Praca Sggw

42 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Asystent - Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności, SGGW

 ...polskim Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty: ~podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW, ~kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami; ~życiorys; ~odpis dyplomu magisterskiego; ~wykaz prac opublikowanych i przyjętych do... 

Labro Int

Warszawa
2 miesięcy temu

Asystent - Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW

 ....1 i 110 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz w Statucie SGGW: ~posiadają stopień naukowy doktora; ~czynna znajomość co najmniej jednego języka obcego; ~posiadają wiedzę i dorobek w zakresie... 

Labro Int

Warszawa
2 miesięcy temu

Asystent - Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW

 ...Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa Katedra Botaniki OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Katedra Botaniki Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie zatrudni specjalistę o wysokich kwalifikacjach na stanowisku asystenta naukowego. Kandydat powinien posiadać ukończone... 

Labro Int

Warszawa
2 miesięcy temu

Assistant Professor position

OFFER DESCRIPTION DIRECTOR OF THE FOREST SCIENCE INSTITUTE AT WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES – SGGW IN WARSAW announces a one-stage competition for the position of assistant professor at the Department of Forest Utilization at the Warsaw University of... 

Warsaw University of Life Sciences –SGGW

Warszawa
12 dni temu

Główny Specjalista ds. informatyki

 ...przygotowywaniu scenariuszy testowych Współdziałanie z zespołem i zapewnienie jakości Wsparcie merytoryczne i informatyczne pracowników SGGW w zakresie systemu SIMPLE oraz elektronicznego obiegu dokumentów (EZD), w tym w szczególności: utrzymywanie i nadzór nad aktualnie... 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Warszawa
7 dni temu

Asystent - Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW

 ...w Warszawie, ul Nowoursynowska 159C, bud.32, pokój B 88 następujące dokumenty: ~podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGGW, ~kwestionariusz osobowy, ~życiorys, ~odpis dyplomu ukończenia studiów, ~wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku (wymagane... 

Labro Int

Warszawa
2 miesięcy temu

Samodzielny biotechnolog - Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW

 ...motywacyjnego, wykazu publikacji, oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie do dnia 15.08 2013 r., na adres poczty elektronicznej: knp@sggw.pl. Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę... 

Labro Int

Warszawa
2 miesięcy temu

Specjalista

 ...jednej z największych uczelni w kraju Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy Zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW Dodatkową opiekę lekarską... 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Warszawa
14 dni temu

Asystent naukowy - Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW

 ...Rolnictwa i Biologii, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.09.2013 LINK DO STRONY: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agronomia OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Katedra Agronomii - Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej... 

Labro Int

Warszawa
2 miesięcy temu

Specjalista naukowo-techniczny w Katedrze Inżynierii Wodnej, SGGW

 ...) oraz SEGMO (do wyznaczania przepływów maksymalnych np. modelu opad-odpływ) ~umiejętność posługiwania się programem stosowanym na SGGW do planowania i sprawozdawczości dydaktycznej ~duża dyspozycyjność związana z wyjazdami na badania terenowe ~biegłość w obsłudze komputera... 

Labro Int

Warszawa
2 miesięcy temu

Asystent - Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Nauk Morfologicznych SGGW

 ...mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w art. 109, pkt. 1-5 ww. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie SGGW (zał. 6, pkt. 6): ~posiadają tytuł zawodowy magistra biologii (w zakresie biologii zwierząt) lub lekarza weterynarii i uzyskały... 

Labro Int

Warszawa
2 miesięcy temu

Assistant Professor (Research and Teaching)

 ...113 of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668) as well as the Statute of WULS-SGGW (§ 89 and Appendix 2). Eligibility criteria The applicants should submit: An application for employment to Rector of... 

Warsaw University of Life Science - SGGW, Institute of Wood ...

Warszawa
miesiąc temu

Asystent naukowo-dydaktyczny - Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

 ...wysokich kwalifikacjach do pracy na pełnym etacie asystenta naukowo-dydaktycznego w Samodzielnym Zakładzie Biologii Mikroorganizmów WRiB SGGW.O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w art. 109, pkt.1-5 ww. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 

Labro Int

Warszawa
2 miesięcy temu

Starszy specjalista - Katedra Fizjologii Roślin SGGW

 ...życiorysu, listu motywacyjnego, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych do dnia 25.11.2013 r. na adres poczty elektronicznej kfr@sggw.pl Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną... 

Labro Int

Skierniewice, Łódzkie
2 miesięcy temu

Szukam stażu- Warszawa i okolice

Jestem absolwentką weterynarii na SGGW i poszukuję lecznicy, w której mogłabym odbyć staż z UP z możliwością późniejszego zatrudnienia. Chętnie prześlę swoje CV lub umówię się na rozmowę. Kontakt: ****@*****.***
Warszawa
29 dni temu