Średnia wypłata: zł3836 /miesięczne

Więcej statystyk
 ...Komenda Rejonowa Policji Warszawa V Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych do spraw ochrony informacji niejawnych Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt Pełnomocnik... 
Zasugerowane
Praca fizyczna

Służba Cywilna

Warszawa
11 dni temu
 ...Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw rozliczeń i analiz finansowych w Zespole do spraw Planowania, Analiz i RozliczeńWydziału Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Umowa zlecenie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
3 dni temu
 ...Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw kancelaryjnych Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją 01-198 Warszawa Ul. Żytnia 36 Zakres zadań wykonywanych... 
Zasugerowane

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
5 dni temu
 ...Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz do spraw obsługi sekretariatu w Wydziale OgólnymBiura Kryminalnego 02-624 Warszawa Ul. Puławska 148/150 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
Praca na dyżurze

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
3 dni temu
 ...ewidencję umów, zamówień i zleceń dotyczących zakupów sprzętu, materiałów i usług z zakresu uzbrojenia, techniki policyjnej i lotnictwa Policji Sporządza przewidywane zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do realizacji zadań wydziału w kolejnych miesiącach roku... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Umowa zlecenie

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa
3 dni temu
 ...Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw gospodarczych w Zespole ds. Utrzymania Czystości w Obiektach KGP Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KGP Biura Logistyki Policji... 
Zasugerowane

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
3 dni temu
 ...Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw doskonalenia zawodowego i szkoleń specjalistycznych w Wydziale Kadr 00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2 Zakres zadań wykonywanych... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca fizyczna
Umowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
8 dni temu
 ...Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw informacji publicznej oraz dokumentacji dot. kontroli zarządczej w Gabinecie Komendanta Stołecznego Policji... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Umowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
12 dni temu
 ...Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw utrzymywania systemów infrastruktury technicznej obiektów KGP w Zespole do spraw Utrzymania Systemów Infrastruktury... 
Zasugerowane
Umowa
Podróż służbowa
Praca na dyżurze

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
3 dni temu
 ...Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor do spraw rozliczeń finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu Starszy inspektor Zakres zadań wykonywanych na stanowisku... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Podróż służbowa
Praca na wysokości
Umowa

Służba Cywilna

Warszawa
11 dni temu
 ...udział w przeglądach budynków, w komisjach wprowadzania i odbioru robót wykonywanych w administrowanym rejonie; współpraca z Policją, Strażą Miejską, Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie porządku publicznego oraz czystości w rejonie; obsługa zebrań Komitetów... 
Zasugerowane
Podwykonawca
Umowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczewska"

Warszawa
4 dni temu
 ...Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw kosztów i rozliczeń w Wydziale Teleinformatyki 00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Umowa
Praca na wysokości

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
11 dni temu
 ...korzystających z aplikacji. Obsługa kasoterminala i przyjmowanie płatności. Współpraca z odpowiednimi służbami lotniskowymi, w tym policją i strażą graniczną. Raportowanie wyników. Nasze wymagania Czy...? Szukasz stałej pracy w godzinach 7-15 lub 15-23?... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca stała
Praca fizyczna

IQFM Sp. z o.o.

Warszawa
26 dni temu
 ...Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw administrowania sieciami informatycznymi i serwisowania urządzeń drukujących oraz systemów wydruku wielkoseryjnego w Wydziale... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Umowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
8 dni temu
 ...Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym KP Warszawa Targówek 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 51... 
Zasugerowane

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
9 dni temu
 ...stanowisku i sposobu wykonywania zadań: ~ kontakty zewnętrzne kilka razy w tygodniu z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Policji. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja... 
Ciekawy zawód
Tydzień

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa
3 dni temu
 ...sprawnej współpracy podmiotów w ramach SPR oraz połączenia tego systemu z innymi podmiotami, zwłaszcza Systemem Wspomagania Dowodzenia Policji, SWD Państwowej Straży Pożarnej i SWD Państwowego Ratownictwa Medycznego. Przygotowuje lub aktualizuje procedury postępowania w... 
Praca na pełen etat
Podróż służbowa
Umowa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Warszawa
9 dni temu
 ...wykonawczych do tej ustawy, znajomość Zarządzenia Nr 920 KGP w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne... 

