników służb społecznych,ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna... 
gm. Sztutowo, Pomorskie
19 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

2800 zł

 ...administracyjnych mieszkańców związanych z pobytem w DPS. Inne wymagania wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodou pracownika socjalnego Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę w zastępstwie System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc jedna... 
gm. Jabłonna Lacka, Mazowieckie
19 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

2800 - 3400 zł

Praca socjalna, udzielanie informacji, wskazówek i pomocyw zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, udzielanie pomocy... 
gm. Kosakowo, Pomorskie
19 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

- Praca socjalna na rzecz mieszkańców gminy Drwinia;- Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia...  ...z 2020 r. poz. 1876) tj.dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub, dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku... 
gm. Drwinia, Małopolskie
19 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

2800 zł

Praca socjalna, przeprowadzanie wywiadów, sporządzanie kontraktów socjalnych, dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń itp. Inne wymagania Znajomość regulacji... 
gm. Hańsk, Lubelskie
19 godzin temu