Praca Opolskie

9298 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Pracownik biurowy

Nowa
Zakres obowiązków: Wg programu sta?u Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce

Grodzki Urz?d Pracy w Krakowie

Opolskie
2 godziny temu

Pakowacz

Nowa

18,3 zł / stawka godzinowa

Zakres obowiązków: Pakowanie towaru. Rozk?adanie towaru na p�?kach. Zbieranie zam�wie? do wysy?ki. Obs?uga skanera.System czasu pracy: dwuzmianowy 05:00-13:00, 13:00-21:00;Godzina zako?czenia pracy: 13:00Wymiar czasu pracy: 168 godz/mies. Wykształcenie: brak ...

Grodzki Urz?d Pracy w Krakowie

Opolskie
4 godziny temu

Pakowacz

Zakres obowiązków: pakowanie produkt�w jednostkowych do opakowa? zbiorczych, praca w godz. 6:00-14:00, 14:30-22:30 Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Umiejętności i uprawnienia: RPd109 RPd109|100

JAL ZAK?AD PRODUKCYJNO US?UGOWY A.JASI?SKI, L.GUZ, J.KOWAL S...

Opolskie
14 godziny temu

Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: wg programu sta?u 09/2021/POW VI Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: Poziom wykszta?cenia - ?rednie/wy?sze - dowolne.

Grodzki Urz?d Pracy w Krakowie

Opolskie
22 godziny temu

Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: wg programu sta?u 10/2021/POW VI Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: Wykszta?cenie min. ?rednie.

Grodzki Urz?d Pracy w Krakowie

Opolskie
1 dzień temu

PRACOWNIK BIUROWY

Zakres obowiązków: Mailowa obs?uga klient�w, przygotowywanie ofert sprzeda?y, wystawianie dokument�w sprzeda?owych, organizacja transportu. Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: wyk. min. ?rednie, ?rednio zaawansowana znajomo?? j?zyka francuskiego...

BRITOP LIGHTING SP. Z O.O.

Bierawa, gm. Bierawa, Opolskie
1 dzień temu

Pakowacz

Zakres obowiązków: ?ocena wizualna detali, ?sortowanie wyrob�w,?pakowanie produkt�w.OFERUJEMY:? Stabilne zatrudnienie?Rzeczywisty wp?yw na rozw�j naszej firmy?Przyjazna atmosfera pracy?Mo?liwo?? awansu?Nieodp?atny dost?p do wsparcia prawnika?Dodatkowe bonusy...

KLGS SP. Z O.O. Limanowa

Opolskie
1 dzień temu

Pokojowa

18,3 zł / stawka godzinowa

Zakres obowiązków: Utrzymanie czysto?ci w pokojach hotelowych: sprz?tanie, wymiana po?cieli, mycie ?azienek i toalet. Sprz?tanie powierzchni wsp�lnych w hotelu - korytarze oraz toalety. Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Inne wymagania: dobra organizacja...

Grodzki Urz?d Pracy w Krakowie

Opolskie
1 dzień temu

Pracownik socjalny

Zakres obowiązków: Prowadzenie spraw mieszka?c�w DPS Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: Od kandydata wymagana jest umiej?tno?? nawi?zywania kontakt�w z osobami starszymi, przewlekle chorymi.

DOM POMOCY SPO?ECZNEJ W KARNIOWICACH Urz?d Pracy Powiatu Kra...

Opolskie
1 dzień temu

Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Wsparcie dzia?u handlowego, prowadzenie korespondencji firmy, przygotowywanie dokumentacji dla ksi?gowo?ci, wystawianie faktur. Praca w Nowym S?czu w godzinach 8.00-16.00. Kontakt CV nale?y wys?a? na adres e-mail: ****@*****.*** ...

POLSKA GRUPA RYBNA, sp. z o.o., sp.k. dla Powiatu Nowos?dec...

Opolskie
14 godziny temu

pracownik biurowy

18,3 zł / stawka godzinowa

Zakres obowiązków: Wykonywanie prostych prac biurowych Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: Umiej?tno?? obs?ugi urz?dze? biurowych. Mile widziane do?wiadczenie zawodowe.

Powiatowy Urząd Pracy Olkuszu

Opolskie
3 dni temu

Pokojowa

Zakres obowiązków: Sprz?tanie pokoi hotelowych, wykonywanie room servis�w, sprz?tanie pomieszcze? publikowych w hotelu( og�lnodost?nych) Wykształcenie: ?rednie zawodowe Inne wymagania: Mile widziana znajomo?? j?zyk�w obcych do swobodnych rozm�w z go??mi hotelowymi...

Grodzki Urz?d Pracy w Krakowie

Opolskie
3 dni temu

Sekretarka

Zakres obowiązków: praca biurowa Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: minimum 1 miesi?c do?wiadczenia w zawodzie

Grodzki Urz?d Pracy w Krakowie

Opolskie
4 dni temu

Pokojowa

19,05 zł / stawka godzinowa

Zakres obowiązków: Sprz?tanie pokoi, ?azienek.Pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie i mi?? atmosfer?.Praca w centrum Krakowa.7-15, 8-16, sob i niedz (praca 5 dni w tygodniu). Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Pokojowa Inne wymagania: do?wiadczenie...

AFT HOTEL SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? Grodzki Ur...

Opolskie
1 dzień temu

Pokojowa

Zakres obowiązków: Sprzatanie pokoi hotelowych oraz miejsc og�lnodost?pnych, uzupe?nianie galanterii drobnej, uzupe?nianie mini-bar�w, ?wiadczenie pracy z najwy?sz? staranno?ci?, utrzymywanie porz?dku w miejscu pracy, dbanie o pozytywny wizerunek firmy. Praca w Muszynie...

HOTEL KLIMEK SPA KLIMEK-DZIE?A SP�?KA KOMANDYTOWA dla Powia...

Opolskie
14 godziny temu

Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: wg. programu sta?u Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Technik prac biurowych* Inne wymagania: wykszta?cenie ?rednie lub wy?sze dowolne Zawód: Technik prac biurowych*

Grodzki Urz?d Pracy w Krakowie

Opolskie
4 dni temu

pokojowa

18,3 zł / stawka godzinowa

Zakres obowiązków: Sprz?tanie pokoi hotelowych, holi, pomieszcze? socjalnych i toalet.Praca w ramach umowy zlecenie, na okres 3 lat, ok. 40h tygodniowo, w godz.07:00-06:00. Praca w weekendy oraz w nocy. Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Pokojowa Inne...

Powiatowy Urząd Pracy Wadowicach

Opolskie
4 dni temu

pracownik biurowy

Zakres obowiązków: prace biurowe,wprowadzanie danych do komputera,obs?uga skanera, Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Pozostali pracownicy obs?ugi biurowej Inne wymagania: ch?ci do pracy, obs?uga komputera, skanera Zawód: Pozostali pracownicy obs?ugi...

ELEKTRIMONT SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? Grodzki ...

Opolskie
1 dzień temu

PRACOWNIK BIUROWY

Numer oferty: StPr/21/3279 Obowiązki: Obsługa osobista, mailowa, telefoniczna. Koordynowanie pracy lektorów. Dokumentacja Wymagania: Wymagania konieczne: Języki: ~ angielski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A1 - początkujący ...

Centrum Języków Obcych Royal School Barbara Kubalańca

Opole
5 dni temu

pracownik biurowy

Zakres obowiązków: prowadzenie biura, obieg dokument�w wystawianie faktur, poczta tradycyjna i elektroniczna Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce

Powiatowy Urząd Pracy Proszowicach

Opolskie
5 dni temu