Praca Kprm

40 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

referent

 ...działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Nabór odbędzie się w Poznaniu, Wynik naboru opublikujemy w BIP KPRM i BIP IAS Poznań, Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia wybranego... 

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Poznań
18 godzin temu

referent

 ...systemu eRecruiter. Wynik naboru zostanie opublikowany na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz w Biuletynie KPRM. Kandydat wskazany do zatrudnienia podlega ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia... 

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Szczecin
1 dzień temu

referent

 ...epidemiczną rekrutacja może być przeprowadzona w trybie zdalnym/on-line. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie... 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań
6 dni temu

referent

 ...informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+. Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu... 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu

inspektor wojewódzki

 ...epidemiczną rekrutacja może być przeprowadzona w trybie zdalnym/on-line. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe geodezyjne... 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań
1 dzień temu

młodszy kontroler skarbowy

 ...informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+.   Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu... 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
18 godzin temu

starszy inspektor

 ...:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Komenda Wojewódzka Policji Korfantego 2 45-077 Opole z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 27 BIP KPRM" i z adresem nadawcy na kopercie

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Opole
18 godzin temu

główny specjalista

 ...: statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na... 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa
18 godzin temu

specjalista

 ...niepełnosprawnościami - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu procedury naboru w BIP KPRM, BIP WIOŚ w Poznaniu oraz w siedzibie urzędu. Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane... 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Konin
2 dni temu

specjalista

 ...: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na... 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa
8 dni temu

inspektor

 ...epidemiczną rekrutacja może być przeprowadzona w trybie zdalnym/on-line. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie... 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań
6 dni temu

referent

 ...niepełnosprawnościami - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu procedury naboru w BIP KPRM, BIP WIOŚ w Poznaniu oraz w siedzibie urzędu. Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane... 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Poznań
8 dni temu

inspektor wojewódzki

 ...epidemiczną rekrutacja może być przeprowadzona w trybie zdalnym/on-line. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe magisterskie... 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań
6 dni temu

starszy specjalista

 ...naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej... 

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu

inspektor wojewódzki

 ...niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami - ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP i stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach, - w... 

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Białystok
8 dni temu

starszy inspektor

 ...epidemiczną rekrutacja może być przeprowadzona w trybie zdalnym/on-line. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie geodezyjne... 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań
1 dzień temu

starszy inspektor wojewódzki

 ...informacja zwrotna. Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem. Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej. Wymagania związane ze... 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Szczecin
1 dzień temu

specjalista

 ...: statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na... 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa
18 godzin temu

młodszy księgowy

 ...informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+. Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu... 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
2 dni temu

starszy inspektor

 ...Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!! Do złożonych dokumentów w... 

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Gdańsk
18 godzin temu