Według danych statystycznych wypełnienie pola "miasto" zwiększa szansę na znalezienie pożądanej oferty o 83.7%.

Praca Wychowawca

1-20 z 240 wyników

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  -  Mikołów, Śląskie
prowadzenie zajęć z młodzieżą; pomoc dziecku w kompensowaniu braków z zakresu wiedzy szkolnej i poszerzaniu jego wiedzy; określanie kierunku i programu działań, śledzenie efektów pracy i weryfikacji prognozy; praca z rodzicami lub opiekunami dziecka; prowadzenie...
9 dni temu
Szkola Podstawowa nr 83  -  Wrocław
Zakres obowiązków Praca z dziećmi w świetlicy. Praca w godz.: 6:00-17:00. Oferta dostępna w sali C. Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 798 68 69 w. 112 Inne wymagania wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne, staż pracy: brak wymagań
9 dni temu
Dom Dziecka Nr1, Aleja Zjednoczenia 34 Warszawa  -  Warszawa
Poszukujemy wychowawcy na pełny etat 40h, wymagane wykształcenie wyższe: pedagogiczne, resocjalizacyjne, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, psychologia. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną dysfunkcyjną.
8 dni temu
Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze ,,NADZIEJA"  -  Mysłowice 2400 zł
Zakres obowiązków Praca opiekuńczo wychowawcza nad dziećmi i młodzieżą. Praca trzy zmianowa ( w tym nocki )Wymagania : wykształcenie wyższe pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub inny kierunek, którego program...
16 dni temu
Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałmi Sportowymi  -  Gdańsk 1800 zł
Zakres obowiązków Sprawowanie opieki i prowadzenie zajęć dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej. Prowadzenie dziennika zajęć. Realizowanie zadań zgodnie z planem pracy świetlicy. Kontrolowanie wyjścia ucznia do domu z osobą wskazaną w oświadczeniu rodziców...
4 dni temu
POWIATOWE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA w Lubinie  -  Lubin, Dolnośląskie 2000 zł
Zakres obowiązków zapewnienie opieki wychowankom w placówce opiekuńczo-wychowawczej, praca indywidualna z dzieckiem, udzielanie pomocy dziecku w rozwiązywaniu problemów, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, opieka zdrowotna i kształtowanie nawyków prozdrowotnych, organizowanie...
3 dni temu
ZESPÓŁ SZKÓŁ W NEKLI  -  Nekla, Wielkopolskie 2000 zł
Zakres obowiązków Wychowawca w świetlicywynagrodzenie zgodnie z KARTĄ NAUCZYCIELA Inne wymagania * wykształcenie wyższe magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne
1 godzinę temu
POWIATOWY DOM DZIECKA W GUBINIE  -  Gubin, Lubuskie 2500 zł
Zakres obowiązków prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży przebywających w placówce, współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi, instytucjami, PCPR, szkołami, kuratorami sądowymi, placówkami medycznymi, prowadzenie dokumentacji wychowanków...
1 godzinę temu
WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I...  -  Wrocław 2700 - 3500 zł
Zakres obowiązków Prowadzenie działań wspierająco-aktywizujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami, giagnozowanie oraz tworzenie indywidualnych programów. Praca w godz.: 7:30-15:30 lub 8:30-16:30...
8 dni temu
Powiatowy Dom Dziecka w Żarach  -  Żary, Lubuskie 2250 zł
Zakres obowiązków Organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej i opiekuńczej na terenie placówki, odpowiedzialność za realizację zadań wynikających z indywidualnego planu pracy z dzieckiem. Inne wymagania Kierunek/ Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza...
2 dni temu
Dom Integracyjno-Rodzinny  -  Gdańsk 2272 - 2957 zł
 ...kierunku pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, 2 letnie doświadczenie zawodowe, uprawnienia do wykonywania zawodu wychowawcy, określone w art.. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, posiadanie obywatelstwa polskiego.... 
22 dni temu
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"  -  Warszawa 2800 zł
Dane dotyczące wymagań Opis wymagań: Wymagania: wykształcenie- wyższe w tym licencjat; kierunek: pedagogika, resocjalizacja inne; zakres obowiązków: organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z powierzoną grupą dzieci oraz indywidualnej pracy z wychowankiem w oparciu...
16 dni temu
kontakt przez PUP  -  Niepołomice, Małopolskie 2200 zł
Zakres obowiązków praca z młodzieżą 15-18 lat,prowadzenie zajęć wychowawczych
22 dni temu
Ochotnicze Hufce Pracy  -  Szczecin
 ...System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną Zawód: Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej Zapewnienie zakwaterowania... 
Jooble aplikowanie 16 dni temu
Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy  -  Dzierżoniów, Dolnośląskie 2320 zł
Zakres obowiązków opiekun - wychowawca grupy młodzieży Inne wymagania wykształcenie : wyższe, kierunek pedagogika, mile widziane doświadczenie zawodowe, predyspozycje do pracy z młodzieżą , umiejętność prowadzenia kół zainteresowań, umiejętności artystyczne
8 dni temu
MCK Barlinek  -  Szczecin
praca wychowawcza z młodzieżą Wymagania konieczne Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ :brak wyższe (w tym licencjat), typ :pedagogiczne
26 dni temu
Ochotnicze Hufce Pracy  -  Niepołomice, Małopolskie
 ...System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną Zawód: Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej Zapewnienie zakwaterowania... 
Jooble aplikowanie 16 dni temu
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mój Dom"  -  Radzyń Podlaski, Lubelskie 2000 zł
Zakres obowiązków praca z dziećmi i młodzieżą Inne wymagania kandydat powinien posiadać następujące cechy: umiejetność pracy w zespole, dyspozycyjność, dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą
19 dni temu
kontakt przez PUP  -  Chrzanów, Małopolskie
Zakres obowiązków opieka nad dziećmi w świetlicy szkolnej, pomoc w odrabianiu zadań domowych, opieka nad uczniami w czasie obiadu, organizacja zajęć w czasie oczekiwania na rodziców Inne wymagania wykształcenie wyższe pedagogiczne
8 dni temu
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1  -  Łódź 2240 zł
Zakres obowiązków Opieka i praca z dziećmi, doraźnie praca w terenie, prowadzenie dokumentacji. Równoważny system pracy. Miejsce pracy: ul. Krokusowa 15/17 oraz ul. Gazowa 8. Inne wymagania Uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny ...
11 dni temu