Nauczyciel Opis stanowiska pracy

Nauczyciel Szablon opisu stanowiska pracy

Nauczyciel to osoba, która zajmuje się nauczaniem i edukowaniem uczniów na różnych poziomach szkolnictwa. Jego lub jej rolą jest inspirowanie i rozwijanie umiejętności uczniów, aby pomóc im osiągnąć swój pełen potencjał.

Obowiązki:

 • Planowanie i prowadzenie lekcji zgodnie z programem nauczania.
 • Ocenianie postępów uczniów oraz przygotowywanie opinii o nich.
 • Organizowanie i przeprowadzanie klasowych przedsięwzięć i wyjazdów edukacyjnych.
 • Współpraca z rodzicami uczniów i udzielanie im informacji na temat postępów ich dzieci.
 • Monitorowanie zachowania uczniów i wprowadzanie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie problemom wychowawczym.
 • Udział w szkoleniach i konferencjach, aby rozwijać swoje kompetencje zawodowe.
 • Tworzenie materiałów dydaktycznych oraz współpraca z innymi nauczycielami w celu ulepszania procesu nauczania.
 • Wspieranie rozwoju uczniów poprzez doradztwo edukacyjne i kierowanie ich w decyzjach dotyczących przyszłości zawodowej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub magisterskie w dziedzinie nauczania przedmiotu lub dziedziny wiedzy, którą nauczyciel będzie prowadził.
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela lub angażowanie się w zajęcia związane z nauczaniem.
 • Wiedza z zakresu metod nauczania, technik kontroli postępów uczniów i różnorodnych metod oceniania.
 • Umiejętność pracy w grupie oraz doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
 • Zdolność do zorganizowania pracy uczniów, a także indywidualnego podejścia do każdego z nich.
 • Znajomość podstaw programowych nauczania przedmiotów prowadzonych przez nauczyciela.
 • Duża cierpliwość i empatia, a także predyspozycje do nauczania i motywowania uczniów.
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego będzie dodatkowym atutem.