Średnia wypłata: zł4098 /miesięcznie

Więcej statystyk

4847,82 zł

 ...cywilnych, - weryfikuje dokumenty pod względem formalno - rachunkowym, - archiwizuje akta spraw zakończonych przekazując do Archiwum KWP w Łodzi w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale. Warunki pracy: - praca biurowa, - praca w siedzibie urzędu, - praca... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca na wysokości
Umowa

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI

Łódź
6 dni temu

6308,5 zł

 ...ewaluacja), - opracowuje dokumenty aplikacyjne, koordynuje działania podejmowane przez poszczególne komórki/jednostki organizacyjne KWP w Łodzi w celu pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych oraz współpracuje z Instytucją Pośredniczącą, Instytucją Wdrażającą w celu prawidłowej... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI

Łódź
7 dni temu
 ...- praca w służbie cywilnej - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia, - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania... 
Zasugerowane
Umowa o pracę
Praca fizyczna
Bezpośredni pracodawca

Centralna Baza Ofert Pracy

Łódź
5 dni temu
 ...ładowania pojazdów pośrednictwo w sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego kompleksowa realizacja systemów PV o mocy do 50 kWp oraz powyżej 50kWp Benefity elastyczny czas pracy zniżki na firmowe produkty i usługi spotkania integracyjne samochód... 
Zasugerowane
Umowa
Elastyczny czas pracy

SOLEOS sp. z o.o.

Białystok
25 dni temu

16 € / stawka godzinowa

Bądź jednym z pierwszych
 ...fotowoltaicznych w około 300 stringach (obwodach elektrycznych) ~demontaż starych paneli (18 paneli na string, 5400 modułów o mocy 1300 kWp), ~demontaż starych słabszych modułów (15 paneli na ciąg, ogółem około 4500 modułów o mocy 1980 kWp), ~montaż nowych mocniejszych... 
Zasugerowane
Dobre wynagrodzenie
Praca stała
Podróż służbowa za granicę
Praca za granicą
Umowa
Podróż służbowa
Praca po godzinach

EUROKONTAKT SERWIS SP. Z O.O.

Niemcy
4 dni temu
 ...stanowisku pracy: Przyjmuje sprawy ostatecznie zakończonych, w tym akta osobowe z jednostek terenowych oraz komórek organizacyjnych KWP w Rzeszowie. Obsługuje interesantów i prowadzi korespondencję z ZUS i innymi uprawnionymi podmiotami w celu ustalenia świadczeń... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Jedna zmiana

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Rzeszów
1 dzień temu
 ...cywilnych, weryfikuje dokumenty pod względem formalno - rachunkowym, archiwizuje akta spraw zakończonych przekazując do Archiwum KWP w Łodzi w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale. Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe doświadczenie... 
Zasugerowane
Praca na wysokości
Umowa

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódź
5 dni temu
 ...powyżej połowy dobowego czasu pracy. Stanowisko pracy w Wydziale Finansów usytuowane jest na V piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca siedząca

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Katowice
7 dni temu
 ...danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KWP w Poznaniu → zakładka „Nabór na stanowiska cywilne → Dokumenty do pobrania ”) Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praktyka/staż
Podróż służbowa
Umowa
Praca w dni powszednie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Poznań
5 dni temu
 ...poprzez umieszczanie adnotacji na jakich kontach syntetycznych i analitycznych mają być zaksięgowane zgodnie z zakładowym planem kont KWP w Opolu. Nadaje dokumentom numery oraz wprowadza zapisy księgowe do programu komputerowego SKOP. Bierze udział w opracowaniu... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Umowa
Praca fizyczna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opole
3 dni temu

4300 zł

 ...stanowiska – utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń, instalacji i sprzętu elektrycznego znajdującego się w obiektach KWP w Opolu, – wykonywanie robót instalacyjnych, elektrycznych, zgodnie z otrzymanymi zleceniami, – utrzymywanie w ruchu rozdzielni głównej... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLU

Opole
5 dni temu
 ...i remonty instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych zainstalowanych i zabudowanych we wszystkich obiektach administrowanych przez KWP w Katowicach. - Miejsce wykonywania pracy: ul. Józefa Lompy 19, 40-038 Katowice lub ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice. - Godziny... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Bezpośredni pracodawca
Praca na dyżurze

Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Katowice
6 dni temu
 ...budowy Przeprowadza obowiązkowe kontrole wynikające z art. 62 ustawy Prawo budowlane, dostarcza osobie prowadzącej książki obiektów KWP w Poznaniu wszystkie dokumentacje przeznaczone do prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego dotyczących przeprowadzonych badań i... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praktyka/staż
Podróż służbowa
Umowa
Praca w dni powszednie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Poznań
5 dni temu
 ...obsługa agregatów prądotwórczych, obsługa UPS. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 na terenie obiektów służbowych KWP w Gdańsku. Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: ~ prawo jazdy kat. B Wykształcenie... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca na wysokości
Umowa o pracę
Bezpośredni pracodawca
Praca w dni powszednie

Centralna Baza Ofert Pracy

Gdańsk
5 dni temu
 ...powyżej połowy dobowego czasu pracy. Stanowisko pracy w Wydziale Finansów usytuowane jest na V piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca siedząca

