Praca Sąd rejonowy Bydgoszcz

37 ofert

Dyrektor Handlowy FMCG

 ...trudnych sytuacjach Michael Page International (Poland) Sp. z o.o. (nr licencji agencji zatrudnienia: 6359), ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, NIP: 525-23-45-586, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial KRS, Nr KRS 0000241698, Kapitał zakładowy: 3.620.000 zł... 
Bydgoszcz
1 dzień temu

PRACOWNIK SOCJALNY (NR 0117)

3300 zł

 ...sporządzanie wywiadów rodzinnych, dokonywanie ustaleń we współpracy z właściwym Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, współuczestniczenie w tworzeniu planu pomocy dziecku. Współpraca z sądem, ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Inne... 
Bydgoszcz
12 godziny temu

Project Manager Bydgoszcz

 ...z .o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-719 Bydgoszcz ul. Fordońska 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298882, NIP: 967-128-00-08 oraz REGON: (***) ***-****... 
Bydgoszcz
2 miesięcy temu

UX Designer Bydgoszcz / lub zdalnie

 ...z .o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-719 Bydgoszcz ul. Fordońska 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298882, NIP: 967-128-00-08 oraz REGON: (***) ***-****... 
Bydgoszcz
2 miesięcy temu

Front-end Developer Bydgoszcz / lub zdalnie

 ...z .o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-719 Bydgoszcz ul. Fordońska 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298882, NIP: 967-128-00-08 oraz REGON: (***) ***-****... 
Bydgoszcz
2 miesięcy temu

New Business Manager Bydgoszcz, Warszawa

 ...z .o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-719 Bydgoszcz ul. Fordońska 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298882, NIP: 967-128-00-08 oraz REGON: (***) ***-****... 
Bydgoszcz
2 miesięcy temu

PHP Developer - Mid / Senior Bydgoszcz / lub zdalnie

 ...z .o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-719 Bydgoszcz ul. Fordońska 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298882, NIP: 967-128-00-08 oraz REGON: (***) ***-****... 
Bydgoszcz
2 miesięcy temu

OPIEKUN (NR 0034)

2800 zł

 ...potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny,7) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwościgane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,8) osoba, która nie figuruje w bazie danych... 
Bydgoszcz
12 godziny temu

PEDAGOG (NR 0118)

3300 zł

 ...orzeczeń. Ścisła współpraca z wychowawcą prowadzącym proces wychowawczy dziecka, psychologiem oraz pracownikiem socjalnym. Współpraca z sądem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz z instytucjami zajmującymi się sprawami wychowanków i ich rodzin. Inne wymagania [Inne... 
Bydgoszcz
12 godziny temu

Młodszy Elektromonter Sieciowy

 ..., jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, REGON: (***) ***-****, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy... 
Bydgoszcz
5 dni temu

PIELĘGNIARKA(RZ) / RATOWNIK MEDYCZNY (NR 0133)

2800 zł

 ...korzysta z pełni prawpublicznych;2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślneprzestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowoumarzający... 
Bydgoszcz
12 godziny temu

Rzemieślnik

 ...skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług... 
Bydgoszcz
5 dni temu

oskarżyciel skarbowy

4673,51 zł

 ...wykroczenia skarbowe prowadzeni postępowania mandatowe wykonuje zadania oskarżyciela publicznego, sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu oraz popiera je przed sądem opracowuje i wnosi zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia prowadzi dochodzenia w sprawach... 
Bydgoszcz
9 dni temu

Magazynier

 ...prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: - w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby... 
Bydgoszcz
15 dni temu

Kierownik Oddziału

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Bydgoszcz
9 dni temu

Kasjer Doradca

 ...prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: - w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby... 
Bydgoszcz
15 dni temu

Lider zmiany

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Bydgoszcz
20 dni temu

Przedstawiciel Handlowy ds. Gastronomii

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Bydgoszcz
12 dni temu

Kierownik Działu Ekonomicznego i Administracyjnego

 ...~pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, ~osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ~wykształcenie wyższe II stopnia, kierunkowe... 
Bydgoszcz
4 dni temu