Praca Skarbowy Bydgoszcz

60 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Młodszy Informatyk

 ...złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym., , Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na... 

Bank Pocztowy S.A.

Bydgoszcz
2 dni temu

Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej

 ...kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią. GMINA BIAŁE BŁOTA Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota... 

GMINA BIAŁE BŁOTA

Białe Błota, gm. Białe Błota, Kujawsko-Pomorskie
21 dni temu

Asystent inspektora nadzoru

 ...nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią. Szczegóły dotyczące ogłoszenia o naborze znajdują się na stronie Biuletynu Informacji... 

GMINA BIAŁE BŁOTA

Białe Błota, gm. Białe Błota, Kujawsko-Pomorskie
14 dni temu

Projektant-Programista

 ...złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym. Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na... 

Bank Pocztowy S.A.

Bydgoszcz
24 dni temu

Ekspert ds. analiz portfela

 ...złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym. Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na... 

Bank Pocztowy S.A.

Bydgoszcz
miesiąc temu

Inspektor nadzoru

 ...nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią. Szczegóły dotyczące ogłoszenia o naborze znajdują się na stronie Biuletynu Informacji... 

GMINA BIAŁE BŁOTA

Białe Błota, gm. Białe Błota, Kujawsko-Pomorskie
14 dni temu

Inspektor ds. nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej

 ...publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią; b/ dodatkowe: znajomość problematyki związanej z kompleksową obsługą inwestycji,... 

Miasto Bydgoszcz

Bydgoszcz
28 dni temu

Radca prawny(nr 3182)

 ...polskiego, korzystanie z pe?ni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy?lne przest?pstwo lub umy?lne przest?pstwo skarbowe. Umiej?tno?ci: dobra znajomo?? pakietu Microsoft Office, redagowanie pism, pisemna interpretacja obowi?zuj?cych przepis�w,... 

DOW�DZTWO 1 BRYGADY LOGISTYCZNEJ

Bydgoszcz
2 dni temu

Doradca Klienta

 ...złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym. Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na... 

Bank Pocztowy S.A.

Bydgoszcz
22 dni temu

starszy referent

 ...polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających... 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Bydgoszcz
5 dni temu

inspektor

 ...polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe ~ Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list... 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Bydgoszcz
1 dzień temu

Sekretarka/sekretarz(nr 3001)

 ...Wymagania niezb?dne:1. Pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych.2. Nieposzlakowana opinia.3. Niekaralno?? za przest?pstwo lub przest?pstwo skarbowe.4. Przeciwko kandydatowi nie mo?e by? prowadzone post?powanie o przest?pstwo ?cigane z oskar?enia publicznego lub przest?pstwo... 

Prokuratura Okr?gowa w Bydgoszczy

Bydgoszcz
14 dni temu

inspektor weterynaryjny

 ...polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie... 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

Bydgoszcz
7 dni temu

inspektor farmaceutyczny

 ...polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Bardzo dobra organizacja pracy oraz orientacja na osiąganie celów Umiejętność radzenia sobie w... 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy

Bydgoszcz
6 dni temu