Wyniki wyszukiwania: 43 oferty pracy

 ...Klientom oferujemy usługi w zakresie przygotowania i realizacji transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych), hybrydowych (obligacje zamienne na akcje), instrumentów kapitałowych (akcji), jak i certyfikatów inwestycyjnych (... 
Zasugerowane
Umowa o pracę
Praca zdalna
Ciekawy zawód
Elastyczny czas pracy

NWAI Dom Maklerski

Warszawa
14 dni temu
 ...pośrednictwo finansowe, TFI, dom maklerski) Znajomości produktów inwestycyjnych oraz świadczenie w ich sprzedaży (fundusze inwestycyjne, obligacje korporacyjne, produkty strukturyzowane, polisy ubezpieczeniowe), Doświadczenie w budowaniu relacji Gruntowna wiedza z... 
Zasugerowane
Praca stała
Umowa o pracę
Umowa zlecenie
Ciekawy zawód
Umowa
Elastyczny czas pracy

REALVEST ESTATE sp. z o.o.

Warszawa
2 dni temu
 ...istniejących produktów Pionu, które spełniałyby oczekiwania rynkowe w zakresie ESG. Aktywny udział w organizacji programów emisji obligacji / kredytów konsorcjalnych / finansowań strukturyzowanych w ramach specjalizacji z obszaru ESG Aktywny udział w procesach... 
Zasugerowane
Umowa

Bank Pekao

Warszawa
miesiąc temu
 ...Klientom oferujemy usługi w zakresie przygotowania i realizacji transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych), hybrydowych (obligacje zamienne na akcje), instrumentów kapitałowych (akcji), jak i certyfikatów inwestycyjnych (... 
Zasugerowane
Praktyka/staż

NWAI Dom Maklerski

Warszawa
2 miesięcy temu
 ...Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków bierzesz udział w pozyskiwaniu finasowania, w tym w emitowaniu listów zastawnych i obligacji, jesteś odpowiedzialny za operacyjne zarządzanie płynnością Banku, ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe oraz bieżące... 
Zasugerowane
Praca stała

PKO Bank Hipoteczny S.A.

Warszawa
6 dni temu
 ...sporządzanie dokumentacji formalno-prawnych dla pozyskania kredytów Inwestycyjnych, obrotowych lub innych form finansowania (np. obligacje korporacyjne, leasing) Sporządzanie prognoz finansowych i biznesplanów dla finansowania zewnętrznego Tworzenie modeli finansowych... 
Zasugerowane
Gotówka
Umowa

Michael Page

Warszawa
13 dni temu
 ...formie emisji papierów dłużnych, organizowanie spotkań i utrzymywanie relacji z emitentami rynku kapitałowego w kontekście emisji obligacji, analizowanie danych finansowych, ocenę i monitorowanie zdolności kredytowej emitentów, strukturyzację emisji papierów... 
Zasugerowane
Praca za granicą
Praca na wysokości

Bank Pekao

Warszawa
11 dni temu
 ...Zakres obowiązków samodzielne prowadzenie procesu pozyskania finansowania projektowego m.in. w formie: kredytów Project Finance, obligacji, pożyczek finansowanie dla projektów realizowanych w Polsce i krajach UE pozyskiwanie finansowania: obrotowego, limitów fx... 
Zasugerowane
Praca stała
Umowa o pracę
Umowa
Podróż służbowa

Projekt Solartechnik S.A.

Katowice
14 dni temu
 ...pieniężnego, ewidencja i rozliczenie transakcji rynku walutowego, ewidencja i rozliczenie transakcji międzybankowych, ewidencja obligacji oraz świadczeń z tych obligacji, udział w projektach o zasięgu międzynarodowym, testowanie oprogramowania. Nasze... 
Zasugerowane

SGB-BANK S.A.