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Warszawa
5 dni temu
 ...odpowiednich działań w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń, w tym współdziałania z odpowiednimi służbami, jak Straż Akademicka, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Wodociągowe, itp.; udzielanie pierwszej pomocy... 
Umowa
Praca fizyczna
Praca na dyżurze

Politechnika Warszawska

Warszawa
2 dni temu
 ...bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych m.st. Warszawy, • przygotowywanie powiadomień do właściwych zarządców dróg i kolei, Policji oraz innych jednostek o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli, • prowadzenie rejestru kontroli i komputerowej bazy... 
Praca fizyczna

Portal of Academic

Warszawa
12 dni temu
 ...operacyjnymi ustaleniami z upoważnionym Przedstawicielem Klienta Ścisła współpraca z Klientem Współdziałanie z właściwymi służbami (policja, straż pożarna) w sytuacjach tego wymagających Planowanie, nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań przez podległy personel... 
Umowa zlecenie
Umowa
Elastyczny czas pracy

SERIS KONSALNET HOLDING S.A.

Warszawa
13 godziny temu
 ...uczulającym (Aspergillus fumigatus) Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Komendy Stołecznej Policji: Rozpatruje, realizuje wnioski i wystąpienia uprawnionych podmiotów w zakresie udostępnień materiałów, w szczególności:... 
Praca na wysokości
Praca fizyczna

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warszawa
2 dni temu
 ...poszczególnych komórek organizacyjnych biura Obsługuje pocztę elektroniczną Biura Kryminalnego KGP (System Elektroniczny Poczty Policji - SEPP) oraz skrzynkę podawczą (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - e PUAP), a także sprzęt biurowy oraz przekazuje... 
Podróż służbowa
Ciekawy zawód
Praca na dyżurze

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa
3 dni temu

4562 zł

 ...zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub zachowujących się podejrzanie; - informowanie po godz. 1600 patroli Straży Miejskiej lub Policji o problemach z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa w okolicy wejścia do obiektu szkolnego, boiska; - utrzymywanie czystości w przydzielonym... 
Praca na pełen etat
Praca na dyżurze

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 IM. PRZYJACIÓŁ GROCHOWA Urząd Pracy ...

Warszawa
7 dni temu
 ...obsługującym systemy teleinformatyczne, świadczącym usługi pocztowe, a także umocowanym do tego podmiotom na podstawie przepisów prawa, np. Policji. W oparciu o tak zebrane dane osobowe, RPO nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem... 
Praca na pełen etat
Ciekawy zawód
Umowa
4 godziny dziennie

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Warszawa
1 dzień temu
 ...międzynarodowych osób oraz poszukiwań osób w zakresie ustalenia miejsca pobytu Koordynuje wymianę informacji pomiędzy Komendą Główna Policji, a partnerami zagranicznymi oraz krajowymi organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Dotyczy to również obywateli polskich... 
Praktyka/staż
Podróż służbowa
Praca za granicą
Ciekawy zawód
Praca na dyżurze

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa
3 dni temu
 ...~weryfikacja zgromadzonej dokumentacji i ustalanie zasadności dochodzenia roszczeń regresowych, ~kontakt z policją, sądami i innymi organami w celu ustalenia podstaw prawnych do wystąpienia z roszczeniem regresowym, ~przygotowywanie dokumentacji... 
Praca stała
Praca hybrydowa
Umowa

link4

Warszawa
23 dni temu
 ...samochodem z przewozem osób, Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Komendy Stołecznej Policji: Uczestniczy w planowaniu i organizowaniu zajęć z zakresu doskonalenia zawodowego w miejscu pełnienia służby/pracy dla policjantów... 
Praca fizyczna

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warszawa
8 dni temu
 ...sprawnej współpracy podmiotów w ramach SPR oraz połączenia tego systemu z innymi podmiotami, zwłaszcza Systemem Wspomagania Dowodzenia Policji, SWD Państwowej Straży Pożarnej i SWD Państwowego Ratownictwa Medycznego. Przygotowuje lub aktualizuje procedury postępowania w... 
Podróż służbowa
Umowa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Warszawa
9 dni temu
 ...Twój zakres obowiązków weryfikacja zgromadzonej dokumentacji i ustalanie zasadności dochodzenia roszczeń regresowych, kontakt z policją, sądami i innymi organami w celu ustalenia podstaw prawnych do wystąpienia z roszczeniem regresowym, przygotowywanie... 
Praca stała
Praca hybrydowa
Umowa

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Warszawa
24 dni temu