Średnia wypłata: zł4800 /miesięczne

Więcej statystyk
 ...Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny do spraw nadzoru i obsługi prawnej w Wydziale Prawnym i Nadzoru...  ...organy jednostek samorządu terytorialnego. Sporządza opinie prawne, udziela porad prawnych i wyjaśnień co do stosowania prawa i orzecznictwa... 
Zasugerowane
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Olsztyn
6 dni temu
Warunki pracy i płacy Miejsce pracy: Saperska 1, 10-073 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji personalnej żołnierzy. Sporządzanie dokumentacji związanej z wyznaczaniem, przenoszeniem, zwalnianiem ze służby...
Zasugerowane
Praca tymczasowa
Praca na pełen etat
Umowa o pracę
Praca od zaraz
Jedna zmiana
Tydzień

Jednostka Wojskowa Nr 2234

Olsztyn
6 dni temu
Numer oferty: StPr/24/0673 Obowiązki: Współudział w opracowywanio projektów, kierunków i sposobów realizacji zadań zabezpieczenia technicznego. Udział w opracowywaniu rocznych i miesięcznych planów zasadniczych Dowódcy Dywizji. Monitorowanie i koordynowanie potrzeb ...
Zasugerowane
Umowa o pracę
Umowa na zastępstwo
Bezpośredni pracodawca
System 3/1

Centralna Baza Ofert Pracy

Olsztyn
1 dzień temu
Warunki pracy i płacy Miejsce pracy: Wrocławska 3, 10-283 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie Zakres obowiązków: Współudział w opracowywanio projektów, kierunków i sposobów realizacji zadań zabezpieczenia technicznego. Udział w opracowywaniu rocznych...
Zasugerowane
Praca tymczasowa
Praca na pełen etat
Umowa o pracę
Umowa na zastępstwo
Praca od zaraz
Jedna zmiana
Tydzień
System 3/1

Jednostka Wojskowa Nr 2234

Olsztyn
1 dzień temu

5000 zł

 ...oferty: Przygotowywanie wzorów umów, aneksów, porozumień wewnętrznych aktów normatywnych we współpracy z komórkami ZDW oraz Radcą Prawnym. 2. Współpraca z komórkami/jednostkami merytorycznymi w zakresie przygotowywania odpowiedzi na roszczenia, skargi, wnioski,... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca na pełen etat
Umowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Miejski Urząd Pracy w O...

Olsztyn
1 dzień temu
 ...Przetwarzanie odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji i dążenia do zawarcia z Tobą umowy o pracy lub innej umowy cywilno - prawnej. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania... 
Zasugerowane
Praca od zaraz
Umowa

Rekeep Polska SA

Olsztyn
10 dni temu
 ...Przetwarzanie odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji i dążenia do zawarcia z Tobą umowy o pracy lub innej umowy cywilno - prawnej. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania... 
Zasugerowane
Wypłata co tydzień
Praca od zaraz
Umowa

Rekeep Polska SA

Olsztyn
13 dni temu
Bądź jednym z pierwszych
 ...wysokim poziomie stabilna podstawa i comiesięczna prowizja od sprzedaży, · możliwość wyboru formy zatrudnienia (Umowa cywilno-prawna + płatny ZUS/ B2B), · oferujemy pakiet benefitów pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, karta Multisport) Jeżeli... 
Zasugerowane
Praca zdalna
Praca 1 miesiac
Umowa

Selvoy

Olsztyn
7 dni temu

4731,37 zł

 ...przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu. Pracownikom... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Umowa na zastępstwo
Umowa

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

Olsztyn
3 dni temu
 ...17A, 10-416 Olsztyn. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora) i przechowywane będą do czasu jego zakończenia. Ma Pan/Pani prawo dostępu do... 
Zasugerowane
Praca stała
Praca na pełen etat
Podróż służbowa
Umowa
Olsztyn
3 dni temu
 ...przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do... 
Zasugerowane
Praca stała
Umowa

Styl Drzewa Sp. z o.o.

Olsztyn
2 dni temu
 ...księgowych i płacowych- PUMA, Płatnik prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań finansowych oraz rozliczeń publiczno - prawnych (ZUS, US i inne) Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia... 
Zasugerowane
Umowa na zastępstwo
Umowa
4 godziny dziennie

Służba Cywilna

Olsztyn
3 dni temu
 ...przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do... 
Zasugerowane
Ciekawy zawód
Praca zdalna
Umowa
Elastyczny czas pracy

ELEKTRO MED

Olsztyn
2 dni temu
 ...Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z...  ...Sporządzanie sprawozdań wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne. 8. Prowadzenie spraw finansowo księgowych polegających na... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca tymczasowa
Umowa o pracę
Praca od zaraz
Umowa
Praca fizyczna
Dwie zmiany
Tydzień

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

Olsztyn
2 dni temu
 ...opieka medyczna i karta MultiSport dostęp do bezpłatnego i anonimowego programu doradztwa w zakresie psychologicznym, finansowym i prawnym cykliczne szkolenia konkursy dla pracowników (atrakcyjne nagrody w tym wycieczki zagraniczne poza UE) Benefity... 
Zasugerowane
Praca stała
Umowa
Elastyczny czas pracy

eService Sp. z o.o.

