Praca Bip Gdańsk

1-6 z 6 wyników

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Gdańsk
 ...do kolejnych etapów naboru o ich terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki naboru są opublikowane w BIP WIOŚ i BIP KPRM oraz siedzibie urzędu. Oferty osób niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 7 dni od zakończenia naboru.... 
1 dzień temu
WIOŚ Gdańsk  -  Gdańsk
 ...do kolejnych etapów naboru o ich terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki naboru są opublikowane w BIP WIOŚ i BIP KPRM oraz siedzibie urzędu. Oferty osób niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 7 dni od zakończenia naboru.... 
20 godzin temu
Kuratorium Oświaty w Gdańsku  -  Gdańsk
 ...podlegają rozpatrzeniu. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Wzór oświadczeń dostępny pod adresem: http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=607 Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zostaną powiadomione/powiadomieni... 
4 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  -  Gdańsk
 ...późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób... 
2 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku  -  Gdańsk
 ...podpisem. Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23 . Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów... 
1 dzień temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  -  Gdańsk
 ...późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób... 
2 dni temu