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Katowice
8 dni temu
 ...powyżej połowy dobowego czasu pracy. Stanowisko pracy w Wydziale Finansów usytuowane jest na V piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się... 
Praktyka/staż
Praca siedząca

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Katowice
7 dni temu
 ...prowadzi rejestracje procesowe i operacyjne w systemie KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji) na rzecz komórek organizacyjnych KWP w Gorzowie Wlkp. oraz analizuje i kontroluje kompletność danych zgromadzonych w systemie; przygotowuje prezentacje multimedialne na... 
Praca na pełen etat
Praca siedząca

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów wielkopolski
9 dni temu

4858 zł

 ...obsługa agregatów prądotwórczych, obsługa UPS. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 na terenie obiektów służbowych KWP w Gdańsku. Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich... 
Praca na pełen etat
Praca w dni powszednie

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Gdańsk
5 dni temu
 ...pracy kancelaryjnej i obiegu dokumentacji jawnej w jednostkach Policji województwa zachodniopomorskiego i komórkach organizacyjnych KWP w Szczecinie Prowadzenie szkoleń i bieżącego instruktażu pracownikom pionu prezydialnego KMP/KPP i wydziałów KWP w Szczecinie w zakresie... 
Własną działalnością
Praca siedząca
Praca na wysokości
Jedna zmiana
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Szczecin
7 dni temu
 ...wysiłku umysłowego. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku KWP w Szczecinie w pokoju dwuosobowym wyposażonym w meble biurowe oraz sprzęt komputerowy i biurowy. Budynek jest wyposażony w windę,... 
Własną działalnością
Praca siedząca
Praca na wysokości
Jedna zmiana
4 godziny dziennie

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Szczecin
6 dni temu
 ...z instytucjami zewnętrznymi takimi jak ZUS, US, komornicy Sądowi, Sądu i inne przygotowuje i przekazuje dokumentację do archiwum KWP w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów Wymagania niezbędnewykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy: co... 
Praca siedząca
Praca fizyczna
Praca na wysokości

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Wrocław
7 dni temu
 ...z instytucjami zewnętrznymi takimi jak ZUS, US, komornicy Sądowi, Sądu i inne przygotowuje i przekazuje dokumentację do archiwum KWP w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie... 
Praca siedząca
Praca fizyczna
Praca na wysokości
Praca w dni powszednie

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Wrocław
8 dni temu

5391,92 zł

 ...niszczarka do dokumentów. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: weryfikuje złożone przez inne komórki organizacyjne KWP wnioski o przeprowadzenie procedury przetargowej, w szczególności powyżej „progów unijnych”, wymagające ogłoszenia o zamówienia; opracowuje... 
Praktyka/staż
Praca siedząca
Umowa
Umowa na zastępstwo

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów wielkopolski
12 dni temu

7721,86 zł

 ...instalacji sanitarnych, c.o. i gazowej, sporządza stosowne protokoły z przeprowadzonych kontroli nieruchomości, będących w trwałym zarządzie KWP rozpoznaje na bieżąco rynek firm wykonawczych, asortyment materiałów budowlanych, ich dostępność i ceny, śledzi nowości techniczne... 
Własną działalnością
Podróż służbowa
Praca na wysokości
Umowa

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Bydgoszcz
19 dni temu

4731,37 zł

 ...- praca w służbie cywilnej - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia, - aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania... 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódź
6 dni temu
 ...stanowisko: starszy specjalista do spraw realizacji zamówień publicznych w Sekcji ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi 91-048 Łódź ul. Lutomierska 108/112 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowuje i prowadzi postępowania... 

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Łódź
7 dni temu

6487,21 zł

 ...szkolenia uposażenie wynosi 4276 zł brutto. Kandydat do Policji musi mieć minimum wykształcenie średnie lecz matura NIE JEST obowiązkowa. Kontakt z pracodawcą: - tel. (***) ***-**** - e- mail: ****@*****.*** - - infolinia KWP w Poznaniu: tel. (***) ***-****
Praca na pełen etat
Praktyka/staż

Komenda Powiatowa Policji w Obornikach

Oborniki, Wielkopolskie
miesiąc temu

4840,98 zł

 ...wykonawców serwisowania urządzeń dźwigowych, sporządza kalkulacje związane z utrzymaniem obiektów szkoleniowych i bazy noclegowej KWP, inicjuje procedury przetargowe na zakup opału, nieczystości stałych oraz energii elektrycznej, bierze udział w pracach komisji... 
Praca na pełen etat
Umowa zlecenie
Umowa
Jedna zmiana

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gorzów wielkopolski
25 dni temu
 ...ewaluacja), opracowuje dokumenty aplikacyjne, koordynuje działania podejmowane przez poszczególne komórki/jednostki organizacyjne KWP w Łodzi w celu pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych oraz współpracuje z Instytucją Pośredniczącą, Instytucją Wdrażającą w celu prawidłowej... 
Podróż służbowa

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódź
7 dni temu
 ...będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie . Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za... 
Praca siedząca
Podróż służbowa
Umowa na zastępstwo
Praca w dni powszednie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdańsk
19 dni temu