Praca Sąd Olsztyn

27 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

REFERENT- DYSPOZYTOR

2900 zł

Pełnienie służby dyspozytorskiej w systemie zmianowym 12 godzinnym, monitorowanie przesyłek oraz sytuacji transportowych w zakresie transportu lądowego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, przygotowywanie i składanie meldunków w systemie służb dyżurnych. godziny...

Wojskowa Komenda Transportu OLsztyn

Olsztyn
12 godziny temu

referent

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw analizy ryzyka i wymiany informacji międzynarodowej w Dziale Analizy Ryzyka i Wymiany Informacji Międzynarodowej Zakres zadań wykonywanych na stanowisku...

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Olsztyn
1 dzień temu

STARSZY REFERENT (SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)

3350 zł

Przestrzeganie przepisów z zakresu zamówień publicznych, udziała w procedurach przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, sporządzanie analiz, sprawozdań z zakresu zamówień publicznych. Godziny pracy 7:00-15:30 Inne wymagania Wymagania niezbędne: wykształcenie...

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

Olsztyn
12 godziny temu

SAMODZIELNY REFERENT (SEKCJA ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA)

3350 zł

prowadzenie ewidencji materiałowej i dokumentacji finansowej w zakresie gospodarki sprzętem sportowym i usług szkoleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami; przeprowadzanie procedur (przygotowywanie danych, sporządzanie specyfikacji i niezbędnej dokumentacji) na zakup...

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

Olsztyn
12 godziny temu

Specjalista ds. Podatków

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 

Schwarte Group Sp. z o.o.

Olsztyn
7 dni temu

Specjalista ds. Płac i Administracji

 ...kosztów płac Współpraca z ZUS i US, wysyłka elektroniczna dokumentów do tych podmiotów Prowadzenie korespondencji z Komornikami, Sądami Prowadzenie dokumentacji pracowniczej Koordynacja Działu Płac w tematach kadrowych Nasze wymagania Minimum 5 letnie... 

Michelin Polska S.A.

Olsztyn
3 dni temu

referent - starszy inspektor zespołu organizacyjno-prawnego i BHP (0,5 etatu)

1500 zł

 ...daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań (uprawnienia do wykonywania zawodu), - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający... 

Zakład Karny w Barczewie UPPO

Barczewo, Warmińsko-Mazurskie
1 dzień temu

Technolog (f/m)

 ...Gliwicach przy ulicy Robotniczej 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000287923 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 631-255-03-86, zwana dalej: „... 

High Technology Machines sp. z o.o.

Olsztyn
8 dni temu

REFERENT DS.OCHRONY ŚRODOWISKA

2800 zł

Nadzór nad zgodnością danych w systemie BDO, a programami wewnętrznymi spółkiNadzór nad dokumentacją dotyczącą gospodarki odpadami w spółceWspółpraca oraz bieżąca korespondencja z jednostkami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami...

Waster Sp. z.o o.

Olsztyn
12 godziny temu

Data and rule manager (Administrator baz danych w obszarze logistyki i zakupów)

 ...Administratorem danych osobowych jest Zehnder Group Bolesławiec sp. z o.o., ul. Modłowa 5, 59-700 Bolesławiec, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075844, (NIP: 6121437650,... 

Zehnder Group Bolesławiec Sp. z o.o.

Olsztyn
11 dni temu

Młodszy Technolog

 ...Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Dywitach (11-001) przy ul. Spółdzielczej 25A wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako administratora danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie... 

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

Dywity, Warmińsko-Mazurskie
3 dni temu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 ...do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw Publicznych, Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ściągany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe). Miejsce pracy: Pieniężnego 3A... 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W OLSZTYNIE

Olsztyn
5 dni temu

Główny Księgowy

 ...Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, # Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Wymagania dodatkowe:... 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie

Ostróda, Warmińsko-Mazurskie
17 dni temu

Doradca ds. nieruchomości

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 

Bonus Nieruchomości

Olsztyn
23 dni temu

Inżynier ds. Dokumentacji Energetycznej

 ...w Gdańsku, 80 – 557 przy Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90... 

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Olsztyn
15 dni temu

Kierowca kat. B lub C

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 

REN

Olsztyn
1 dzień temu

Referent ds. rozliczeń

BIOFEED Sp. z o.o. Firma Biofeed Sp. z o.o. to producent pasz dla bydła trzody i drobiu oraz karm i suplementów dla psów, kotów, zwierząt futerkowych, gryzoni, gołębi i ptaków egzotycznych. Wykorzystując doświadczenie  i fachową wiedzę, opracowujemy autorskie mieszanki...

BIOFEED Sp. z o.o.

Olsztyn
4 dni temu