Praca Pedagog Pomorskie

77 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

ASYSTENT NAUCZYCIELA

Numer oferty: StPr/22/0355 Obowiązki: Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. y Umowę o pracę w okresie od 31.03.2022r. do 21.12.2022r. Praca na 1/2 etatu (20h tygodniowo). Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: ~ średnie ...

Szkoła Podstawowa NR 69 im. Gen.St. Sosabowskiego

Gdańsk
5 dni temu

PEDAGOG

Numer oferty: StPr/22/0036 Obowiązki: Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą. Szczegółowe informacje są na stronie Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: ~ wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie

Bytów, Pomorskie
4 dni temu

Nauczyciel z kwalifikacjami pedagogiki specjalnej

Zakres obowiązków: nauczyciel z kwalifikacjami pedagogiki specjalnej Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: wykszta?cenie wy?sze z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel z kwalifikacjami pedagogiki specjalnej.

Szko?a Podstawowa nr 23 im."Dzieci ?wiata" GUP w Gda?sku

Pomorskie
5 dni temu

Kierownik / wychowawca / socjoterapeuta w świetlicy dla dzieci i młodzieży

Poszukujemy osoby na stanowisko: 1. Kierownika świetlicy dla dzieci i młodzieży 2. wychowawcy/socjoterapeuty świetlicy Wymagania: ·         wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie ...

Fundacja Marcus

Gdańsk
21 dni temu

Nauczyciel\ka - wychowawca internatu szko?y podstawowej specjalnej

Zakres obowiązków: - sprawowanie opieki nad dzie?mi w normie intelektualnej, z zaburzeniami zachowania i emocji,- wdro?enie do przestrzegania zasad i norm spo?ecznych,- praca korekcyjna (zachowania naganne), - pomoc w nauce, - organizacja czasu poza lekcjami, -wsparcie...

Szko?a Podstawowa Specjalna nr 28 GUP w Gda?sku

Pomorskie
6 dni temu

Pedagog

Zakres obowiązków: Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawuj?cym rodzinn? piecz? zast?pcz?.Szczeg�?owe informacje s? na stronie Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: Wymaganie szczeg�?owe s? okre?lone na stronie internetowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie

Pomorskie
5 dni temu

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE

Numer oferty: StPr/22/0082 Obowiązki: Udzielanie wsparcia uczniom ze spektrum autyzmu podczas zajęć, prowadzenie rewalidacji. Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: ~ wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: Pedagogika Specjalna ...

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sport w S...

Sopot, Pomorskie
5 dni temu

Niania dla dwulatka - Gdańsk, Siedlce - Pełny etat

30 zł / stawka godzinowa

Szukamy niani dla dwuletniego chłopca. Praca dorywcza, głównie w weekendy. Pierwszy termin opieki to 29 i 30 grudnia, 8 godzin dziennie. Jeśli jesteś osobą ciepłą, cierpliwą i angażującą się w opiekę i zabawę, zapraszamy do kontaktu. Dzieci pod opieką: 1; Szczegóły...
Gdańsk
28 dni temu

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Numer oferty: StPr/22/0027 Obowiązki: Praca w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Wynagrodzenie jest uzależnione od stopnia awansu zawodowego. Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: Przygotowanie...

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GOWIDLINIE

Gowidlino, gm. Sierakowice, Pomorskie
6 dni temu

Specjalista

3650 zł

Specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw mieszkaniowych i socjalnych w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej Warunki pracy - bariery architektoniczne...

Służba Cywilna

Gdańsk
miesiąc temu

Wychowawca Dom Dziecka

Poszukujemy wychowawców na stanowisko - wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pruszczu Gdańskim. Wymagania: obywatelstwo polskie, ukończone studia wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na...

Fundacja Pomorski Instytut Edukacji

Pruszcz Gdański, Pomorskie
12 dni temu

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Zakres obowiązków: nauczanie edukacji wczesnoszkolnej Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: wymagania konieczne: wykszta?cenie wy?sze edukacja wczesnoszkolna, przygotowanie pedagogiczne

PUBLICZNA SZKO?A PODSTAWOWA NR 8 IM. MIKO?AJA KOPERNIKA

Pomorskie
23 godziny temu

Wychowawca do świetlicy

Fundacja Dla Was ogłasza rekrutację na stanowisko: WYCHOWAWCA DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Oferujemy pracę w placówce wsparcia dziennego / świetlicy dla dzieci w wieku 7-18 lat. Poszukujemy osoby odpowiedzialnej, dobrze zorganizowanej oraz lubiącej przebywać w ...

Fundacja Dla Was

Rumia, Pomorskie
5 dni temu

Terapeutów do Miszewka, Banina i Żukowa zatrudnimy

Wymagania: - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, psycholog itp. Doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 1/2 roku (studenci 1 rok) Ukończone szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. Praca "1 na 1" w miejscu zamieszkania... 

Fundacja Autyzm bez Tabu

Żukowo, Pomorskie
7 dni temu

nauczyciel wspomagaj?cy - oligofrenopedagog

Zakres obowiązków: - praca z dzie?mi / 20 godzin tygodniowo / Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: Wykszta?cenie wy?sze pedagogiczne z zakresu oligofrenopedagogiki

SZKO?A PODSTAWOWA NR 8 W L?BORKU

Pomorskie
23 godziny temu

Specjalista

2840 zł

Specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Specjalista do spraw pozwoleń na broń w Wydziale Postępowań Administracyjnych Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind...

Służba Cywilna

Gdańsk
miesiąc temu

Nauczyciel - terapeuta do Ośrodka Rewalidacji

 ...terapeutę do Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Pruszczu Gdańskim. Od kandydata wymagane jest wykształcenie wyższe (pedagog specjalny, psycholog, oligofrenopedagog) z przygotowaniem pedagogicznym (może być student IV-V roku). Praca od poniedziałku do... 

Fundacja "Autyzm bez Tabu"

Pruszcz Gdański, Pomorskie
7 dni temu

Opiekun specjalistyczny dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 ...domowym – na terenie miasta Sopot Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu jednego z : pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji... 

Optima Care Sp. z o.o.

Sopot, Pomorskie
miesiąc temu

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

 ...Współpraca z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, powiatowymi centrami pomocy społecznej, kuratorami zawodowymi i społecznymi, pedagogami szkolnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, lekarzami, GKRPA, PCK, PUP, domami interwencji kryzysowej, domami pomocy społecznej,... 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy

Damnica, Pomorskie
2 miesięcy temu

Asystent o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zakres obowiązków: Wspieranie ucznia w codziennym funkcjonowaniu na terenie szko?y. Szczeg�?y na str: Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: do?wiadczenie w pracy z dzie?mi, wysoka kultura osobista, empatia, umiej?tno?? radzenia sobie w sytuacjach...

Szko?a Podstawowa im. Miko?aja Kopernika w Bolszewie

Bolszewo, gm. Wejherowo, Pomorskie
6 dni temu