Średnia wypłata: zł4021 /miesięcznie

Więcej statystyk
 ...nowoczesnym budynku zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą zaawansowanych technicznie wyrobów odzieżowych dla potrzeb wojska i policji. W ostatnich latach spółka dynamicznie się rozwija, w związku z tym powstała potrzeba znalezienia specjalistów z różnych branż.... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca fizyczna

NFM Production Sp. z o. o.

Lębork, Pomorskie
27 dni temu
 ...Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Komendant Rejonowy Policji Warszawa II poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor do spraw obsługi sekretarsko - biurowej w Wydziale Prewencji Inspektor Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy... 
Zasugerowane
Własną działalnością

Służba Cywilna

Warszawa
13 dni temu
 ...zapewnienie ochrony informacji niejawnych prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz kandydatów do służby/pracy wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne... 
Zasugerowane
Umowa na zastępstwo
4 godziny dziennie

Komenda Miejska Policji w Łomży

Łomża
3 godziny temuNowa
 ...wytycznych i procedur; Przygotowywanie oraz prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych wydanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Pile zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie odpowiednich wytycznych i procedur; Prowadzenie całokształtu... 
Zasugerowane
Umowa
Umowa na zastępstwo

Komenda Powiatowa Policji w Pile

Piła, Wielkopolskie
3 dni temu
 ...Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych 00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Umowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
3 dni temu

6075 - 6575 zł

Zakres obowiązków: Obowiązki wynikające z zadań Policji. Wykształcenie: średnie zawodowe
Zasugerowane
Praca na pełen etat

Komenda Powiatowa Policji Żary

Żary, Lubuskie
3 dni temu
 ...Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw wydatków osobowych w Wydziale Finansów 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: naliczanie... 
Zasugerowane
Praca fizyczna
Praca siedząca
Umowa na zastępstwo
Praca w dni powszednie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdańsk
4 dni temu
 ...bazach danych w celu dostarczenia bieżącej i aktualnej informacji jednostkom nadrzędnym. Wprowadza dane do systemów informatycznych Policji zgodnie z nadanymi uprawnieniami celem zapewnienia aktualnej informacji zawartej w tych systemach. Wymagania... 
Zasugerowane
4 godziny dziennie

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Skierniewice, Łódzkie
4 dni temu

4731,37 zł

 ...posiadanie aktualnego uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW. W przypadku braku takiego poświadczenia zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu... 
Zasugerowane

Komenda Powiatowa Policji w Policach

Police, Zachodniopomorskie
6 dni temu
 ...kryzysowej lub w pracy polegającej na udzielaniu wsparcia osobom wykonującym zawód medyczny lub co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy Policji, wojsku lub Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku psychologa pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość przepisów prawa w... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
Umowa na zastępstwo
Praca na dyżurze

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Opole
6 dni temu

5117 zł

 ...pomocy społecznej, 8. Współpraca ze wszystkimi podmiotami realizującymi procedurę Niebieskie karty w szczególności z przedstawicielami policji w ramach pracy grup diagnostyczno-pomocowych. 9. Informowanie zespołu interdyscyplinarnego o pracy grup diagnostyczo-pomocowych i... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy U...

Warszawa
6 dni temu
 ...Komenda Miejska Policji w Gdańsku Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Zespołu Łączności Wydziału Wspomagającego 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 27 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługuje wdrożone... 
Zasugerowane
Własną działalnością

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdańsk
6 dni temu
 ...Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw współpracy międzynarodowej w Gabinecie Komendanta Stołecznego Policji 00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2 Zakres zadań wykonywanych... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Podróż służbowa
Podróż służbowa za granicę
Umowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
11 dni temu
 ...informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego Umiejętność obsługi komputera Znajomość przepisów Ustawy o Policji Znajomość przepisów Ustawy o Służbie Cywilnej Znajomość Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Znajomość Ustawy Kodeks... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca siedząca
Jedna zmiana

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu

Mielec, Podkarpackie
1 dzień temu
 ...lub do 1 roku w danym obszarze znajomość kodeksu postępowań administracyjnych znajomość kodeksu pracy, znajomość Ustawy o Policji, umiejętność interpretacji przepisów, umiejętność obsługi komputera, samodzielność komunikatywność Posiadanie obywatelstwa... 
Zasugerowane

Komenda Miejska Policji w Gdyni

Gdynia
4 dni temu
 ...powyżej 1 roku pracy w komórkach finansowych Znajomość przepisów zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Znajomość ustawy o Policji Znajomość prawa podatkowego Biegła znajomość MS Office Zdolności interpersonalne Poddanie się procedurze postępowania... 
Praca fizyczna
Praca na wysokości
Jedna zmiana

