544 oferty pracy

Wyniki wyszukiwania:

 ...Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Poznaniu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Narodowego w Poznaniu (bip.mnp.art.pl), w zakładce Oferty pracy/Zasady przetwarzania danych osobowych.... 

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

Poznań
2 dni temu

3200 zł

Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa zgłoszeń alarmowych (w tym zgłoszeń obcojęzycznych...

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Łódź
9 dni temu
 ...trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna. Informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów konkursu będą zamieszczane na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu I OZSS w Lublinie - (***) ***-**** Dokumenty ofert... 

Sąd Okręgowy w Lublinie

Lublin
3 dni temu
 ...cywilnej, niemoże łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego Rekrutacja może być przeprowadzona w trybie stacjonarnym, zdalnym/on-line lub hybrydowo. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.... 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań
10 dni temu
 ...mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:... 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Warszawa
15 dni temu
Kierowca - Ogłoszenie i wynik naboru na stanowisko poza korpusem służby cywilnej Ogłoszenie o naborze stanowisko poza korpusem służby cywilnej   Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie poszukuje...

BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Szczecin
26 dni temu
 ...epidemiczną rekrutacja może być przeprowadzona w trybie zdalnym/on-line. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe magisterskie... 

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Poznań
2 dni temu
 ...1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Wynik naboru opublikujemy w BIP KPRM i BIP IAS Poznań, Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia wybranego... 

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Poznań
8 dni temu

4094,4 zł

 ...życiorys/CV oraz list motywacyjny, w liście motywacyjnym wskaż na jakie stanowisko aplikujesz (stanowisko, dział, urząd) oraz podaj numer BIP KPRM naboru, którego dotyczy twoja aplikacja; Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz za pomocne. Prześlij tylko te,... 

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Opole
2 dni temu
 ...niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony BIP Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem  .... 

Służba Cywilna

Warszawa
18 dni temu
Pracownik cywilny Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków praca w systemie jednozmianowym (8:15 -16:15), przyznawanie prawa do świadczeń pieniężnych oraz ustalanie ich wysokości dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków...

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Warszawa
3 dni temu
 ...załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które są również dostępne na stronie BIP pod adresem: W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski... 

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Ełk, Warmińsko-Mazurskie
1 dzień temu
Na co dzień będziesz odpowiadać za: przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy z lekarzem, asystowanie przy zabiegach stomatologicznych (standard pracy na 4 ręce), samodzielne wykonywanie zabiegów higienizacji (jeżeli posiadasz dyplom higienistki), ...

Medicover Sp. z o.o.

Katowice
5 dni temu
 ...oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Oświadczenia muszą być zgodne z obowiązującymi wzorami zamieszczonymi na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu,... 

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Świnoujście, Zachodniopomorskie
2 dni temu
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami i aplikowanie na wolne stanowiska w Referacie Dróg i Infrastruktury oraz w Referacie Inwestycji Szczegóły:

Wielka Wieś

Szyce, gm. Wielka Wieś, Małopolskie
2 miesięcy temu
 ...Szczeg�?owe informacje dotycz?ce oferty zosta?y zamieszczone w og?oszeniu o naborze dost?pnym na stronie w zak?adce praca w KRUS.BIP 1200-OP.110.27.20221 zmianaOFERTA WA?NA DO 06.07.2022r. Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Urz?dnik ubezpiecze? spo?ecznych... 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO?ECZNEGO

Wielkopolskie
2 dni temu
 ...niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone. Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w WINB w Lublinie umieszczone są w BIP w zakładce Praca -- Oferty pracy - Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. oraz Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 29 grudnia... 

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Lublin
3 dni temu
 ...1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Wynik naboru opublikujemy w BIP KPRM i BIP IAS Poznań, Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia wybranego... 

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Międzychód, Wielkopolskie
1 dzień temu
 ...telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+. Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu określonych stanowisk... 

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
2 dni temu