25 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

4876,7 zł

 ...urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej ( kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia... 

Służba Cywilna

Bielsko-Biała
miesiąc temu
 ...motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz wskaż w liście motywacyjnym: stanowisko, komórkę, jednostki organizacyjną oraz numer ogłoszenia BIP KPRM. Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy... 

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Katowice
3 dni temu
 ...wsparcia pracy dyrektora Biura. Koordynuje działania związane z aktualizacją informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej Urzędu dotyczące zakresu działania BA celem zapewnienia klientom Urzędu rzetelnych i bieżących danych w... 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice
10 dni temu
 ...motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz wskaż w liście motywacyjnym: stanowisko, komórkę, jednostki organizacyjną oraz numer ogłoszenia BIP KPRM. Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy... 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Katowice
3 dni temu
 ...motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz wskaż w liście motywacyjnym: stanowisko, komórkę, jednostki organizacyjną oraz numer ogłoszenia BIP KPRM. Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy... 

Służba Cywilna

Katowice
18 dni temu
 ...wydziałem - nadzór i koordynacja współpracy z Radami Sołeckimi i Osiedlowymi Druki: oświadczeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych, kwestionariusz osobowy kandydata oraz obowiązek informacyjny RODO są dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Skoczowie... 

GMINA SKOCZÓW

Skoczów, Śląskie
18 dni temu
 ...motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz wskaż w liście motywacyjnym: stanowisko, komórkę, jednostki organizacyjną oraz numer ogłoszenia BIP KPRM. Prześlij swoją ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego – decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Jeśli... 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Katowice
5 dni temu
 ...motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz wskaż w liście motywacyjnym: stanowisko, komórkę, jednostki organizacyjną oraz numer ogłoszenia BIP KPRM. Prześlij swoją ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego – decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Jeśli... 

Służba Cywilna

Katowice
miesiąc temu
 ...motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz wskaż w liście motywacyjnym: stanowisko, komórkę, jednostki organizacyjną oraz numer ogłoszenia BIP KPRM. Prześlij swoją ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego – decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Jeśli... 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Katowice
4 dni temu
 ...Jeżeli złożysz oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych innej treści niż wskazane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip) Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (winb) Twoja aplikacja zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Długość... 

Służba Cywilna

Katowice
18 dni temu
 ...motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz wskaż w liście motywacyjnym: stanowisko, komórkę, jednostki organizacyjną oraz numer ogłoszenia BIP KPRM. Prześlij swoją ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego – decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Jeśli... 

Służba Cywilna

Katowice
miesiąc temu
 ...spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce O Urzędzie Pracuj z nami Dokumenty dla kandydata do pracy: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie... 

Służba Cywilna

Katowice
miesiąc temu
Zakres obowiązków: SZCZEG�?Y I DODATKOWE INFORMACJE O NABORZE NA STRONIE- KOMENDANT WOJEW�DZKI POLICJI W KATOWICACH OG?ASZA ROZPOCZ?CIE PROCEDURY DOBORU KANDYDAT�W DO S?U?BY NA STANOWISKO: RATOWNIK MEDYCZNY ZESPO?U MEDYCZNEGO W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH...

KOMENDA WOJEW�DZKA POLICJI W KATOWICACH / KOMENDA MIEJSKA PO...

Katowice
26 dni temu
 ...Jeżeli złożysz oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych innej treści niż wskazane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip) Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (winb) Twoja aplikacja zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Długość... 

Służba Cywilna

Katowice
2 miesięcy temu
 ...motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz wskaż w liście motywacyjnym: stanowisko, komórkę, jednostki organizacyjną oraz numer ogłoszenia BIP KPRM. Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy... 

Służba Cywilna

Katowice
miesiąc temu
 ...motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz wskaż w liście motywacyjnym: stanowisko, komórkę, jednostki organizacyjną oraz numer ogłoszenia BIP KPRM. Prześlij swoją ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego – decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Jeśli... 

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Katowice
4 dni temu
 ...Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy składaniu dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie BIP Urzędu: W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane... 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice
2 dni temu

3200 zł

 ...ogólnodostępną aplikację Microsoft Teams (minimalne wymagania sprzętowe, systemowe i techniczne dostępne są pod adresem https://kzgm.katowice.pl/bip/przepisy-prawne/regulaminy-i-instrukcje/5239-regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-kzgm-w-katowicach-obowiazuje-od-04-05-... 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

Katowice
26 dni temu
 ...Jeżeli złożysz oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych innej treści niż wskazane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip) Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (winb) Twoja aplikacja zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Długość... 

Służba Cywilna

Katowice
miesiąc temu