Poznań
14 dni temu
 ...Klientom oferujemy usługi w zakresie przygotowania i realizacji transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych), hybrydowych (obligacje zamienne na akcje), instrumentów kapitałowych (akcji), jak i certyfikatów inwestycyjnych (... 
Zasugerowane
Umowa o pracę
Praca zdalna
Ciekawy zawód
Elastyczny czas pracy

NWAI Dom Maklerski

Warszawa
14 dni temu
 ...usługi bankowości inwestycyjnej dla firm i unikalne produkty inwestycyjne dla osób indywidualnych. Specjalnością Michael/Ström są obligacje korporacyjne. Zapewniamy wsparcie dla firm w zakresie kompleksowych usług bankowości inwestycyjnej, obejmujących: pozyskiwanie finansowania... 
Zasugerowane

Michael / Ström Dom Maklerski

Warszawa
2 miesięcy temu
 ...zadań: ~Wycena składników lokat funduszy na potrzeby statutowe Funduszy Inwestycyjnych (udziały/akcje spółek niepublicznych oraz obligacje) oraz wykonywanie usług corporate finance dla MŚP ~Analiza finansowa, biznesowa ~Budowa/analiza otrzymanego modelu celem ustalenia... 
Zasugerowane

MGW Corporate Consulting Group

Warszawa
2 miesięcy temu
 ...form zabezpieczeń kredytowych oraz bankowych i ubezpieczeniowych klauzul zabezpieczających stosowanych w umowach kredytowych oraz obligacji korporacyjnych Znajomość instrumentów finansowych i identyfikacja ryzyka z nimi związanego Bardzo dobrej obsługi pakiety MS... 
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Umowa
Umowa o pracę
Praca na wysokości
Elastyczny czas pracy

GRUPA PZU

Warszawa
23 dni temu
 ...Twój zakres obowiązków Ewidencjonowanie i wycena instrumentów finansowych (akcje, obligacje, lokaty, pożyczki, , instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa TFI i Venture Capital) w systemach informatycznych. Uzgodnienie stanów instrumentów finansowych pomiędzy... 
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Umowa o pracę
Praca na wysokości
Elastyczny czas pracy
Warszawa
4 dni temu
 ...usługi bankowości inwestycyjnej dla firm i unikalne produkty inwestycyjne dla osób indywidualnych. Specjalnością Michael/Ström są obligacje korporacyjne. Zapewniamy wsparcie dla firm w zakresie kompleksowych usług bankowości inwestycyjnej, obejmujących: pozyskiwanie finansowania... 
Zasugerowane
Dobre wynagrodzenie
Umowa

Michael / Ström Dom Maklerski

Gdańsk
2 miesięcy temu
 ...świadczy usługi w zakresie pozyskiwania finansowania dla startupów oraz spółek produkcyjnych i deweloperskich w drodze emisję akcji lub obligacji za pośrednictwem kampanii crowdfundingowych, debiutów giełdowych oraz doradztwa biznesowego. Jesteśmy również w trakcie budowy... 
Własną działalnością
Praca hybrydowa
Podróż służbowa
Praca zdalna
Umowa
Elastyczny czas pracy

MYINVESTS S.A.

Warszawa
26 dni temu
 ...powiązanymi (poprawność rozliczeń, weryfikacja wymaganej dokumentacji) Udział w procesie pozyskiwania finansowania (leasing, kredyt, obligacje) Raportowanie do instytucji finansowych (kowenanty, raporty) Wszelki inne przydatne działania w zakresie finansów i... 

Michael Page

Warszawa
2 miesięcy temu
 ...obowiązujących regulacyjnych i wewnętrznych limitów ustanowionych w Banku ~Udział w przygotowywaniu warunków emisji listów zastawnych i obligacji od strony ekonomiczno-finansowej ~Monitorowanie limitów wynikających z Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz... 
Praca hybrydowa
Umowa na zastępstwo
Ciekawy zawód

Pekao Bank Hipoteczny

Warszawa
2 miesięcy temu
 ...corporate finance specjalizując się w projektach związanych z pozyskiwaniem finansowania na rynku kapitałowym w drodze emisji akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych, a także doradza przedsiębiorstwom w strukturyzacji źródeł finansowania oraz w obszarze... 
Praca stała
Praca hybrydowa
Umowa

Noble Securities

Kraków
2 miesięcy temu
 ...Sporządzanie dokumentacji podjętych decyzji inwestycyjnych ~Weryfikacja wycen aktywów Funduszy ~Ocena sytuacji finansowej emitentów obligacji, pożyczkobiorców, spółek portfelowych Funduszy ~Wykonywanie czynności nadzoru właścicielskiego ~Wykonywanie innych zadań w... 
Umowa

AgioFunds TFI

Warszawa
2 miesięcy temu