Praca Inspektor prawny

8416 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

RADCA PRAWNY

3450 zł

wz Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia wyższe (w tym licencjat), brak
Warszawa
6 godzin temu

INSPEKTOR DZIAŁU EWIDENCJI

4000 zł

 ...pracę pod presją czasu. W Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która: ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, nie była skazana prawomocnym... 

Areszt Śledczy w Gdańsku

Gdańsk
6 godzin temu

ASYSTENT PRAWNY

2800 zł

ZGODNY ZE STANOWISKIEM Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia średnie ogólnokształcące, brak
Lublin
6 godzin temu

INSPEKTOR

2800 zł

zamówienia publiczne Inne wymagania doświadczenie w zamówieniach publicznych Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na okres próbny System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia wyższe (w tym licencjat), brak
Białystok
6 godzin temu

INSPEKTOR

3223 - 3809 zł

 ...odpadów oraz warunków składowania (magazynowania) oraz przechowywania w tym odpadów niebezpiecznych;- prowadzenie dokumentów formalno prawnych korzystania Brygady ze środowiska i infrastruktury;- współpraca z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie... 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1907 OPOLE

Opole
6 godzin temu

INSPEKTOR

2995 zł

Do zadań pracownika należy obsługa kancelaryjno-biurowa sekretariatu Zastępcy Komendanta Szkoły. Praca w zastępstwie: od września 2021 r. Godz. pracy 7.15-15.15. Inne wymagania [Inne : Szczegóły ogłoszenia na stronie w zakładce "Oferty pracy". Rodzaj zatrudnienia...

Szkoła Policji w Słupsku

Słupsk
6 godzin temu

Specjalista ds. Prawnych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: prowadzenie bieżących zadań działu prawnego spółek sporządzanie projektów umów handlowych, opiniowanie umów handlowych, pism procesowych, opinii prawnych komunikacja i korespondencja z urzędami administracji publicznej prowadzenie korespondencji... 

BPC

Bielsko-Biała
5 dni temu

inspektor ds terenowo prawnych

 ...Zakres obowiązków: sprawy prawne i administracyjne Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Pozostali specjali?ci z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani Inne wymagania: umiej?tno?c pracy w zespole, kat. B prawa jazdy, Zawód: Pozostali specjali... 

Polski Zwi?zek Dzia?kowc�w Okr?gowy Zarz?d Ma?opolski Grodzk...

Opolskie
4 dni temu

PODINSPEKTOR/INSPEKTOR

3250 zł

 ...umorzenie),analiza dokumentacji finansowej i majątkowej dłużników pod kątem ustalenia możliwości płatniczych,stała współpraca z radcami prawnymi przy wytyczaniu dalszych kierunków działań windykacyjnych,nadzorowanie terminów spłat należności i dyscyplinowanie dłużników w... 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Poznań
6 godzin temu

inspektor

 ...Komenda Miejska Policji w Gdańsku Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Kryminalnym 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 27 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmuje, wysyła i ewidencjonuje korespondencję... 

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Gdańsk
2 dni temu

SEKRETARKA W KANCELARII PRAWNEJ

1489 zł

wg programu stażu, Fundusz Pracy Rodzaj zatrudnienia Nie dotyczy Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia średnie ogólnokształcące, brak
Łask, Łódzkie
6 godzin temu

INSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

3680 zł

 ...procedury wewnętrzne, a także zamówień publicznych realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków UE,- nadzór formalno-prawny prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,- planowanie i sprawozdawczość w ramach zamówień publicznych,- prowadzenie... 

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Opole
6 godzin temu

ASYSTENT DS. PRAWNO-FINANSOWYCH

3600 zł

Przygotowanie dokumentacji procesowej. Rozliczenia finansowe spraw procesowych. Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na okres próbny System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia średnie zawodowe 4-letnie, brak

" MEX-POL" Sławomir Mazan

Sędziszów Małopolski, Podkarpackie
6 godzin temu

STARSZY REFERENT/INSPEKTOR

3270 zł

 ...publicznych, zarówno krajowych jak i europejskich. 2.Analizowanie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądowego oraz opinii prawnych Urzędu Zamówień Publicznych. 3.Znajomość i stosowanie regulaminu MOPR w Zabrzu w sprawie udzielenia zamówień nieprzekraczających... 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Zabrze
6 godzin temu

INSPEKTOR WETERYNARYJNY

1800 zł

 ...umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office, przeglądarka internetowa, itp., znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej i KPA, doświadczenie zawodowe w pracy w administracji weterynaryjnej, posiadanie obywatelstwa... 

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej

gm. Narewka, Podlaskie
6 godzin temu

inspektor

 ...Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej Kancelaria Jawna Sekcji...  ...wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne... 

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa
5 dni temu

ASYSTENT PRAWNY

1489 zł

zgodnie ze stanowiskiem stażu Inne wymagania Oferta skierowana również do studentów studióa zaocznych lub wieczorowych w kier. prawo lub administracja.Rekrutacja w ramach programów : 1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Aktywizacja osób młodych...
Słupsk
6 godzin temu

INSPEKTOR

3250 zł

przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w tym zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,udział w pracach komisji ...

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Poznań
6 godzin temu

INSPEKTOR DS. KADR I PŁAC

3400 zł

 ...naliczanie zwolnień chorobowych, sprawdzanie czasu pracy, rozliczanie ZUS, podatków, przygotowanie umów o pracę i umów cywilno - prawnych, prowadzenie akt osobowych. Praca w Kołobrzegu w godz. 7-15.00. Inne wymagania [Inne : znajomość przepisów z zakresu prawa pracy... 

"UZDROWISKO KOŁOBRZEG" SPÓŁKA AKCYJNA

Kołobrzeg, Zachodniopomorskie
6 godzin temu

REFERENT

4000 zł

Obsługa kancelarii. Obsługa centrali telefonicznej. Archiwizacja dokumentacji. Wykonywanie innych czynności administracyjno-biurowych. Inne wymagania mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach państwowych lub samorządowych, ukończony kurs zawodowy archiwisty...
Gdańsk
6 godzin temu