Średnia wypłata: zł5333 /miesięcznie

Więcej statystyk

Doktorant - Computer Vision

IDEAS NCBR Sp. z o.o.to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii  w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym. IDEAS NCBR Sp...
Doktorant
Praca na pół etatu
Praca na pełen etat
Praca hybrydowa
Umowa
Praca za granicą
Podróż służbowa
Elastyczny czas pracy

Ideas NCBR

Warszawa
2 miesięcy temu

Doktorant - Leśnictwo precyzyjne

 ...oraz prowadzenie badań z pomocą doświadczonych naukowców, ~wsparcie przy zakwaterowaniu na czas pobytu w siedzibie IDEAS NCBR (dla doktorantów spoza Warszawy). APLIKUJĄC ZAŁĄCZ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: ~ CV ~opis osiągnięć zawodowych zawierający opis badań,... 
Doktorant
Praca na pół etatu
Praca na pełen etat
Praktyka/staż
Praca hybrydowa
Umowa
Praca za granicą
Podróż służbowa
Elastyczny czas pracy

Ideas NCBR

Warszawa
2 miesięcy temu

Doktorant - Psychiatria komputacyjna

IDEAS NCBR Sp. z o.o.to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii  w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym. IDEAS NCBR Sp...
Doktorant
Praca na pół etatu
Praca na pełen etat
Praktyka/staż
Praca hybrydowa
Umowa
Praca za granicą
Ciekawy zawód
Podróż służbowa
Elastyczny czas pracy

Ideas NCBR

Warszawa
2 miesięcy temu

Student/doktorant w projekcie NCN (Sonata 17)

- sztuczna inteligencja, systemy inteligentne i wieloagentowe, i, l (nr decyzji UMO-2021/43/D/NZ5/02012). Kierownik Projektu: dr hab. n. med. i n. o zdr.Regulski. adres: ****@*****.*** do dnia 17.10.2023r. 10.2023 r. Warunki przyznania stypendium naukowego...
Doktorant
Warszawa
4 dni temu

Project Manager

 ...realizacji projektów Centrum Zarządzania Projektami zatrudni osobę na stanowisko specjalisty / samodzielnego referenta. Stypendysta-Doktorant w projekcie naukowym w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra... 
Doktorant
Własną działalnością

Politechnika Gdańska

Gdańsk
2 dni temu

Księgowy / Księgowa

 ...pracowników, w tym ok. 70 pracowników naukowych z całego świata. Dodatkowo, Centrum prowadzi szkołę doktorską, w której studiuje ok. 40 doktorantów. Instytut finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz realizuje projekty dofinansowywane przez polskie i... 
Doktorant
Własną działalnością
Umowa

CENTRUM ASTRONOMICZNE IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMI...

Warszawa
11 dni temu

Specjalista / Specjalistka ds. BHP

 ...Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad warunkami bhp. Przeprowadzanie instruktażu nowoprzyjętych pracowników, studentów i doktorantów. Przedkładanie Rektorowi i Kanclerzowi wniosków dotyczących poprawy warunków bhp. Opracowywanie planów poprawy warunków pracy... 
Doktorant
Umowa

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Katowice
3 dni temu

Specjalista / Specjalistka ds. technicznych

 ...Ośrodka Wiodącego w latach 2012-17, najwyższe kategorie naukowe A+ dla matematyki i informatyki, oraz granty i nagrody pracowników i doktorantów MIM potwierdzają, że łączymy kształcenie o wysokiej jakości z prowadzeniem badań naukowych w ścisłym kontakcie z nauką światową.... 
Doktorant
Praca dodatkowa
Własną działalnością
Umowa
Umowa zlecenie
Praca za granicą

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Warszawa
18 dni temu

Konsultant Psychologiczny

 ...osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i poznawczymi. ~prowadzenie konsultacji w celu opracowania rekomendacji dla: studentów, doktorantów oraz pracowników, którzy w związku z niepełnosprawnością, neuroatypowością, lub z chorobą przewlekłą, doświadczają trudności w... 
Doktorant
Praca stała
Umowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań
3 dni temu

Referent Administracyjny w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej

 ...procesu dydaktycznego w oparciu o systemy informatyczne Uczelni (m.in. Obsługa spraw administracyjnych dotyczących toku kształcenia doktorantów Szkoły Doktorskiej oraz doktorantów studiów trzeciego stopnia Obsługa doktorantów Szkoły Doktorskiej oraz doktorantów studiów... 
Doktorant
Umowa

Akademia Ignatianum w Krakowie

Kraków
4 dni temu

Psycholog - Psychoterapeuta

 ...oraz wsparcia i pomocy psychologicznej ~współtworzenie w ramach zespołu Poradni programów wsparcia i profilaktyki dla studentów, doktorantów i pracowników UAM ~prowadzenie działań w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia psychicznego i rozwoju kompetencji oraz zasobów... 
Doktorant
Praca stała
Umowa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań
miesiąc temu

Zastępca Kierownika Sekcji Gospodarczej

 ...Ośrodka Wiodącego w latach 2012-17, najwyższe kategorie naukowe A+ dla matematyki i informatyki, oraz granty i nagrody pracowników i doktorantów MIM potwierdzają, że łączymy kształcenie o wysokiej jakości z prowadzeniem badań naukowych w ścisłym kontakcie z nauką światową.... 
Doktorant
Własną działalnością
Praca za granicą

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Warszawa
18 dni temu

Główny księgowy / Główna księgowa

 ...pracowników, w tym ok. 70 pracowników naukowych z całego świata. Dodatkowo, Centrum prowadzi szkołę doktorską, w której studiuje ok. 40 doktorantów. Instytut finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz realizuje projekty dofinansowywane przez polskie i... 
Doktorant
Praktyka/staż
Umowa
Elastyczny czas pracy

CENTRUM ASTRONOMICZNE IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMI...

