Praca Inspektor Opole

1-20 z 24 wyników

Hays Poland Sp. z o.o.  -  Opole
 ...naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży Automotive, z siedzibą na terenie Opola, poszukujemy obecnie osoby na stanowisko Inspektora Jakości. Do głównych zadań kandydata będzie należała wizualna kontrola jakości produktu końcowego oraz przygotowywanie... 
28 dni temu
THESAR-PRO Sp. z o.o.  -  Opole
 ...Znajomość obsługi przyrządów pomiarowych z zakresu FTTH Umiejętność weryfikacji materiałów niezbędnych do budowy FTTH Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego z zakresu telekomunikacji (ważne!) Znajomość zasad kontroli zgodności robót z projektem oraz obowiązującymi... 
3 dni temu
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  -  Opole
WARUNKI PRACY 1. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i z prowadzeniem działalności kontrolnej. 2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe 3. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. 4. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej ...
4 dni temu
Opolski Urząd Wojewódzki  -  Opole
 ...Ogłoszenie nr: 18164 Data ukazania się ogłoszenia: 17.11.2017 r. Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw: dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale... 
3 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu  -  Opole
WARUNKI PRACY Praca w terenie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Przeprowadzenie kontroli w innych urzędach. Stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi. Stres związany z reprezentowaniem urzędu ...
3 godziny temu
"LEROY-MERLIN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI...  -  Opole 3200 zł
Zakres obowiązków Utrzymanie stanu technicznego budynku i otoczenia zgodnie z przepisami prawa oraz standardami bezpieczeństwa firmy; - kontrolowanie stanutechnicznego obiektu i wszystkich instalacji; - reagowanie na bieżąco na zaistniałe usterki i nieprawidłowości;...
11 dni temu
Kuratorium Oświaty w Opolu  -  Opole
 ...ogólna pok. 609 Oferty z dokumentami kandydatek/kandydatów należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Oferta pracy - starszy inspektor INNE INFORMACJE: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w... 
14 dni temu
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  -  Opole
WARUNKI PRACY Kontakty z klientami zewnętrznymi, byłymi pracownikami, kandydatami do pracy. Kontakty z Szefem Służby Cywilnej, Departamentem Służby Cywilnej oraz z kierownikami służb zespolonych, inspekcji i straży wojewódzkich - w celu realizacji zadań. Permanentna...
15 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu  -  Opole
 ...Inspktoracie, Prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami prawa oraz wynikających z realizacji zadań przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz prowadzenie sprawozdawczości Wojewódzkiego Inspektora i Inspekoratu, w szczególności: przygotowywanie... 
15 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  -  Opole
WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa, - nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury), - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. Miejsce...
miesiąc temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu  -  Opole
WARUNKI PRACY Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Prowadzenie pojazdów służbowych. Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych, brak windy. ZAKRES ZADAŃ nadzór nad badaniami monitoringowymi chorób zakaźnych zwierząt sporządzanie harmonogramów chorób zakaźnych...
miesiąc temu
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  -  Opole
WARUNKI PRACY 1. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. 2. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. 3. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych. ZAKRES...
miesiąc temu
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy  -  Opole 3015 zł
Zakres obowiązków Planowanie obiektów do remontów obiektów, Przeglady techniczne obiektów, nadzór budowlany, praca w godz. 7-15.Wynagrodznie 3015 zł brutto+wysługa Inne wymagania wykształcenie średnie techniczne branzy sanitarnej, min 3 lata doświadczenia, uprawnienia...
18 dni temu
Komenda Miejska Policji w Opolu  -  Opole
 ...albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy doświadczenie zawodowe: 3 lata BHP i P.poż szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym... 
miesiąc temu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu  -  Opole
 ...października 2017r.) lub złożyć osobiście w sekretariacie WUOZ pokój nr 619, VI piętro, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta pracy - inspektor ochrony zabytków" Tylko Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego.... 
miesiąc temu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu  -  Opole
WARUNKI PRACY Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca...
miesiąc temu
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu  -  Opole
WARUNKI PRACY Praca biurowa, kontrole i inspekcje w terenie (woj. opolskie). Praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym osobowym. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Windy i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, drzwi...
miesiąc temu
Klient Gowork.pl  -  Opole
 ...Poszukujemy osób na stanowisko Miejsce pracy: Cała Polska Inspektor nadzoru inwestorskiego (w branży kolejowej) Opole nr referencyjny: 03/10/2017 Zadania: Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzorowanie przydzielonych... 
25 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu  -  Opole
 ...dopiskiem : "Nabór – Referent ". •   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca... 
12 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu  -  Opole
 ...fizyczną (brak wind i podjazdów), - praca w terenie. ZAKRES ZADAŃ Wykonywanie czynności, wynikających z obowiązków inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego, określonych w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach związanych, kwalifikacja obiektów do remontu,... 
miesiąc temu
12