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Rzeszów
4 dni temu
 ...administracji lub powyżej 1 roku w obszarze finansowym znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o Policji; umiejętność sprawnej organizacji pracy umiejętność skutecznego komunikowania się zdolność analitycznego myślenia... 
Praca siedząca
Umowa

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Gdańsk
3 dni temu
 ...niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda. Zakres zadań Monitoruje i na bieżąco analizuje informacje z jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych KGP, dotyczące zakupów centralnych i decentralnych sprzętu transportowego Opracowuje dokumenty... 
Praktyka/staż
Umowa

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa
3 dni temu

5200 zł

 ...osoby doznającej przemocy; 4. realizacja procedury Niebieska Karta; 5. sporządzanie pism do zespołu interdyscyplinarnego, sądów, policji, PCPR, szkół i innych instytucji współpracujących; 6. realizacja zadań grupy diagnostyczno-pomocowej; 7. obsługa administracyjno-biurowa... 
Praca na pełen etat

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kobyłka, Mazowieckie
13 dni temu

5250 zł

 ...korupcją. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: naliczanie uposażeń dla funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla pracowników Policji; naliczanie i dokonywanie potrąceń z uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników; wystawianie na podstawie kartotek... 
Praca siedząca
Praca fizyczna
Umowa na zastępstwo
Praca w dni powszednie

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Gdańsk
4 dni temu

4242 zł

 ...wychowawcze, w szczególności współpraca w tym zakresie z asystentem rodziny. Współdziałanie z placówkami oświaty, służby zdrowia, organami Policji i Sądem oraz kuratorami sądowymi. Prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej w oparciu o Kontrakt socjalny. Prowadzenie... 
Praca na pełen etat
Umowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku

Barlinek, Zachodniopomorskie
16 godzin temu
 ...sprzętu łączności, informatyki i monitoringu, administrowanie lokalnymi systemami komputerowymi obsługującymi systemy centralne w Policji, realizowanie zadań z zakresu przygotowań mobilizacyjno-obronnych Wymagania niezbędnewykształcenie: średnie techniczne... 

Komenda Miejska Policji w Gdyni

Gdynia
7 dni temu
 ...wykonywanych zadań na stanowisku znajomość kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania karnego, ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji, Znajomość przepisów i procedur, Zdolność rozmowy z ludźmi, Znajomość psychologii, Kopia poświadczenia bezpieczeństwa... 
Podróż służbowa
Praca na dyżurze

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Bydgoszcz
1 dzień temu
 ...Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw wsparcia technicznego w Wydziale Teleinformatyki 00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy... 
Własną działalnością
Praktyka/staż
Umowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
4 dni temu
 ...Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz do spraw utrzymania infrastruktury technicznej obiektów KGP w Zespole ds. Utrzymania Systemów Infrastruktury Technicznej Wydziału Inwestycji... 
Podróż służbowa
Praca na wysokości
System 2/2

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
4 dni temu
 ...Numer oferty: StPr/24/0170 Obowiązki: Obowiązki wynikające z zadań Policji. Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: ~ średnie ogólnokształcące Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: średnie zawodowe średnie zawodowe 4-letnie średnie branżowe... 
Umowa o pracę
Bezpośredni pracodawca

Centralna Baza Ofert Pracy

Żary, Lubuskie
4 dni temu
 ...Komenda Miejska Policji w Gdyni Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Kadr i Szkolenia w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni 81-350 Gdynia Ul. Portowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:... 
Umowa na zastępstwo
Umowa o pracę

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdynia
4 dni temu

5000 zł

 ...11) bieżące wprowadzanie danych do programu informatycznego oraz przygotowywanie sprawozdawczości; 12) współpraca z radcą prawnym, policją, sądem, prokuraturą, OPS, Domami Dziecka i instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną... 
Praca na pełen etat

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KLUCZBORKU

Kluczbork, Opolskie
17 dni temu
 ...tworzeniu planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału. Współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności Policją i Strażą Pożarną. Współuczestniczy w prowadzeniu spraw z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych. Uczestniczy w przygotowaniu... 
Podróż służbowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Radymno, Podkarpackie
11 dni temu
 ...budynek, w którym znajduje się Wydział Ogólny CLKP jest dwupiętrowy, jest chroniony przez pracowników ochrony Komendy Głównej Policji, nie jest wyposażony w windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, wejście do budynku... 
Podróż służbowa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Warszawa
6 dni temu