Praca Gea sp Opolskie

1974 oferty pracy

Wyniki wyszukiwania:

G?�wna Ksi?gowa

6 zł / stawka godzinowa

 ...Zakres obowiązków: Samodzielne prowadzenie ksi?g rachunkowych oraz dokumentacji, rejestr�w i deklaracji podatkowych zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, nadz�r i wsparcie dla zespo?u ksi?gowo?ci, prowadzenie gospodarki materia?owej, ewidencji ?rodk�w trwa?ych, sporz... 

PRZEDSI?BIORSTWO HANDLOWO US?UGOWO PRODUKCYJNE KRAK-OLD SP�?...

Opolskie
2 dni temu

G�rnik - wiertacz

Zakres obowiązków: Przygotowanie otwor�w i wiercenie w skale dolomitowej Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Inne wymagania: do?wiadczenie w ruchu g�rniczym mile widziane

KOPALNIA I PRA?ALNIA DOLOMITU "?ELATOWA" SP�?KA AKCYJNA

Opolskie
6 dni temu

Monter g /k we Francji

15,13 € / stawka godzinowa

 ...Agencja pracy tymczasowej Ecojob Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu poszukuje osób zainteresowanych pracą tymczasową we Francji. Nr certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia: 12864 Poszukujemy osób od zaraz na... 

Ecojob

Opole
1 dzień temu

G?�wny ksi?gowy/ksi?gowa

 ...Zakres obowiązków: Prowadzenie ksi?gowo?ci w sp�?dzielni, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami ustawy o rachunkowo?ci i przepisami prawa...  ...Inne wymagania: minimum 5 lat do?wiadczenia na stanowisku g?�wnego ksi?gowego, mile widziana znajomo?? programu MAR-HAL Zawód... 

SP�?DZIELNIA MIESZKANIOWA "STOMIL" W KRAKOWIE Grodzki Urz?d ...

Opolskie
3 dni temu

Pracownik produkcji spo?ywczej (O)

18,3 zł / stawka godzinowa

 ...z danej miejscowo?ci pracodawca zapewnia dow�z pracownik�w do pracy. Wynagrodzenie 18,30 z?/godz brutto. Kontakt: POLAN POLSKO FRANCUSKA SP�?KA Z O.O. JOINT VENTURE, ul. ?w. Jana 5, 33-240 ?abno, tel.: (***) ***-****. Umiejętności i uprawnienia: RPd109 RPd109|100

POLAN POLSKO FRANCUSKA SP�?KA Z O.O. JOINT VENTURE

Opolskie
2 dni temu

G?�wny ksi?gowy

Zakres obowiązków: Prowadzenie pe?nej ksi?gowo?ci. Wykształcenie: ?rednie zawodowe G?�wny ksi?gowy Inne wymagania: wykszta?cenie ?rednie, wy?sze ekonomiczne, po??dana znajomo?? programu PROBIT Zawód: G?�wny ksi?gowy

BUDOWLANA SP�?DZIELNIA MIESZKANIOWA INWESTYCJA Grodzki Urz?d...

Opolskie
6 dni temu

G?�wny ksi?gowy/G?�wna ksi?gowa

13 zł / stawka godzinowa

 ...Zakres obowiązków: Prowadzenie pe?nej ksi?gowo?ci sp�?ki. Dbanie o zgodno?? w prowadzeniu ksi?gowo?ci z obowi?zuj?cymi przepisami prawnymi. Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz kontakt z US, ZUS i GUS. Stworzenie dzia?u ksi?gowo?ci w zwi?zku z przeniesieniem... 

ILLUSTRO DORADZTWO S.C. GRZEGORZ RIPPEL ANNA MARCICHOWSKA-KO...

Nysa, Opolskie
4 dni temu

Konfekcja, magazynowanie art. spo?yczych

Zakres obowiązków: Konfekcjonowanie, butelkowanie i sk?adowanie art. spo?ywczych. Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe

Grodzki Urz?d Pracy w Krakowie

Opolskie
3 dni temu

Pracownik hali spo?ywczej/Pracownik kasy

18,3 zł / stawka godzinowa

Zakres obowiązków: Wyk?adanie towaru wed?ug standard�w sklepu. Obs?uga klienta i kasy fiskalnej

kontakt przez OHP MCK Krak�w

Opolskie
12 dni temu

G?�wny ksi?gowy

 ...Osoby zainteresowane proszone s? o przesy?anie CV na adres: ****@*****.*** Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) G?�wny ksi?gowy Inne wymagania: Osoby z wykszta?ceniem ?rednim ekonomicznym musz? posiada? 6 lat do?wiadczenia na stanowisku g?�wny... 

