Średnia wypłata: zł3577 /miesięcznie

Więcej statystyk
 ...telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+. Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu określonych stanowisk... 
Zasugerowane
Praca zdalna
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
8 dni temu
 ...telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+. Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu określonych stanowisk... 
Zasugerowane
Praca na wysokości
Umowa na zastępstwo
Praca zdalna

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
21 godzin temu
 ...list motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz wskaż w liście motywacyjnym: stanowisko, komórkę organizacyjną oraz numer ogłoszenia BIP KPRM. Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Umowa
Praca siedząca

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Katowice
3 dni temu
 ...telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+.   Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu określonych... 
Zasugerowane
Umowa na zastępstwo
Praca zdalna

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
2 dni temu
 ...ce, następnie na czas określony 9 m-cy, docelowo na czas nieokreślony, szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie BIP ZODR w Barzkowicach Kontakt: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 73-134 Barzkowice 2, powiat:... 
Zasugerowane
Bezpośredni pracodawca
Umowa

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Koszalin
1 dzień temu
 ...przeprowadzona w trybie zdalnym/on-line, stacjonarnie lub w trybie hybrydowym. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca zdalna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Poznań
1 dzień temu
 ...oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Na stronie BIP GDDKiA opublikowane zostały wzory oświadczeń dla kandydatów startujących w naborze na wolne stanowiska w GDDKiA:   Wymagania... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Podróż służbowa
Praca na wysokości

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Białystok
7 dni temu
 ...Szczegółowe informacje dotyczące oferty zostały zamieszczone w ogłoszeniu o naborze dostępnym na stronie w zakładce praca w KRUS. BIP 1200-OP.110.8.2024 OFERTA WAŻNA DO 04 marca 2024r. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, Wymagania... 
Zasugerowane
Bezpośredni pracodawca

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY...

Ostrów Wielkopolski, Wielkopolskie
1 dzień temu
 ...cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego Rekrutacja może być przeprowadzona w trybie stacjonarnym, zdalnym/on-line lub hybrydowo. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca zdalna

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań
1 dzień temu
 ...telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+. Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu określonych stanowisk... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca zdalna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
5 dni temu
 ...oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, które są dostępne na stronie BIP WIOŚ, w zakładce "Praca w WIOŚ" pod adresem: Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
Umowa na zastępstwo
Praca zmianowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Ciechanów, Mazowieckie
6 dni temu
 ...osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP pod adresem: Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu (42)25-47-321.   Wymagania związane ze stanowiskiem... 
Zasugerowane
Praca siedząca
Umowa na zastępstwo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Kutno, Łódzkie
5 dni temu

4242 zł

 ...Szczegółowe informacje dotyczące oferty zostały zamieszczone w ogłoszeniu o naborze dostępnym na stronie w zakładce praca w KRUS. BIP 1200-OP.110.8.2024 OFERTA WAŻNA DO 04 marca 2024r. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Urzędnik ubezpieczeń społecznych Zawód... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Ostrów Wielkopolski, Wielkopolskie
8 dni temu
 ...wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, które są również dostępne na stronie BIP pod adresem: W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
Praca siedząca
Umowa na zastępstwo
Praca na wysokości
Tydzień

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Olsztyn
9 dni temu
 ...życiorys/CV oraz list motywacyjny, w liście motywacyjnym wskaż na jakie stanowisko aplikujesz (stanowisko, dział, urząd) oraz podaj numer BIP KPRM naboru, którego dotyczy twoja aplikacja; Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz za pomocne. Prześlij tylko te,... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Opole
21 godzin temu
 ...potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Informacja RODO – wzór oświadczenia znajduje się na stronie BIP Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „ wzory oświadczeń” Dokumenty należy złożyć do: 2024-03-07 Decyduje data:... 
Podróż służbowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
7 dni temu
 ...życiorys/CV oraz list motywacyjny, w liście motywacyjnym wskaż na jakie stanowisko aplikujesz (stanowisko, dział, urząd) oraz podaj numer BIP KPRM naboru, którego dotyczy twoja aplikacja; Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz za pomocne. Prześlij tylko te,... 
Podróż służbowa
Praca na dyżurze
4 godziny dziennie

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Opole
21 godzin temu
 ...funkcje publiczne. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP pod adresem: Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu  (42)25-47-260.... 
Podróż służbowa
Praca siedząca

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Łódź
21 godzin temu
 ..., потім на певний термін 9 місяців, в кінцевому підсумку на невизначений термін, детальну інформацію про набір можна знайти на сайті BIP ZODR в Баржковіцах Kontakt: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 73-134 Barzkowice 2, powiat: stargardzki... 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Koszalin
1 dzień temu
 ...pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MEN w zakładce: Praca:  Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części „... 
Praca stała
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
1 dzień temu

4500 zł

 ...cywilno-prawnych, realizowanie zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, więcej informacji na BIP MOPS w zakładce nabory I umowa na czas określony- docelowo na stałe, jedna zmiana - godziny pracy: pon, śr, czw 7:30-15:30. wt. 7:30... 
Praca na pełen etat
Umowa
Podróż służbowa
Jedna zmiana

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU

Zgorzelec, Dolnośląskie
1 dzień temu
 ...zamieszcza treść wszystkich ogłoszeń o wszczętych postępowaniach przetargowych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych (BIP UZP) i w Dzienniku Urzędowym UE, współuczestniczy w pracach komisji przetargowych, monitoruje przebieg i wspomaga realizację wszczętych... 
Praktyka/staż
Praca siedząca
Umowa

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów wielkopolski
5 dni temu
 ...być przeprowadzona w trybie stacjonarnym, zdalnym/on-line lub hybrydowo. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie doświadczenie... 
Praca zdalna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Poznań
1 dzień temu

6145,53 zł

 ...lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej Wzory oświadczeń umieszczone są na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej ( Oświadczenie o posiadaniu... 
Umowa
4 godziny dziennie

Krajowa Informacja Skarbowa

Bielsko-Biała
7 dni temu
 ...przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji- KWP z siedzibą w Radomiu) Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2024-03-01... 
Praktyka/staż
Umowa
Jedna zmiana
Praca w dni powszednie

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Radom
8 dni temu
 ...organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które... 
Własną działalnością
Praktyka/staż
Praca siedząca
Podróż służbowa

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Bydgoszcz
1 dzień temu
 ...języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski,  informacja RODO – opatrzona własnoręcznym podpisem (dostępna na stronie: bip.bsw.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy w BSW SG/wzory oświadczeń) 4. Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, referencje... 
Praca na pełen etat
Umowa na zastępstwo
Umowa

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu
 ...niekompletne, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej: UWAGA Straż Miejska w Rzeszowie nie zwraca... 
Praca fizyczna
Bezpośredni pracodawca

STRAŻ MIEJSKA RZESZÓW

Rzeszów
1 dzień temu
 ...stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Komenda Wojewódzka Policji Korfantego 2 45-077 Opole z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 5/2024 BIP KPRM" i z adresem nadawcy na kopercie
Praca fizyczna
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opole
6 dni temu
 ...przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji- KWP z siedzibą w Radomiu) Dokumenty należy złożyć do: 2024-03-01 Decyduje data:stempla pocztowego /... 
Praktyka/staż
Umowa
Jedna zmiana
Praca w dni powszednie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Radom
8 dni temu