Praca Kprm Warszawa

25 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Architekt korporacyjny

 ...~ ARIS System operacyjny ~ Windows O projekcie Zespół Architektury Informacyjnej Państwa, wspiera działalność KPRM ukierunkowaną na utrzymanie i rozwój Architektury Informacyjnej Państwa (AIP) i zapewnia wsparcie eksperckie na rzecz zespołów planujących... 

NASK

Warszawa
21 dni temu

Starszy Inspektor ds. Kontroli (nr ref. 80887)

 ...wymagania dodatkowe): - uprawnienia budowlane, - prawo jazdy kat. B.Szczeg�?owe informacje dotycz?ce og?oszenia znajd? Pa?stwo na stronach KPRM pod linkiem: numer og?oszenia 80887 lub na stronie G?�wnego Urz?du Nadzoru Budowlanego, w zak?adce "Pracuj z nami" Zawód:... 

G?�WNY URZ?D NADZORU BUDOWLANEGO Urz?d Pracy m.st. Warszawy ...

Warszawa
9 dni temu

sekretarz

 ...naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej... 

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa
3 dni temu

specjalista

 ...MON, Al. Niepodległości 218 - wejście od ul. Filtrowej (pn.-pt., w godz. 8.15-16.15). Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie... 

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Warszawa
8 dni temu

inspektor

 ...Narodowej Biuro Dyrektora Generalnego Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Dokumenty można składać osobiście - Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 - wejście od ul. Filtrowej (pn.-pt., w godz. 8.15-16.15). Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Warszawa
6 dni temu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

 ...przepisów Kodeksu cywilnego umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie KPRM. • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3... 

WIOŚ

Warszawa
2 miesięcy temu

samodzielny referent

 ...informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+.   Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu... 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu

starszy specjalista

 ...: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na... 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa
3 dni temu

naczelnik wydziału

 ...informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+.   Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu... 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu

inspektor

 ...informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+. Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu... 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu

specjalista

 ...Narodowej Biuro Dyrektora Generalnego Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa Dokumenty można składać osobiście - Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 - wejście od ul. Filtrowej (pn.-pt., w godz. 8.15-16.15). Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Warszawa
4 dni temu

główny specjalista

 ...: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na... 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa
11 godzin temu

referent

 ...informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+.   Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu... 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
4 dni temu

specjalista

 ...informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+.   Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu... 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu

Główny specjalista w Zespole Planowania i Analiz

 ...O nas Centrum Obsługi Administracji Rządowej jest instytucją gospodarki budżetowej, odpowiedzialną za kompleksową obsługę KPRM, pełni funkcję centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej. Zajmuje się realizacją szeregu usług na poziomie centralnym... 

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ INSTYTUCJA GOSPODARKI...

Warszawa
13 dni temu

specjalista

 ...krajowych Prezesa RM, przygotowuje i organizuje spotkania i wydarzenia z udziałem Prezesa RM oraz członków rządu i kierownictwa KPRM oraz uczestniczy w wizytach przygotowawczych, współpracuje przy realizacji zadań związanych z organizacją lotów krajowych Prezesa... 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu

G?�wny specjalista ds. zam�wien publicznych w BAF numer (og?oszenia 87952)

 ...prawnych przekazywanych do konsultacji mi?dzyresortowych, zwi?zanych z zam�wieniami publicznymi.Szczeg�?owe informacje na stronach KPRM pod linkiem: numer og?oszenia 87952 lub na stronie GUNB w zak?adce "Pracuj z nami". Zawód: Specjalista administracji publicznej... 

G?�WNY URZ?D NADZORU BUDOWLANEGO Urz?d Pracy m.st. Warszawy ...

Warszawa
6 dni temu

referendarz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszaw...

Warszawa
7 dni temu

radca

 ...: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na... 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa
4 dni temu