Średnia wypłata: zł4397 /miesięcznie

Więcej statystyk
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Praca biurowa przy użyciu komputera, praca poza siedzibą urzędu - przeprowadzenie oględzin na terenie powiatu nowosądeckiego, stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy, siedziba Inspektoratu niedostępna dla osób niepełnosprawnych...
Zasugerowane
Podróż służbowa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu dla ...

Nowy Sącz
10 dni temu
 ...Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie ul. K. Pułaskiego 6 42 - 300 Myszków z dopiskiem na kopercie "Nabór - referent prawny" Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w... 
Zasugerowane

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie

Myszków, Śląskie
10 dni temu
 ...Referent prawny Miejsce pracy: Wrocław Twój zakres obowiązków Osoba na tym stanowisku: Rozpatruje odwołania i zażalenia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Prowadzi postępowania nadzwyczajne określone w przepisach... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca na pełen etat
Umowa o pracę
Praca w dni powszednie

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wrocław
25 dni temu

4600 zł

Zakres obowiązków: Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy: prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych...
Zasugerowane
Praca tymczasowa
Praca na pełen etat
Praca fizyczna

Areszt Śledczy w Warszawie - Służewcu Urząd Pracy m.st. Wars...

Warszawa
2 dni temu
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Mianowanie WYMAGANIA: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Zawody: Pozostali funkcjonariusze Służby Więziennej Inne wymagania: Kandydat powinien posiadać wykształcenie średnie i obywatelstwo polskie. Pełnienie służby w systemie jednozmianowym...
Zasugerowane
Praca na wysokości

ARESZT SLEDCZY W WARSZAWIE-GROCHOWIE

Warszawa
3 dni temu

4739 zł

Zakres obowiązków: Pełnienie służby w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Pozostali funkcjonariusze Służby Więziennej Inne wymagania: Kandydat powinien posiadać wykształcenie...
Zasugerowane
Praca na pełen etat

ARESZT SLEDCZY W WARSZAWIE-GROCHOWIE Urząd Pracy m.st. Warsz...

Warszawa
2 dni temu
 ...Ekspert Wyceny Ryzyka Prawnego Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Tworzymy innowacyjne rozwiązania w modelowaniu rezerw na ryzyko prawne, Badamy dane i dostosowujemy modele do bieżących potrzeb ryzyka kredytowego, Wpływamy na rozwój narzędzi... 
Zasugerowane
Praca zdalna

PKO Bank Polski SA

Warszawa
13 dni temu
 ...koordynacją kontroli zarządzczej przygotowywanie pism procesowych przygotowywanie pism, które powinny byc opiniowane przez radcę prawnego na podstawie przepisów szczególnych przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz wyjaśnień... 
Zasugerowane
Praca fizyczna
Praca siedząca
4 godziny dziennie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolski...

Opole
16 dni temu
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Praca przy komputerze, także poza siedzibą Inspektoratu, praca na VI piętrze, pomieszczenia biurowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - winda oraz drzwi o odpowiedniej szerokości prowadzenie postępowań...
Zasugerowane
Praca zdalna
Telepraca

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie

Myszków, Śląskie
10 dni temu
Ogłoszenia o pracy Data: 2023-08-31T00:00:00 Stanowisko: Referent prawny_Ogłoszenie Nr 126352 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 70-502 Szczecin Wały Chrobrego 4 Ogłoszenie nr 126352 / 31.08.2023 Dołącz do nas jako: referent prawny Wydział... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca stała
Umowa
Praca siedząca
Praca fizyczna
4 godziny dziennie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska W Szczecinie

Szczecin
2 miesięcy temu
 ...informacji w tym zakresie, Współpracuje przy realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi (np. wydziałem kadr, wydziałem prawnym, referatem spraw pracowniczych i socjalnych) w celu zgodnego z przepisami i obowiązującymi regulaminami wykonywania zadań Izby jako... 
Zasugerowane
Praca fizyczna
4 godziny dziennie
Jedna zmiana

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Wrocław
1 dzień temu
 ...Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw do spraw organizacyjno-administracyjnych i archiwum Referat...  ...wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowych informacji udziela: Elżbieta... 
Zasugerowane
Praca fizyczna
Podróż służbowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Łódź
5 dni temu
 ...pracowników ochrony, z uwzględnieniem sprawdzeń w dostępnych systemach informatycznych i bazach danych, Sprawdza pod względem formalno-prawnym akta osób wpisanych na listy kwalifikowanych pracowników ochrony, a w przypadku prowadzenia postępowań karnych wobec tych osób... 
Zasugerowane
Praca na wysokości

