Jak zostać Kierowca

Kierowca to osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny w celach transportowych, przewozowych lub doświadczalnych. Wymagane są specjalne umiejętności oraz uprawnienia.

Umiejętności twarde

 1. Znajomość przepisów drogowych - Znajomość polskich i międzynarodowych przepisów drogowych.
 2. Doświadczenie w prowadzeniu samochodów ciężarowych - Umiejętność prowadzenia różnego rodzaju pojazdów ciężarowych.
 3. Sprawność fizyczna - Wysoka sprawność fizyczna umożliwiająca wykonywanie prac związanych z załadunkiem i rozładunkiem ładunków.
 4. Znajomość języków obcych - Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym obsługę klientów zagranicznych.
 5. Znajomość mechaniki pojazdowej - Podstawowe umiejętności dotyczące obsługi i napraw pojazdów ciężarowych.
 6. Uprawnienia do kierowania pojazdami - Posiadanie wymaganych praw jazdy w kategorii C+E lub C.

Umiejętności miękkie

 1. Komunikatywność - Umiejętność jasnego i skutecznego przekazywania informacji.
 2. Odpowiedzialność - Systematyczność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 3. Zorientowanie na klienta - Umiejętność współpracy i budowania długotrwałych relacji z klientami.
 4. Zaradność - Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 5. Punktualność - Dyscyplina i sumienność w dotrzymywaniu terminów.