...Analizuje i opiniuje wnioski o skierowanie lub przeniesienie nieletniego do odpowiedniego zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich lub okręgowego ośrodka wychowawczego. Sprawdza wnioski o skierowanie lub przeniesienie nieletniego do odpowiedniego zakładu poprawczego... 
Dla nieletnich
4 godziny dziennie
Elastyczny czas pracy

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Warszawa
3 dni temu

5820 zł

Zakres obowiązków: - znajomość przepisów obowiązujących na danym stanowisku, - przestrzeganie praw i dyscypliny służbowej, - ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia, - ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, - wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie...
Dla nieletnich
Praca na pełen etat

Komenda Miejska Policji w Legnicy

Legnica
19 dni temu

4810 zł

 ...placówkami opieki zdrowotnej, ośrodkami socjoterapeutycznymi, wychowawczymi i specjalnymi ośrodkami wychowawczymi, OPS, schroniskami dla nieletnich, zakładami poprawczymi i aresztami, a także organizacjami pozarządowymi statutowo wspierającymi rodziny i dzieci przeżywające... 
Zasugerowane
Praca siedząca

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZYCH NR 3

Warszawa
19 dni temu
 ...zajmującymi się problematyką dzieci, młodzieży w celu rozpoznania i identyfikacji zagrożeń zjawiskami patologii społecznej wśród nieletnich, Realizuje programy profilaktyczne w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, Organizuje i prowadzi różne formy spotkań z młodzieżą... 
Dla nieletnich
Podróż służbowa
Praca na dyżurze

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Bydgoszcz
1 dzień temu
 ...Analizuje i opiniuje wnioski o skierowanie lub przeniesienie nieletniego do odpowiedniego zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich lub okręgowego ośrodka wychowawczego. Sprawdza wnioski o skierowanie lub przeniesienie nieletniego do odpowiedniego zakładu poprawczego... 
Dla nieletnich
4 godziny dziennie

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Warszawa
3 dni temu
 ...mile widziany stopień niepełnosprawności (umiarkowany, znaczny). To oferujemy ~ umowę o pracę, ~ stałe zatrudnienie, ~ nadgodziny, ~13 pensję, ~ świadczenia z ZFŚS. O nas Zakład Poprawczy w Gdańsku - Oliwie zajmuje się resocjalizacją nieletnich.... 
Dla nieletnich
Praca na pełen etat
Praca fizyczna
Umowa
Nocna zmiana
1/2 etatu

ZAKŁAD POPRAWCZY W GDAŃSKU

Gdańsk
6 dni temu

4242 zł

 ...Zakres obowiązków: Sprawdza stan zabezpieczenia budynków i terenu. Nadzorujer nieletnich podczas zajęć na sali gimnastycznej i na powietrzu. Pełni nadzór nad wychowankami pracującymi na terenach zielonych. W razie potrzeby konwojuje wychowanka. Odpowiada za spokój... 
Dla nieletnich
Praca na pełen etat
Praca fizyczna

ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH

Głogów, Dolnośląskie
14 dni temu

4242 zł

 ...nadzór nad wychowankami będącymi w budynku i poza budynkiem, e) współdziałanie z kadrą pedagogiczną w zakresie wychowania i nauczania nieletnich w celu ich resocjalizacji i readaptacji społecznej, f) konwojowanie nieletnich poza Ośrodkiem, g) obsługa systemu monitoringu, h)... 
Dla nieletnich
Praca na pełen etat
Praca fizyczna
Praca na dyżurze

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie Falenicy Urząd Prac...

Warszawa
1 dzień temu
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Sporządzanie pisemnych opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu: (***) ***-**** WYMAGANIA: # Wymagania konieczne: # pełna zdolność do czynności prawnych # posiadanie... 
Zasugerowane

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała
1 dzień temu

1790,3 zł

 ...Zakres obowiązków: zapoznanie się z regulaminem pracy, specyfiką pracy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, urządzeniami ewidencyjnymi, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych akt przekazywanych do archiwum zakładowego, zapoznanie sie z programem komputerowym Sedzia 2... 
Dla nieletnich
Praca na pełen etat

Powiatowy Urząd Pracy Myśliborzu

Myślibórz, Zachodniopomorskie
5 dni temu
 ...Analizuje i opiniuje wnioski o skierowanie lub przeniesienie nieletniego do odpowiedniego zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich lub okręgowego ośrodka wychowawczego. Sprawdza wnioski o skierowanie lub przeniesienie nieletniego do odpowiedniego zakładu poprawczego... 
Dla nieletnich
4 godziny dziennie

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu

6000 - 8100 zł

 ...Wykonywanie badań i opinii. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem mediacji, przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzeniem poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin, współdziałanie z placówkami... 
Dla nieletnich
Praca na pełen etat
Praktyka/staż
Własną działalnością
Umowa
Praca w dni powszednie

Sąd Okręgowy w Gdańsku GUP w Gdańsku

Gdańsk
2 godziny temuNowa
 ...systemie pieczy zastępczej i ustaw pokrewnych z zakresu wspierania rodziny, pomocy społecznej a także wspierania i resocjalizacji nieletnich, podstawowa znajomość regulacji prawnych dotyczących kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu karnego. Wymagania... 
Dla nieletnich
Praca na pełen etat
Praca stała
Umowa
Elastyczny czas pracy

Zespół Do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1

Warszawa
4 dni temu

4242 zł

 ...branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada osoba, która: - ma kwalifikacje określone w § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca na pełen etat

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W RUDNEJ

Rudna, Dolnośląskie
7 dni temu