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warszawa
2 dni temu
 ...Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw obsługi bezpośredniej w Referacie Obsługi Bezpośredniej...  ...wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne... 
Zasugerowane
Umowa na zastępstwo
Umowa o pracę

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Puck, Pomorskie
5 dni temu
 ...podatkowych poprzez udzielanie informacji na zapytania w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zapewniając dostęp do informacji prawnej Wprowadza do systemów informatycznych dane szczegółowe z deklaracji, zeznań i innych dokumentów oraz zatwierdza te dane w celu... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praktyka/staż
Umowa na zastępstwo
Umowa
Praca zdalna
4 godziny dziennie

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Żagań, Lubuskie
3 dni temu
 ...archiwizację otrzymanej i wytworzonej dokumentacji służbowej i urzędowej, prowadzi zbiory, aktualizuje i archiwizuje nieaktualne przepisy prawne oraz odpowiada za bieżące i okresowe zapoznawanie z nimi pracowników i policjantów w celu utrzymania wysokiego poziomu wiedzy... 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódź
3 dni temu
Zakres obowiązków: sporządzanie dokumentacji kadrowej wprowadzanie danych do systemu kadrowego ewidencja i rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich rozliczanie delegacji sporządzanie raportów i analiz kadrowych ścisła współpraca z działem...
Podróż służbowa
Umowa

BetaMed S.A.

Chorzów
6 dni temu
 ...Żwirki i Wigury 1c, 00-909 Warszawa 60.   3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Dowódcy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z prowadzoną rekrutacją na... 
Własną działalnością
Umowa
Praca fizyczna

1. Baza Lotnictwa Transportowego

Warszawa
3 dni temu
 ...Zajmujemy się świadczeniem pomocy prawnej głównie dla przedsiębiorców, prowadzących działalność w różnej skali i różnorodnych branżach. Patrzymy na biznes z szerszej perspektywy oferując praktyczne rozwiązania dostosowane do celów biznesowych naszych klientów. W związku... 
Własną działalnością
Praca na pełen etat
Umowa

MKW Legal Kancelaria Prawna

Warszawa
17 dni temu
 ...Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Pierwszym Dziale...  ...wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne... 
Umowa na zastępstwo
Umowa o pracę
Praca fizyczna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdańsk
5 dni temu
 ...ujawnionych źródłach przychodu; ustalanie zobowiązań podatkowych; orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe prowadzi wymagane ewidencje i rejestry ewidencjonuje dokumenty... 
Praktyka/staż
Praca siedząca
Praca na wysokości
Praca fizyczna
Umowa
4 godziny dziennie

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Kraków
8 dni temu
 ...ujawnionych źródłach przychodu; ustalanie zobowiązań podatkowych; orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe prowadzi wymagane ewidencje i rejestry ewidencjonuje dokumenty... 
Praca siedząca
Praca na wysokości
Praca fizyczna
4 godziny dziennie

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Kraków
8 dni temu
 ...doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego znajomość przepisów ustaw w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, Ordynacji... 
Praca fizyczna
4 godziny dziennie

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Głubczyce, Opolskie
4 dni temu
Warunki pracy ~ Praca jednozmianowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą(     oględziny,kontrole budów i obiektów budowlanych w terenie) na obszarze powiatu sławieńskiego, ~Codzienne przyjęcia interesantów, ~Udzielanie informacji telefonicznie, ~Praca przy komputerze...
Podróż służbowa
Jedna zmiana
4 godziny dziennie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sławnie

Sławno, Zachodniopomorskie
4 dni temu
Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy ...
Praca zdalna
4 godziny dziennie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
3 dni temu
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca przeważnie siedząca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego...
Praca siedząca

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Łódź
4 dni temu
 ...Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji...  ...ustaw w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn... 
Umowa na zastępstwo
Praca fizyczna
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Głubczyce, Opolskie
4 dni temu
 ...wnioskiem o ogłoszenie upadłości; dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej; o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli Prowadzi sprawy w szczególności w zakresie: ulg w spłacie zobowiązań podatkowych... 
Praca siedząca

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Gdynia
4 dni temu
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa; Kontakt z klientem zewnętrznym; Zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: ~ Narzędzia i...
Praca siedząca
Tydzień

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Olsztyn
8 dni temu

1790,3 zł

 ...dokumentów, - prowadzenie rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowanie prawidłowego obiegu dokumentów, - przygotowywanie projektów opinii prawnych, - przygotowywanie i kompletowanie załączników do pism, - obsługa urządzeń biurowych. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Praca na pełen etat

Powiatowy Urząd Pracy Zgierzu

Łódź
2 dni temu