Praca Urząd skarbowy Katowice

113 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

SAMODZIELNY REFERENT

4000 - 4500 zł

- Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami studentów i pracowników SUM w ramach programu Erasmus oraz innymi wyjazdami za granicę oraz przyjazdami studentów z zagranicy w oparciu o umowy z jednostkami zagranicznymi.- Godziny pracy: 7:30-15:30. Inne wymagania Wymagane...

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

Katowice
15 godzin temu

REFERENT W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

3220 - 3864 zł

- Bliższe informacje na cuwkatowice.bip.gov.plOsoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- kontrolować dokumenty jednostek obsługiwanych w ilości 5-10 w zakresie wydatków pod względem formalno-rachunkowym wyciągi bankowe oraz raporty kasowe,- prawidłowo...

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

Katowice
15 godzin temu

FAKTURZYSTKA - REFERENT DS. ROZLICZEŃ

2800 zł

- Przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji związanej z usługami transportowymi: CMR, listy przewozowe, zlecenia- zgodnie z obowiązującymi przepisami, będących podstawą do wystawianych faktur. Wystawianie faktur: transportowych i spedycyjnych na podstawie listu przewozowego...

TRANSBUD-KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Katowice
15 godzin temu

REFERENT DS. PRZEKOPÓW W SEKCJI ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO (PP/5/2021)

3000 zł

 ...korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Wymagania pożądane:- samodzielność, - umiejętność pracy w zespole i pod presją... 

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW

Katowice
15 godzin temu

SAMODZIELNY REFERENT W DZIALE RACHUBY

3420 - 4104 zł

- Bliższe informacje na cuwkatowice.bip.gov.pl- Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:1. terminowo sporządzała listy płac pracowników i zleceniobiorców wg przydzielonych jednostek2. obliczała należny podatek, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne...

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

Katowice
15 godzin temu

STAŻYSTA (PO V WO 1111.3.2021)

2800 zł

 ...Inne wymagania -Wymagania obligatoryjne:- pełna zdolność do czynności prawnych, - niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, - przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe... 

PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH

Katowice
15 godzin temu

MŁODSZY WYCHOWAWCA

3060 zł

 ...alimentacyjnego jeżeli taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc inna... 

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA DOM 6

Katowice
15 godzin temu

Referent w Dziale Księgowości

3220 - 3864 zł

Zakres obowiązków: - Bliższe informacje na cuwkatowice.bip.gov.plOsoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:- kontrolować dokumenty jednostek obsługiwanych w ilości 5-10 w zakresie wydatków pod względem formalno-rachunkowym wyciągi bankowe oraz raporty...

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

Katowice
8 dni temu

inspektor wojewódzki

 ...prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe doświadczenie zawodowe/staż pracy...  ...79135 /02.06.2021 lub w formie papierowej na adres: Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice (skrzynkę... 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice
13 dni temu

Młodszy wychowawca

3060 zł

 ...do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej, wypełnienie obowiązku alimentacyjnego jeżeli taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA DOM 11

Katowice
4 dni temu

referent

 ...przygotowań obronnych, magazynu archiwum zakładowego w Urzędzie w celu sprawnego funkcjonowania i realizacji zadań urzędu celno-skarbowego Prowadzi sprawy związane z udzielaniem upowaznień do podejmowania czynności w imieniu Naczelnika Urzędu w celu sprawnego funkcjonowania... 

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Katowice
1 dzień temu

SAMODZIELNY KSIĘGOWY

5000 - 6000 zł

 ...oraz raportowania finansowego dla celów zarządczych klientów, sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT, kontakt z Urzędem Skarbowym i innymi organami administracji państwowej,Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi ( GUS, BANKI)Obsługa... 

Centrum Księgowo-Rachunkowe sp. o.o

Katowice
15 godzin temu

INSPEKTOR NADZORU W WYDZIALE TECHNICZNYM (PP/6/2021)

4200 zł

 ...korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, - doskonała znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS OfficeWymagania pożądane:... 

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW

Katowice
15 godzin temu

REFERENT DS. MIKROBIOLOGII

2800 zł

- Wykonywanie analiz mikrobiologicznych i sporządzanie odpowiednich odczynników. Prowadzenie prac laboratoryjnych zmierzających do sprawdzenia zastosowania w produkcji nowych środków konserwujących i dezynfekujących. Prowadzenie prac związanych z kontrolą higienicznego ...

KATOWICKIE ZAKŁADY CHEMII GOSPODARCZEJ "POLLENA-SAVONA" SPÓŁ...

Katowice
15 godzin temu

referent

 ...polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania dodatkowe:... 

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Katowice
7 dni temu

Księgowa

 ...przypadku problemów (wyjaśnianie faktur i rozbieżności) Raportowanie danych księgowych Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urząd Skarbowy. audytorzy) Udział we wdrożeniu systemu SAP Wymagania: Wykształcenie wyższe Dobra znajomość j. angielskiego min.... 

Moltton

Katowice
28 dni temu

REFERENT DO SPRAW OBSŁUGI STUDENTÓW

3000 zł

Obsługa studentów w dziekanacie; rekrutacja studentów. Inne wymagania wymagane 6-miesięczne doświadczenie w obsłudze klienta; chęć do pracy; łatwość w nawiązywaniu kontaktów; wymagana znajomość dodatkowego języka w stopniu komunikatywnym. Rodzaj zatrudnienia Umowa...

Akademia Polonijna w Częstochowie

Częstochowa
15 godzin temu

PRACOWNIK DZIAŁU KADR NA STANOWISKU REFERENTA

3300 zł

Konkurs Sczegóły na stonie internetowej - ogloszenia o naborch CPZ/2/2021Wykształcenie wyższe lub średnie, spec. zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, doświadczenie zawodowe min. 3 lata w obszarze kadr; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice...

CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPIERANIA RODZINY

Gliwice
15 godzin temu

PRACOWNIK SOCJALNY

2900 zł

 ...publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie. Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony... 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała
15 godzin temu