Praca Bip Śląskie

1-20 z 30 wyników

CUW Katowice  -  Katowice
 ...wyższe o kierunku lub specjalności BHP doświadczenie zawodowe : co najmniej 5 lat pracy w służbach bhp Więcej informacji znajduje się w BIP CUW( Dokumenty aplikacyjne( pełny komplet) należy składać do dnia 20.11.2017r. osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w... 
3 dni temu jeszcze...
CUW Katowice  -  Katowice
 ...lata pracy, w tym udokumentowane doświadczenie zawodowe przy prowadzeniu spraw płacowych i kadrowych, Więcej informacji znajduje się w BIP CUW( Dokumenty aplikacyjne( pełny komplet) należy składać do dnia 27.10.2017r. osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w... 
12 dni temu jeszcze...
Komenda Miejska Policji w Tychach  -  Tychy
 ...będą rozpatrywane. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń są dostępne na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: praca w Korpusie Służby Cywilnej- szczegółowa informacja dotycząca naboru do ksc). Kandydaci... 
10 dni temu jeszcze...
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  -  Katowice
 ...będą rozpatrywane. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby... 
12 dni temu jeszcze...
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie  -  Mikołów, Śląskie
 ...nadesłanych dokumentów.Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o terminach poszczególnych etapów.... 
4 dni temu jeszcze...
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach  -  Katowice
 ...stempla pocztowego. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby... 
6 dni temu jeszcze...
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  -  Katowice
 ...niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data... 
8 dni temu jeszcze...
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  -  Katowice
 ...niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data... 
11 dni temu jeszcze...
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  -  Częstochowa
 ...niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data... 
11 dni temu jeszcze...
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach  -  Katowice
 ...informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 606-33-08. Wzór treści oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania na stronie BIP Inspektoratu pod treścią ogłoszenia. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po... 
25 dni temu jeszcze...
Komenda Miejska Policji w Mysłowicach  -  Mysłowice
 ...Życiorys w formie CV. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.myslowice.kmp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną... 
14 dni temu jeszcze...
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie  -  Katowice
 ...też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE. Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail). Oferty otrzymane po terminie nie będą... 
10 dni temu jeszcze...
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  -  Katowice
 ...niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data... 
10 dni temu jeszcze...
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie  -  Wojska Polskiego, Gliwice
 ...   lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;    oferty... 
18 dni temu jeszcze...
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  -  Katowice
 ...niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce Praca ŚUW - Wzory oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data... 
11 dni temu jeszcze...
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze  -  Wojska Polskiego, Gliwice
 ...odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.lubuskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany.... 
23 dni temu jeszcze...
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  -  Katowice
 ...niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data... 
11 dni temu jeszcze...
Starostwo Powiatowe w Cieszynie  -  Cieszyn, Śląskie
 ...sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015r., poz. 1480) Inne wymagania inne wymagania zgodnie z ogłoszeniem o naborze na stanowisko urzędnicze dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na BIP
8 dni temu jeszcze...
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  -  Katowice
 ...niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data... 
19 dni temu jeszcze...
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH  -  Katowice 2750 - 3300 zł
 ...Zakres obowiązków /// Bliższe informacje na cuwkatowice.bip.gov.pl ///- Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie: terminowo sporządzała listy płac pracowników i zleceniobiorców wg przydzielonych jednostek, obliczała należny podatek, składki na ubezpieczenie... 
4 dni temu jeszcze...
12