Średnia wypłata: zł3850 /miesięcznie

Więcej statystyk
 ...Wojska SPZOZ w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko: ARCHIWISTA Wymagania niezbędne: · wykształcenie średnie, mile...  ...przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji, ·... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Umowa
Praca w dni powszednie

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska ...

Warszawa
16 dni temu

5000 zł

 ...przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji, - przyjmowanie...  ...postępowania z dokumentacją. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Archiwista Inne wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska ...

Warszawa
1 dzień temu
 ...Archiwista Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków archiwizacja dokumentów, obsługa elektronicznego systemu zarządzania...  ...opracowanie dokumentacji archiwalnej przed przekazaniem do archiwum państwowego, ewidencjonowanie dokumentacji posiadanej i przejmowanej... 
Zasugerowane
Praca fizyczna
Umowa

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Warszawa
17 dni temu
 ...Archiwista / Archiwistka Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Kontrola i archiwizacja dokumentacji Teatru, prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z przepisami prawa, sprawdzanie kompletności przyjmowanej dokumentacji z komórek organizacyjnych Teatru... 
Zasugerowane
Praca na pół etatu
Umowa
Ciekawy zawód
Praca w dni powszednie

TEATR POLSKI IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE

Warszawa
14 dni temu
 ...Archiwista Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Przyjmowanie akt do archiwum zakładowego zgodnie z : Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego ITB, Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) o narodowym... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa
Praca w dni powszednie

Instytut Techniki Budowlanej

Warszawa
29 dni temu
 ...Starszy Archiwista / Starsza Archiwistka Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków gotowość do pracy na terenie całej Polski...  ..., Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz JRWA, przygotowanie Jednolitego Rzeczowego... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Umowa zlecenie

Rhenus Office Systems Poland Sp. z. o.o.

Warszawa
28 dni temu
 ...Archiwista (praca fizyczna) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Dźwiganie kartonów z dokumentami, Praca na drabinie, Skanowanie dokumentów, Archiwizacja dokumentów, Prace administracyjno-biurowe. Nasze wymagania Chęć rozwoju, Organizacja... 
Zasugerowane
Praca stała
Praca fizyczna
Gwarancja zatrudnienia
Umowa
Ciekawy zawód
Praca w dni powszednie

Solid Security Sp. z o.o.

Warszawa
14 dni temu
Oczekujemy: ~Wykształcenie min. średnie z ukończonymi odpowiednimi kursami kancelaryjno-archiwalnymi ~Doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie ~Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, przepisów dotyczących informacji niejawnych i ochrony danych osobowych...
Zasugerowane
Praca stała
Umowa na zastępstwo

SPZZLO

Warszawa
2 miesięcy temu
 ...zakresie; zamawianie materiałów biurowych na potrzeby wydziału, przygotowywanie akt spraw zakończonych w celu przekazania do archiwum zakładowego, wykonywanie innych czynności wynikających ze specyfikacji pracy na stanowisku sekretarki/sekretarza. Wymagane... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praktyka/staż
Praca fizyczna
Umowa

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Warszawa
12 dni temu
 ...dokumentację związaną z realizacją projektu wymaganą zgodnie z wytycznymi danego funduszu, a także przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwum zakładowego w zakresie prowadzonych spraw. Wykonuje inne prace i czynności zlecone przez przełożonych, związane z... 
Zasugerowane
Podróż służbowa

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Warszawa
10 dni temu
 ...ochronne oraz w środki ochrony indywidualnej. Numeruje i zabezpiecza wytworzoną dokumentacje oraz sukcesywnie przekazuje ją do Archiwum Zakładowego Ministerstwa. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe... 
Zasugerowane
Umowa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Warszawa
6 dni temu
 ...kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej oraz magazynów archiwum zakładowego w celu zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika. Koordynuje sprawy z zakresu udzielania informacji publicznej w... 
Zasugerowane
Praca fizyczna
Umowa na zastępstwo
Praca zdalna
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
1 dzień temu
 ...konsultacji osobom w Biurze, KGP oraz CPKP „BOA” przygotowującym dokumenty niejawne do archiwizacji i przekazuje akta spraw zakończonych do archiwum Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy... 
Zasugerowane

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa
9 dni temu
 ...zamówień dla biznesu; Obsługa spółek w zakresie ubezpieczeń lokalnych i globalnych (obsługa polis, zgłaszanie szkód itd.); Obsługa Archiwum Umów (aplikacja oraz stacjonarne Archiwum) oraz Archiwum Finansowo-Księgowego (stacjonarne Archiwum); Obsługa w zakresie... 
Zasugerowane
Umowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy

Hitachi Energy Poland Sp. z o.o.

Warszawa
2 dni temu
 ...Przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie zgłoszeń usterek technicznych od kontrahentów, klientów i najemców Prowadzenie archiwum dokumentów budowlanych dla nieruchomości Pomoc w realizacji projektów w zakresie ESG (projektów technicznych) Zarządzanie umowami... 
Zasugerowane
Podwykonawca
Własną działalnością
Praca stała
Umowa
Podróż służbowa
Elastyczny czas pracy

FALCON INVESTMENT MANAGEMENT sp. z o.o.