Olsztyn
3 dni temu
 ...kwalifikacje z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.Wymagania dodatkowe:- obywatelstwo polskie,- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne... 
Praca na pełen etat
Umowa o pracę
Bezpośredni pracodawca

Centralna Baza Ofert Pracy

Olsztyn
8 dni temu
 ...finanse. Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Biegła znajomość Excela, znajomość analizy ekonomicznej... 
Własną działalnością
Praca na pełen etat
Praca tymczasowa
Umowa o pracę
Praca od zaraz
Praca fizyczna
Jedna zmiana
Tydzień

Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Olsztyn
8 dni temu
 ...przyjaznego zespołu Benefity umowa o pracę premia za sprzedaż rabat pracowniczy do 25% EAP- wsparcie psychologiczne, prawno-finansowe Etapy rekrutacji Rozmowa telefoniczna Spotkanie Decyzja o zatrudnieniu Pepco - Sklepy Pepco jest znaną... 
Umowa
Umowa o pracę

Pepco - Sklepy

Olsztyn
3 dni temu
 ...administrator danych przetwarza dane osobowe, oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania? Dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia...  ..., na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty... 
Praca stała
Umowa
Praca fizyczna

SMART IDEA sp. z o.o.

Olsztyn
8 dni temu
 ...studiów podyplomowych o profilu BHP. Uprawnień do wykonywania funkcji specjalisty ds. BHP, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi służby BHP. Kilkuletniego doświadczenie w dziedzinie BHP na terenie inwestycji.  Posiadanie uprawnień inspektora... 
Podróż służbowa
Ciekawy zawód
Olsztyn
12 dni temu
 ...przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do... 
Praca na pełen etat
Umowa
Praca w dni powszednie

LHH Recruitment Solutions

Olsztyn
7 dni temu
 ...roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami... 
Praca stała
Umowa
Praca fizyczna

AGENCJA "PEKO"

Olsztyn
8 dni temu

9300 zł

 ...umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, 2. zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko... 
Praca na pełen etat
Praktyka/staż
Umowa

Szkoła Podstawowa Nr 6 imK.I.Gałczyńskiego w Olsztynie Miejs...

Olsztyn
13 dni temu
 ...realizację i standaryzację pracy Monitoring stanu technicznego maszyn i urządzeń wraz z zapewnieniem zgodnego z potrzebami i obowiązkiem prawnym dozoru nad maszynami i urządzeniami Analizowanie awarii i problemów w obszarze utrzymania ruchu i produkcji, rozwiązywanie ich... 
Umowa
Ciekawy zawód
Praca zmianowa

URBASER OLSZTYN sp. z o.o.

Olsztyn
16 dni temu
 ...projektów PV: od audytu energetycznego oraz analizy technicznej i prawnej, poprzez proces pozwoleniowy, po sfinansowanie inwestycji i jej...  ...osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy... 
Praktyka/staż
Umowa
Podróż służbowa
Praca na wysokości
Ciekawy zawód

QUANTA ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

Olsztyn
4 dni temu
 ...trwałych i realizowanych inwestycji, rozliczanie i weryfikacja nakładów inwestycyjnych na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz finansowy majątek trwały (aktywa trwałe). 6.Udział w procesie rozliczania inwentaryzacji. 7.Aktywny udział w pracach w przygotowaniu... 
Praca tymczasowa
Praca na pełen etat
Podróż służbowa
Umowa o pracę
Praca od zaraz
Jedna zmiana
Tydzień

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

Olsztyn
1 dzień temu

8000 - 11000 zł

 ...pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz innymi aktami prawnymi wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc zgoda na przetwarzanie danych osobowych... 
Praca dodatkowa
Praca tymczasowa
Praca na wakacje
Praca na pełen etat
Umowa
Praca fizyczna
Olsztyn
5 dni temu
 ...przygotowywanie comiesięcznych raportów finansowych; Zapewnienie poprawności i terminowości sprawozdawczości statutowej, podatkowej i prawnej (obowiązek raportowania do US, NBP, GUS, inne); Monitorowanie zmian w krajowym prawie podatkowym oraz informowanie i... 
Ciekawy zawód

Michael Page

Olsztyn
14 godziny temu
 ...przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do... 
Podróż służbowa
Umowa
Ciekawy zawód
Elastyczny czas pracy

GreenMax

Olsztyn
2 dni temu
 ...Dołącz do nas, jeśli: jesteś wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, znasz przepisy prawne z zakresu ochrony osób i mienia, posiadasz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni palnej, potrafisz radzić sobie ze stresem, jesteś... 
Praca na pełen etat
Praca fizyczna
Z własnym samochodem
Umowa o pracę
Praca zmianowa
Nocna zmiana

Poczta Polska Spółka Akcyjna

Olsztyn
9 dni temu