56 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Referent w Wydziale Obsługi Dokumentacji

Twój zakres obowiązków: przyjmowanie i obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej z Banku, otwieranie, rejestrowanie i dystrybucja korespondencji do poszczególnych komórek Banku, przygotowanie i rejestracja korespondencji do wysyłki oraz jej wysyłanie,...

Bank Pocztowy S.A.

Bydgoszcz
5 dni temu

Referent / Specjalista w Dziale Administracyjno-Gospodarczym CM

referenta / specjalisty w Dziale Administracyjno - Gospodarczym CM Miejsce pracy: Bydgoszcz Główne obowiązki: prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i obsługą administracyjno – gospodarczą nieruchomości, sporządzanie harmonogramów czasu pracy...

UMK w Toruniu Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera

Bydgoszcz
20 godzin temu

Referent w Wydziale Nieruchomości w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Referent w Wydziale Nieruchomości w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Miejsce pracy: Bydgoszcz Twój zakres obowiązków Prowadzenie zadań związanych z nabywaniem i przekazywaniem nieruchomości w związku ze zmianami kategorii dróg publicznych. Prowadzenie...

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Bydgoszcz
5 dni temu

Referent

Referent Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent w Dziale administracyjno -gospodarczym Warunki pracy - stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem - ...

Służba Cywilna

Bydgoszcz
miesiąc temu

STAŻYSTA W ARCHIWUM PROKURATURY OKRĘGOWEJ W BYDGOSZCZY (NR 0632)

 ...StPr/23/0632 Obowiązki: Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zgodnie z art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko w... 

Centralna Baza Ofert Pracy

Bydgoszcz
22 dni temu

Referent ds. admiistracyjnych

1565 zł

Zakres obowiązków: Nauka i pomoc w:1. Prowadzeniu spraw związanych z działalnością sekretariatu.2. Obsłudze interesantów Szkoły.3. Przyjmowaniu i łączenie rozmów telefonicznych.4. Prowadzenie księgi uczniów i księgi absolwentów.5. Zaopatrzeniu szkoły w druki i ...

Powiatowy Urząd Pracy Bydgoszczy

Bydgoszcz
10 dni temu

starszy referent

 ...Opracowuje projekty orzeczeń II instancji w zakresie objętym właściwością rzeczową komórki Opracowuje projekty odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych, innych pism procesowych w postępowaniach przed tymi sądami, wniosków o sporządzenie i wniesienie skarg... 

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Bydgoszcz
9 godzin temuNowa

referent

Warunki pracy stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie budynek przy ul. Dworcowej nie posiada windy i nie jest przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnych...

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Bydgoszcz
4 dni temu

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY (NR 0947)

Numer oferty: StPr/23/0947 Obowiązki: kontakty z klientami, prace biurowe, obsługa sprzętów biurowych, telefoniczna obsługa klientów, prowadzenie rejestrów i sporządzanie pisma, kontrola i archiwizacja dokumentów. Wymagania: Wymagania konieczne: Języki: ...

Centralna Baza Ofert Pracy

Bydgoszcz
10 dni temu

Referent

Referent Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent w Wydziale Inspekcji Warunki pracy praca przy komputerze w wymiarze...

Służba Cywilna

Bydgoszcz
2 miesięcy temu

STANOWISKO DS. ROZLICZANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH(NR 0690)

 ...Kandydat powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.... 

Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty

Bydgoszcz
20 dni temu

starszy referent

5033,65 zł

 ...Opracowuje projekty orzeczeń II instancji w zakresie objętym właściwością rzeczową komórki Opracowuje projekty odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych, innych pism procesowych w postępowaniach przed tymi sądami, wniosków o sporządzenie i wniesienie skarg... 

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Bydgoszcz
17 godzin temuNowa

Referent ds. Controllingu

Referent ds. Controllingu Miejsce pracy: Bydgoszcz Twój zakres obowiązków przygotowywanie raportów i zestawień przeprowadzenie analiz controllingowych w ramach bieżących potrzeb spółki współpraca z innymi działami firmy w zakresie raportowania zarządczego...

Belma Accessories Systems Sp. z o.o.

Bydgoszcz
26 dni temu

Referent

Referent Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw czynności analitycznych w Trzecim Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3) w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy...

Służba Cywilna

Bydgoszcz
17 dni temu

Referent ds. kadr i płac

Referent ds. kadr i płac Miejsce pracy: Bydgoszcz Twój zakres obowiązków obsługa procesów związanych z zatrudnieniem, administrowanie aktami osobowymi pracowników, prowadzenie ewidencji czasu pracy, kontrola badań lekarskich, terminowe naliczanie wynagrodzeń...

Berthold Sichert Sp. z o.o.

Bydgoszcz
3 dni temu

Radca prawny

 ...udziela porad prawnych co do zakresu obowiązywania przepisów prawnych; Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy przed sądami; Wykonuje prace kancelaryjne w celu zapewnienia realizacji zadań; Opiniuje projekty aktów prawnych wewnętrznych wydawanych... 

Służba Cywilna

Bydgoszcz
2 miesięcy temu

REFERENT W OŚRODKU DOKUMENTOWANIA BUDOWNICTWA WOJSKOWEGO (POIN) (NR 0541)

Zakres obowiązków: Zakres głównych obowiązków w szczególności: - przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie jawnej i niejawnej dokumentacji projektowej i technicznej budownictwa wojskowego - udostępnianie i wydawanie materiałów niejawnych zgodnie...

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

Bydgoszcz
miesiąc temu

Stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i realizacji inwestycji

 ...pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią.... 

GMINA BIAŁE BŁOTA

Białe Błota, gm. Białe Błota, Kujawsko-Pomorskie
5 dni temu