Warszawa
2 dni temu
 ...kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej oraz magazynów archiwum zakładowego w celu zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika. Koordynuje sprawy z zakresu udzielania informacji publicznej w... 
Praca na pełen etat
Praca stała
Praca fizyczna
Praca na wysokości
4 godziny dziennie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu
 ...w ramach procedury wzajemnego uznania gdy Polska pełni funkcję kraju referencyjnego (RMS) Przygotowuje i przekazuje Wydziałowi Archiwum dokumentację w celu archiwizacji Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji... 
Praktyka/staż

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
4 dni temu
 ...ustalenia wartości majątku, archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych zagadnień oraz przygotowywanie i przekazywanie do archiwum, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Biurze. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne... 
Praktyka/staż
Praca fizyczna
Umowa
4 godziny dziennie

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Warszawa
12 dni temu
 ...zapewnia zaopatrzenie w prasę, materiały biurowe i artykuły spożywcze na potrzeby Departamentu archiwizuje i przekazuje akta spraw do archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Departamencie prowadzi ewidencję zamówień publicznych Departamentu z zakresu... 
Praca na pełen etat

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
8 dni temu
 ...montaż bezpośredni) Selekcja materiałów do spotów autopromocyjnych (w tym research, pobieranie materiałów oraz kontakt m.in. z Archiwum) Tworzenie scenariuszy do spotów autopromocyjnych / zamawianie grafiki Dobór muzyki do spotów autopromocyjnych (w tym... 
Praca na pełen etat
Umowa o pracę
Podróż służbowa

Telewizja Puls Sp. z o.o.

Warszawa
19 dni temu
 ...prawidłowy i terminowy przepływ informacji i dokumentów w firmie – praca na elektronicznym systemie obiegu dokumentów; • prowadzenie archiwum Spółki oraz jej Klientów; • identyfikowanie potrzeb zaplecza biurowego; • koordynowanie i prowadzenie kalendarza spotkań w... 
Umowa zlecenie
Umowa
Telepraca
Praca w dni powszednie

HOME INVEST OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Warszawa
10 dni temu
 ...przestrzeganie przez pracowników danej komórki instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz przekazuje akta Sekretariatu do archiwum zakładowego Weryfikuje poprawność podpisów elektronicznych na dokumentach przedkładanych do podpisu elektronicznego... 
Umowa

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

Warszawa
22 dni temu
 ...przy użyciu skryptów RPA (Power Automate), VBA i SAP Utrzymywanie już wdrożonych narzędzi automatyzacji (roboty, makra itp.) i archiwa kodów Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji narzędzi Rozwiązywanie incydentów (w ramach uzgodnionych SLA) Przeprowadzenie analiz... 
Własną działalnością
Praca hybrydowa
Praktyka/staż
Umowa
Elastyczny czas pracy

Randstad

Warszawa
8 dni temu
 ...departamentów merytorycznych. archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych zagadnień oraz przygotowanie i przekazywanie do archiwum, w celu należytego zabezpieczenia i przechowywania ich przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami. WYMAGANIA:... 
Praktyka/staż
Praca fizyczna
Ciekawy zawód
4 godziny dziennie

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Warszawa
11 dni temu
 ...Sekretarka Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Prowadzenie sekretariatu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w tym w szczególności kompleksowa i profesjonalna obsługa spotkań z udziałem gości zewnętrznych, z zachowaniem dbałości o właściwy wizerunek... 
Własną działalnością
Podróż służbowa
Praca fizyczna

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa
28 dni temu
 ...Organizacja spotkań z partnerami zewnętrznymi Zarządzanie przepływem informacji i dokumentacji w spółce Wsparcie w prowadzeniu archiwum i archiwizacja dokumentacji spółki Współpraca z urzędami i firmami zewnętrznymi Obsługa korespondencji i kontakt z wybranymi... 
Praca na pełen etat
Umowa
Elastyczny czas pracy

International Business Consulting Company Sp. z o.o.

Warszawa
8 dni temu
 ...pracowników tego działu; • Zawieranie i rozliczanie umów z operatorami telefonii komórkowej oraz stacjonarnej; • Prowadzenie archiwum. Ścieżka rekrutacji Proces rekrutacyjny jest szybki, prosty i przyjemny: 1. Po wysłaniu nam swojego CV spodziewaj się telefonu... 
Umowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy

Deloitte Polska

Warszawa
28 dni temu

4525,01 zł

 ...zakresie; - zamawianie materiałów biurowych na potrzeby wydziału, - przygotowywanie akt spraw zakończonych w celu przekazania do archiwum zakładowego, - wykonywanie innych czynności wynikających ze specyfikacji pracy na stanowisku sekretarki/sekretarza. Wykształcenie... 
Praca na pełen etat

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Urząd Prac...

Warszawa
1 dzień temu
 ...obsługa połączeń telefonicznych przychodzących - infolinia dla klientów; • Kontakty pisemne, mailowe z klientem; • Obsługa e-Archiwum; • Przygotowywanie korespondencji do klientów w związku ze zrealizowanymi transakcjami posprzedażowymi; • Prace... 
Praca na pełen etat
Praca hybrydowa
Praca stała
Umowa
Praca w dni powszednie
Warszawa
3 dni temu
 ...Transportu 00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi archiwum wydziału, w tym przyjmuje, ewidencjonuje, kompletuje, nadaje klasyfikację archiwalną oraz przechowuje akta spraw ostatecznie... 
Praktyka/staż
Umowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
miesiąc temu