ZESP�? SZK�? OG�LNOKSZTA?C?CYCH I ZAWODOWYCH IM. BOHATER�W M...

Opolskie
25 dni temu

G?�wny ksi?gowy

 ...?ci, wykonywanie dyspozycji ?rodkami pieni??nymi, dokonywanie wst?pnej kontroli operacji finansowych. Wykształcenie: ?rednie zawodowe G?�wny ksi?gowy Inne wymagania: wykszta?cenie wy?sze-3 lata do?wiadczenie, ?rednie-6 lat do?wiadczenia Zawód: G?�wny ksi?gowy

OKR?GOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W KRAKOWIE Grodzki Urz?d ...

Opolskie
23 dni temu

sprzedawca art. spo?ywczych

Zakres obowiązków: sprzeda? art. spo?ywczych, obs?uga klienta, towarowanie Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Sprzedawca w bran?y spo?ywczej Inne wymagania: wymagane do?wiadczenie zawodowe Zawód: Sprzedawca w bran?y spo?ywczej

DUDZIK GRZEGORZ "HANIA"

Opolskie
10 dni temu

G?�wny ksi?gowy

Zakres obowiązków: Nasze wymaganiaudokumentowane sukcesami kilkuletnie do?wiadczenie na stanowisku Samodzielny Ksi?gowywykszta?cenie wy?sze (w tym licencjat), ekonomiczne bardzo dobra znajomo?? przepis�w ustawy o rachunkowo?ci oraz przepis�w podatkowychbieg?a znajomo...

Wiktoria Gusiatynska Sonder

Opole
2 dni temu

Pracownik produkcji spo?ywczej

18,3 zł / stawka godzinowa

Zakres obowiązków: Nak?adanie warzyw do s?oi, inne prace zwi?zane z przetw�rstwem owocowo-warzywnym. Inne wymagania: Mile widziany status ucznia lub studenta

kontakt przez OHP MBP Tarn�w

Opolskie
20 dni temu

Opiekun w domu pomocy spo?ecznej

 ...Wykonywanie zabieg�w piel?gnacyjnych,Zapewnienie jako?ci opieki i przestrzegania procedur,Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagro?enia ?ycia lub zdrowia podopiecznego,Zmiany 12-godzinne w systemie pracy ci?g?ej: 07:00-19:00-07:00 Wykształcenie: gimnazjalne

Dom Pomocy Spo?ecznej im. Ojca Pio w Mogilnie dla Powiatu N...

Opolskie
2 dni temu

Lider Klubu Integracji Spo?ecznej

 ...Zakres obowiązków: Organizowanie dzia?a? Klubu Integracji Spo?ecznej. Prowadzenie naboru uczestnik�w KIS. Organizacja zaj?? aktywizacji zawodowej.Praca na zast?pstwo na ok. 1,5 roku, jednozmianowa w godzinach: 07:00-15:00, na ca?y etat.Kontakt osobisty ul. Starowiejska... 

O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Andrychowie

Opolskie
10 dni temu

Opiekun w domu pomocy spo?ecznej

Zakres obowiązków: opieka nad osobami starszymi Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: wykszta?cenie ?rednie, mo?liwo?? skierowania przez pracodawc? do wyrobienia ksi??eczki SANEPID

Dom Pomocy Spo?ecznej w Wi?ckowicach Urz?d Pracy Powiatu Kra...

Opolskie
3 dni temu

Sprzedawca w bran?y spo?ywczej

Zakres obowiązków: Obs?uga kasy fiskalnej, dbanie o wystr�j sklepu, sprz?tanie sklepu, dok?adanie towaru. Wykształcenie: ?rednie zawodowe 4-letnie Inne wymagania: Wykszta?cenie podstawowe do ?redniego, mile widziane do?wiadczenie. 1/2 etatu dwie zmiany 10:00...

Powiatowy Urząd Pracy Bochni

Opolskie
2 dni temu

Monter ruroci?g�w przemys?owych

 ...Zakres obowiązków: Naprawa ruroci?g�w instalacji przemys?owej. Umowa na okres pr�bny z mo?liwo?ci? przed?u?enia. Praca jednozmianowa na terenie powiatu wadowickiego. Godziny pracy do ustalenia. Kontakt z pracodawc? telefoniczny: (***) ***-**** Wykształcenie: zasadnicze... 

WeBe Witold Brotaj

Opolskie
9 dni temu