Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Według danych statystycznych wypełnienie pola "miasto" zwiększa szansę na znalezienie pożądanej oferty o 83.7%.

Praca Bip

297 ofert

Otrzymuj najnowsze oferty pracy na pocztę

Administrator

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 ...ogłoszeniu, nie będą brane pod uwagę w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie BIP Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (). Złożonych dokumentów aplikacyjnych WOIK nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne... 
Ursynów, Warszawa
10 dni temu
Jooble aplikowanie
Nowa

St.referent

3000 - 3500 zł
Bądź jednym z pierwszych

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

 ...stanowisko w dziale inwestycji unijnych w terminie do dnia 12 października 2020r (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej... 
Opole
4 dni temu
Jooble aplikowanie
Nowa

St.referent

3000 - 3500 zł
Bądź jednym z pierwszych

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

 ...naboru na stanowisko w dziale księgowo-finansowym w terminie do dnia 09.10.2020r (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej... 
Opole
4 dni temu
Jooble aplikowanie
Nowa

St.referent

3000 - 3500 zł
Bądź jednym z pierwszych

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

 ...naboru na stanowisko w dziale księgowo-finansowym w terminie do dnia 09.10.2020r (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu... 
Opole
4 dni temu
Jooble aplikowanie
Nowa

St.referent

3000 - 3500 zł
Bądź jednym z pierwszych

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

 ...na Stanowisko w dziale dokumentacji w terminie do dnia 06 października 2020r (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu... 
Opole
4 dni temu
Jooble aplikowanie
Nowa

Informatyk

Centrum Projektów Europejskich

 ...zestawień w zakresie IT; Administracja Sieci LAN, VLAN na bazie DHCP MS Windows; Zarządzanie stronami opartymi na systemach CMS (BIP i inne); Wsparcie użytkowników przy rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem i sprzętem użytkowanym w biurze; Zarzadzanie... 
Warszawa
5 dni temu
Nowa

księgowy

3700 zł

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

 ...załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które również są dostępne na stronie BIP pod adresem: W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski... 
Olecko, Warmińsko-Mazurskie
16 godzin temu
Nowa

referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

 ...ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminach... 
Kalisz
3 godziny temu
Nowa

specjalista

 ...zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/); ~W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym... 
Warszawa
4 dni temu
Nowa

stanowisko referent

Gminne Służby Techniczne i Komunalne

 ...naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych (http://gstik.biesiekierz.pl/bip). Jednostka nie posiada tablicy informacyjnej. Kierownik GSTiK /-/ Jan Rodak Biesiekierz, dnia 26.04.2018 r. Informacja o wynikach... 
Biesiekierz, gm. Biesiekierz, Zachodniopomorskie
7 godzin temu
Nowa

Pracownik socjalny

2600 - 3300 zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Pyskowice

 ...Zakres obowiązków: Szczegółowe inf. na BIP Pyskowice; Wykształcenie wyższe; zakres obowiązków: praca na stanowisku pracownika socjalnego, zakres obowiązków zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (tj. Dz. U 2018 poz.1508); niekaralność,... 
Pyskowice, Śląskie
5 dni temu
Nowa

asystent

3818,05 zł

Krajowa Informacja Skarbowa

 ...w zakresie wykształcenia zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru umieszczonego na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej ( oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy... 
Leszno
1 dzień temu
Nowa

starszy inspektor

3150 zł

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

 ...pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Komenda Wojewódzka Policji Korfantego 2 45-077 Opole z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 33 BIP KPRM" i z adresem nadawcy na kopercie
Opole
3 dni temu
Nowa

referent

3759,13 zł

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

 ...zastępstwa Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru wraz z terminami ich realizacji zostanie opublikowana na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w zakładce: Ogłoszenia – Nabór – Wyniki naborów. Powiadamianie kandydatów będzie... 
Kołobrzeg, Zachodniopomorskie
6 dni temu
Nowa

referent

3771,32 zł

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

 ...osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP pod adresem: Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą... 
Łódź
14 godziny temu
Nowa

główny specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 ...takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE, w zakładce Praca w URE (Formularze do pobrania: "Oświadczenie dla kandydatów w naborze"). W przypadku przedstawienia dokumentów... 
Warszawa
5 dni temu
Nowa

starszy informatyk

4500 - 5500 zł

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

 ...oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, które są dostępne na stronie BIP WIOŚ, w zakładce "Praca w WIOŚ" pod adresem: Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z... 
Warszawa
16 godzin temu

Położna

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zak...

 ...telefonicznie lub na stronie internetowej Szpitala – www.107sw.mil.pl Obowiązek informacyjny na temat ochrony danych osobowych znajduje się w BIP, zakładka Prawo – Obowiązek informacyjny wobec kandydatów i pracowników.   Komendant 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ... 
Wałcz, Zachodniopomorskie
9 dni temu
Nowa

inspektor

3200 zł

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

 ...elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Zasady dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP urzędu w zakładce „Dla klienta Doręczanie dokumentów elektronicznych”, pod adresem: O przebiegu naboru kandydaci będą... 
Gdańsk
4 dni temu
Nowa

PRACOWNIK SOCJALNY

40 zł / stawka godzinowa

Ośrodek Pomocy Społecznej

 ...wymagania[Inne : wykształcenie zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej szczegółowe informacje na stronie internetowej Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach: Rodzaj zatrudnieniaUmowa zlecenie / Umowa o świadczenie usługZmianowoscnie... 
gm. Psary, Śląskie
5 godzin temu