Warszawa
26 dni temu

Samodzielny referent ds. rozliczeń dydaktycznych

 ...procesu rozliczeń dydaktycznych jednostek organizacyjnych realizowanych przez zatrudnionych w nich nauczycieli akademickich oraz doktorantów; sporządzanie raportów o planowanym obciążeniu dydaktycznym dla jednostek organizacyjnych; optymalizacja proces rozliczeń dydaktycznych... 
Doktorant
Własną działalnością
Umowa
Umowa zlecenie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Łódź
17 dni temu

Specjalista ds.pozyskiwania projektów w Centrum Zarządzania Projektami

 ...w dedykowanym systemie informatycznym ~Organizacja konkursów na badania naukowe lub prace rozwojowe dla młodych naukowców oraz doktorantów Uczelni, ~Obsługa formalno-administracyjna projektów naukowo- badawczych oraz inwestycyjnych, pomoc w opracowaniu budżetów projektów... 
Doktorant
Umowa

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wrocław
1 dzień temu

Starszy specjalista w Wydziale Legislacjiw Gabinecie Prezesa

 ...zawodowych (studia I i II stopnia, studia podyplomowe) Możliwość udziału w programie dofinansowania kosztów kształcenia i wsparcia dla doktorantów oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci... 
Doktorant
Praca na pełen etat
Praca hybrydowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa
9 dni temu

Specjalista - psychologiczny konsultant ds. osób z trudnościami psychicznymi i poznawczymi

 ...osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i poznawczymi. prowadzenie konsultacji w celu opracowania rekomendacji dla: studentów, doktorantów oraz pracowników, którzy w związku z niepełnosprawnością, neuroatypowością lub z chorobą przewlekłą, doświadczają trudności w... 
Doktorant
Praca na pełen etat
Praca stała
Umowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Poznań
5 dni temu

Redaktor/autor artykułów na bloga - oferta skierowana do przedstawicieli środowiska akademickiego

Dzień dobry, poszukujemy przedstawicieli środowiska akademickiego (doktorantów, wykładowców, dydaktyków) do stałej i długofalowej współpracy w zakresie pisania unikalnych artykułów blogowych (tematyka związana z procesem pisania prac dyplomowych, przygotowania do obrony... 
Doktorant
Praca zdalna
Praca na pełen etat
Praca stała
Własną działalnością
Elastyczny czas pracy

Atelier redakcji tekstu

Bydgoszcz
29 dni temu

Specjalista w Wydziale Statystyki Środowiskaw Departamencie Rolnictwa i Środowiska

 ...zawodowych (studia I i II stopnia, studia podyplomowe) Możliwość udziału w programie dofinansowania kosztów kształcenia i wsparcia dla doktorantów oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci... 
Doktorant
Praca na pełen etat
Praca hybrydowa
Praca zdalna
Podróż służbowa
Elastyczny czas pracy

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa
12 dni temu

Główny specjalista w Wydziale Archiwalnymw Gabinecie Prezesa

 ...stopnia, studia podyplomowe i studia doktoranckie) Możliwość udziału w programie dofinansowania kosztów kształcenia i wsparcia dla doktorantów oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci... 
Doktorant
Praca na pełen etat
Praca hybrydowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa
9 dni temu

Główny specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowy

 ...stopnia, studia podyplomowe i studia doktoranckie) Możliwość udziału w programie dofinansowania kosztów kształcenia i wsparcia dla doktorantów oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci... 
Doktorant
Praca na pełen etat
Praca hybrydowa
Praca zdalna
Praca za granicą
Ciekawy zawód
Praca na dyżurze
Elastyczny czas pracy

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa
6 dni temu

Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSRw Departamencie Edukacji i Komunikacji

 ...stopnia, studia podyplomowe i studia doktoranckie) Możliwość udziału w programie dofinansowania kosztów kształcenia i wsparcia dla doktorantów oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci... 
Doktorant
Praca na pełen etat
Praca hybrydowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa
5 dni temu

Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznychw Departamencie Administracyjno-Budżetowym

 ...stopnia, studia podyplomowe i studia doktoranckie) Możliwość udziału w programie dofinansowania kosztów kształcenia i wsparcia dla doktorantów oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci... 
Doktorant
Praca na pełen etat
Praca hybrydowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa
6 dni temu

Główny specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowymw Departamencie Administracyjno-Budżetowym

 ...stopnia, studia podyplomowe i studia doktoranckie) Możliwość udziału w programie dofinansowania kosztów kształcenia i wsparcia dla doktorantów oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci... 
Doktorant
Praca na pełen etat
Praca hybrydowa
Umowa
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa
3 dni temu